PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2007 | nr 1/4 | 151--163
Tytuł artykułu

Information Flow between the Land and Building Register and the Real-Estate Register

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Przepływ informacji między ewidencją gruntów i budynków oraz księgami wieczystymi
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
The problem of information flow between the land and building registers and real-estate registers has been discussed in this article. The data scope, priority goals and technical-legal basis for the functioning of both systems has been outlined. To familiarize the significance of the inter-system information flow theoretical discussions have been completed with practical data obtained from research conducted in Geodesic Department of the Town Office of Cracow - institution running on behalf of the President of Cracow land and building registers, and in Real-Estate Register Department IV of the District Court for Cracow-Podgorze running real-estate registers for Cracow city and communes: Kocmyrzow-Luborzyca, Wielka Wies i Zielonki. The operations mechanism of both institutions has been presented and the course of their co-operation while realising the information process being information flow, has been discussed in detail. The attempt to assess the currently functioning model of information flow between the cadastre system and real-estate-accountancy system and the presenting of methods for its improvement was one of the main purposes of this article.(original abstract)
W niniejszym artykule przedstawiono problematykę przepływu informacji między systemem ewidencji gruntów i budynków oraz systemem ksiąg wieczystych. Określono zakres danych, priorytetowe cele oraz podstawy techniczno-prawne funkcjonowania obu systemów. Aby lepiej przybliżyć istotę międzysystemowego przepływu informacji, rozważania teoretyczne zostały uzupełnione o dane praktyczne, uzyskane na podstawie badań przeprowadzonych w Wydziale Geodezji Urzędu Miasta Krakowa - instytucji prowadzącej w imieniu Prezydenta Miasta Krakowa ewidencję gruntów i budynków, oraz w Wydziale IV Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Krakowa-Podgórza, prowadzącym księgi wieczyste dla miasta Kraków oraz gmin: Kocmyrzów-Luborzyca, Wielka Wieś i Zielonki. W opracowaniu przedstawiono mechanizm działania wymienionych instytucji oraz gruntownie przeanalizowano przebieg ich współpracy w zakresie realizacji procesu informacyjnego, jakim jest przepływ informacji. Jednym z głównych celów artykułu była próba oceny obecnie funkcjonującego modelu przepływu informacji między systemem katastralnym i systemem wieczystoksięgowym oraz przedstawienie sposobów na jego usprawnienie.(abstrakt oryginalny)
Rocznik
Numer
Strony
151--163
Opis fizyczny
Twórcy
 • AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Wielkopolskie Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne "GEOMAT" Sp. z.o.o.
 • Biuro Geodezji i Katastru m. st. Warszawy
Bibliografia
 • Bajorski M.: Czas na rozwiązania systemowe. Przegląd Geodezyjny, nr 5, 2001.
 • Dzięcielski O., Klimek A., Nikel M.: Wejherowska alternatywa dla katastru. Geodeta, nr 7, 2005.
 • Hycner R.: Podstawy katastru. Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, Kraków 2004
 • Kiec M: Badanie przepływu informacji przestrzennej i prawnej pomiędzy systemem katastru a systemem ksiąg wieczystych. AGH, Kraków 2003 (M.Sc. Thesis).
 • Przewięźlikowska A.: Analiza funkcjonowania katastru i ksiąg wieczystych Polski i Niemiec. AGH, Kraków 2004 (Ph.D. Thesis).
 • Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków. Dz. U. z dnia 2 maja 2001 r. Nr 38, poz. 454.
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 września 2001r. w sprawie prowadzenia ksiąg wieczystych i zbioru dokumentów. Dz. U. z 2001 r. Nr 102, poz. 1122.
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 września 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia ksiąg wieczystych i zbiorów dokumentów. Dz. U. z 2003 r. Nr 176, poz. 1721.
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dn. 20 sierpnia 2003 r. w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie informatycznym. Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1575.
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dn. 29 marca 2007 r. zmieniające rozporządzenia w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie informatycznym. Dz. U. z 2007 r. Nr 56, poz. 376.
 • Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. Dz. U. z 2005 r. Nr 240, poz. 2027.
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071.
 • Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece. Dz. U. Nr 124, poz. 1361 z 2001 r. z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego. Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296, z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 14 lutego 2003 r. o przenoszeniu treści księgi wieczystej prowadzonej w systemie informatycznym. Dz. U. z 2003 r. Nr 42, poz. 363.
 • Wytyczne techniczne - Instrukcja G-5: Ewidencja gruntów i budynków. Główny Geodeta Kraju, Warszawa 2003.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171398473

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.