PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
1999 | nr 6 Zeszyt Naukowy Katedry Turystyki oraz Katedry Geografii Turystycznej i Ekorozwoju | 31--47
Tytuł artykułu

Osobliwości środowiska przyrodniczego Ziemi Białostockiej i ich wykorzystanie w turystyce

Warianty tytułu
The Natural Peculiarities of the Białystok Region Environment and Their Application in Tourism
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Ziemia Białostocka położona w północno-wschodniej części kraju stanowi region o niezwykle interesujących walorach turystycznych. Wśród nich wyróżniają się walory środowiska przyrodniczego, dzięki którym Białostocczyzna stała się jednym z najważniejszych elementów ekoregionu "Zielone Płuca Polski". Na jej terenie znajdują się 3 parki narodowe: Białowieski Park Narodowy, Biebrzański Park Narodowy, Narwiański Park Narodowy oraz około 40 rezerwatów przyrody. Białowieski Park Narodowy jako jedyny w Polsce zapisał się na dwóch listach UNESCO: Liście Rezerwatów Biosfery i Liście światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Przyrodniczego. Jego najcenniejszym fragmentem jest rezerwat ścisły, na obszarze którego znajduje się aż 20 leśnych zespołów roślinnych. Biebrzański Park Narodowy obejmujący Dolinę Biebrzy jest największym i najbardziej naturalnym w środkowej Europie kompleksem torfowisk, posiada specyficzną strefowość roślinną oraz bogatą ornitofaunę. Narwiański Park Narodowy jako najmłodszy na Białostocczyźnie jest unikalnym w skali europejskiej ekosystemem z bogatą, różnorodną szatą roślinną i zwierzęcą. Oprócz bogatych walorów przyrodniczych, Ziemia Białostocka posiada cenne walory krajoznawcze i wypoczynkowe. Jest to region wielowyznaniowy. Obok katolicyzmu spotyka się miejscowości, gdzie zamieszkuje ludność prawosławna i żydowska. Ziemia ta jest krainą, na której istnieje poczucie wartości i ważności tego, co pozostawili po sobie przodkowie. Wędrując pieszo lub rowerem wyznaczonymi licznymi szlakami turystycznymi trudno nie wstąpić do Bohonik i Kruszynian - miejscowości, w których występują najstarsze w Polsce skupiska wyznawców islamu. Ich mieszkańcy zachowali do dziś elementy tradycyjnej obyczajowości, zwłaszcza charakterystyczną obrzędowość muzułmańską. Ziemia Białostocka położona w rejonie "Zielonych Płuc Polski" - obszarze o nieskażonym powietrzu tworzy atrakcyjny produkt turystyczny. Charakterystyczne walory dziedzictwa i kultury wsi, piękna przyroda, stwarzają doskonałe warunki do wypoczynku. W czołówce wsi cieszących się największą popularnością wśród turystów polskich i zagranicznych jest Białowieża oferująca usługi turystyczne o wysokim standardzie. Kolejną miejscowością odwiedzaną przez turystów jest Królowy Most - wieś o średniowiecznym rodowodzie. Oferta skierowana do potencjalnych klientów jest bardzo bogata. Wędrówka szlakami turystycznymi gwarantuje czynne spędzanie urlopu. Gospodarstwa agroturystyczne udostępniają naukę jazdy konnej, uczestnictwo w polowaniu, wędkowanie w zbiornikach bogatych w różne gatunki ryb. Ziemia Białostocka to region zachęcający turystów do odkrywania ciekawego świata przyrodniczego, różnorodności wsi, bogatej historii i tradycyjnej społeczności wiejskiej. (abstrakt oryginalny)
EN
Placed in the north-eastern part of the country, the Białystok region possesses many very attractive tourist values. Undoubtedly, the most important are these connected with the natural environment; it is mostly because of them that the region became one of the most important elements of the Ecoregion called "The Green Lungs of Poland". The Białystok region contains three national parks (the Białowieża National Park, the River Biebrza National Park and the River Narew National Park] and about 40 nature sanctuaries. The Białowieża National Park is the only Polish national park placed on the two different UNESCO lists (the List of the World's Biospheric Sanctuaries and the List of the World's Natural and Cultural Heritage) Its most precious fragment is a natural monument reservation that contains 20 different plant systems. The River Biebrza National Park, placed in the lowlands of the river Biebrza is the largest and the most naturally kept in Middle Europe peatbog areas; it also contains unique special plant-growing areas as well as rich ornifauna. The Narew National Park, the youngest in the Białystok region, forms a unique in Europe ecosystem that contains a great number of rare plants and animals. Apart from the natural values, the Białystok region offers remarkable sightseeing and resting conditions. This is a region of many religions. Besides Roman Catholics, one can meet places inhabited by Greek Catholics or Jews. This is the region upon which the heritage of the forefathers is well-understood and accepted While walking or cycling along the tourist routes (and there are many of them there) it is difficult not to visit Bohoniki or Kruszyniany - the villages inhabited by Muslims for many hundred years. Their inhabitants still cherish the elements of their traditional culture, especially the characteristic Muslim customs The Białystok region, situated within the area of the "Green Lungs of Poland", the area with the purest air in the whole country, offers an attractive tourist product. The characteristic values of rural culture and rural heritage as well as wonderful nature offer perfect conditions for recreation. Białowieża is still in the group of the most popular villages of the region; and rightly so as the level of tourist services offered there are of considerably high standard. Another place commonly visited by tourists is Królowy Most - a village with a mediaeval heritage. Here, again, potential tourists are offered many high standard services. Walking along tourist routes means active holiday recreation. Special agrotourist farms, that offer week-end or longer bed and breakfast services, invite for horse-riding lessons, hunting and - as the rivers are abundant with many types of fish - fishing activities. The Białystok region is waiting for tourists, offering them possibilities to discover the interesting natural world, the wonderful history and the traditional rural customs, hidden in many different village-inhabiting communities. (original abstract)
Twórcy
Bibliografia
 • Z. Sokołowski, Województwo białostockie, SIT, Warszawa 1992.
 • Obszary chronione w Polsce, Instytut Ochrony Środowiska, Warszawa 1993.
 • M. Samojlik, Szlakiem urokliwości biebrzańskiej, ATW Biebrza 1999.
 • S. Maciejewski, W Krainie Biebrzy - przewodnik po Biebrzańskim Parku Narodowym, Wyd. Hańcza, Suwałki 1996.
 • A. Pałczyński, Bagna Biebrzańskie, Wyd. LOP, Warszawa 1998.
 • C. Okołów, Puszcza Biełowieska, KAW, Białystok, 1992.
 • T. Glinka, Podlasie - przewodnik, Sport i Turystyka, Warszawa 1997.
 • W. Monkiewicz, Województwo białostockie: Vademecum turystyczne, KAW, Warszawa 1990.
 • M. Podgórski, Traktem bitym przez Podlasie, KAW, Warszawa 1992.
 • M. Waśkiel, Puszcza Knyszyńska - przewodnik, Regionalny Ośrodek Programowy PTTK, Białystok 1991.
 • J. Płocka, Wybrane zagadnienia z zagospodarowania turystycznego cz. 1, CKW, Toruń 1996.
 • Puszcza Knyszyńska, Regionalny Ośrodek Programowy PTTK, Białystok 1993.
 • M. Konopacki, Białostocki szlak tatarski, KAW, Warszawa 1982.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171398515

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.