PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2007 | nr 1/3 | 181--196
Tytuł artykułu

Ocena efektów rekultywacji Kopalni "Staszic" w Rudkach koło Kielc

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Assessment of the Effects of the Reclamation in the Mine "Staszic" in Rudki near Kielce
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule przedstawiono charakterystykę złoża pirytu i rud żelaza w Rudkach koło Kielc, warunki jego eksploatacji w latach 1933-1974 oraz wywołane przez wydobycie zanieczyszczenie terenu, szczególnie w rejonie osadników poflotacyjnych i składowiska "Serwis". Omówiono sposób przeprowadzenia rekultywacji tego terenu w latach 1970-1973. Pobrane w 2005 r. próbki gruntu ze składowiska "Serwis" pozwoliły na wykonanie analizy skuteczności rekultywacji. W ramach analizy zbadano skład ziarnowy próbek, wyznaczono gęstość właściwą i objętościową, obliczono porowatość oraz straty prażenia, określono zawartość metali ciężkich, odczyn gleby, przewodność elektrolityczną właściwą (jako miarę zasolenia) oraz zawartość siarki całkowitej i węgla, dzięki czemu było możliwe oszacowanie zawartości materii organicznej. Na tej podstawie sformułowano wnioski dotyczące ekstremalnie kwaśnego odczynu gruntów oraz ich zasolenia, co wskazuje na niepełną skuteczność rekultywacji.(abstrakt oryginalny)
EN
The article presents the characteristic of the deposit of pyrite and iron ores in Rudki near Kielce, conditions of its exploitation in 1933-1974 and mining-caused pollution of the region, in particular in the area of the postflotation decantation ponds and repository "Serwis". The way of carrying out reclamation of this area in 1970-1973 was described. Taken in 2005 samples of soil from the repository "Serwis" allowed the analysis of the efficiency of reclamation. In the framework of the analysis the granulation of samples was made, proper density and volume density were determined, as well as the porosity and the loss while roasting, content of heavy metals, pH of soil, proper electrolytic conductivity (as the measure of salinity) and the content of total sulphur and coal, due to which it was possible to estimate the content of organic matter. Based on this the conclusions referring to extremely acid reaction of soils and their salinity were made, indicating an incomplete efficiency of reclamation. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
181--196
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, doktorant
Bibliografia
 • Aleksandrowicz J., Machnicki B., Gzyl W.: Ekologia - metale życia - zdrowie. Zeszyty Naukowe AGH, nr 451, Sozologia i Sozotechnika, z. 3, 1974, 33-48 (za: [13]).
 • Bielenin K.: Łysogórski okręg górniczo-hutniczy z okresu wpływów rzymskich. Rocznik Świętokrzyski, t. 1, 1962, 97-149 (za: [8]).
 • Bielenin K.: Starożytne górnictwo i hutnictwo żelaza w Górach Świętokrzyskich. Wiadomości Hutnicze, t. 16, 1974, 352-357 (za: [8]).
 • Dokumentacja badań prowadzonych w latach 1970-1973 nad rekultywacją terenów kopalni pirytu "Staszic" w Rudkach k. Kielc. AGH, Archiwum Instytutu Kształtowania i Ochrony Środowiska, Kraków 1974 (maszynopis).
 • Gołda T.: Rekultywacja. Skrypty Uczelniane AGH, Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, Kraków 2005.
 • Kozłowski S., Mojsiejenko A., Rogaliński J., Rubinowski Z., Wrona H., Żak Cz.: Surowce mineralne województwa kieleckiego. Wyd. Geologiczne, Warszawa 1971.
 • Notatka dla Pana Dyrektora Departamentu Górniczo-Hutniczego. 1938 (maszynopis).
 • Piaskowski J.: Rodzaje rud stosowanych do wytopu żelaza na ziemiach Polski w staro- żytności i we wczesnym średniowieczu. [w:] Surowce mineralne w pradziejach i we wczesnym średniowieczu Europy Środkowej, Wyd. PAN, Wrocław 1988, 63-80.
 • Pismo do Departamentu Górniczo-Hutniczego Ministerstwa Przemysłu i Handlu w sprawie poszukiwań na Kopalni "Staszic". Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa 22.03.1939 r.
 • Program gospodarczy Kopalni "Staszic". 1939 (maszynopis).
 • Program poszukiwań na piryt i syderyt w obrębie pola górniczego "Staszic 103.P." Państwowa Kopalnia Rudy "Staszic", 1939 (wraz z mapą)
 • Rubinowski Z. (red.): Perspektywiczny projekt poszukiwań i badań złóż rud metali w Górach Świętokrzyskich. Archiwum Instytutu Geologicznego, Warszawa 1964 (maszynopis).
 • Skawina T., Trafas M., Gołda T.: Rekultywacja terenów pogórniczych kopalni pirytu "Siarkopol" w Rudkach k. Kielc. Zeszyty Naukowe AGH, nr 466, Kraków 1974, 9-22.
 • Skawina T.: Wytyczne dla wykonania niezbędnych prac rekultywacyjnych na terenie byłego składowiska rudy "Serwis" kopalni pirytu w Rudkach w jesieni 1976 i na wiosnę 1977 r. Zakład Rekultywacji Terenów Przemysłowych AGH, Kraków 1976 (maszynopis).
 • Wojtanowicz P.: Określenie potrzeb neutralizacji w rekultywacji gruntów toksycznie kwaśnych. Półrocznik AGH Inżynieria Środowiska, t. 9, z. 1, 2004, 83-92.
 • Zawadzki S.: Podstawy gleboznawstwa. PWRiL, Warszawa 1970
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171398449

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.