PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | 39 Rynki finansowe a gospodarka realna - aktualne wyzwania | 201--218
Tytuł artykułu

Koncentracja sektorów bankowych - wybrane zagadnienia

Warianty tytułu
Banking Sector Concentration - Selected Issues
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W szybko zmieniającym się środowisku, przedsiębiorstwa pogłębiają swoją współpracę, co prowadzi do zmiany struktury rynku. Stałe rosnący poziom koncentracji, zwłaszcza w sektorze bankowym, wynika z chęci poprawy efektywności działania, jak również uzyskania lepszych wyników finansowych. Opracowanie odnosi się do problemu koncentracji sektora bankowego w Europie. Ze względu na fakt, że niektóre kraje europejskie doświadczył transformacji gospodarczej, oczekuje się, że wystąpią pewne różnice dotyczą- ce zmian w zakresie koncentracji sektora bankowego. Praca została podzielona na dwie główne części. Pierwsza dotyczy teoretycznych aspektów zagadnienia koncentracji rynku bankowego. Druga część odnosi się do badania przeprowadzonego dla trzech grup krajów: członków UE przed 2004 rokiem, członków UE od 2004 roku, krajów Bałkanów Zachodnich. Uzyskane wyniki wskazują na względne różnice dotyczące liczby instytucji kredytowych i poziomu koncentracji w badanych regionach. (abstrakt oryginalny)
EN
In a quickly changing environment, entities deepen their cooperation, what results in changes of market structures. This continuously increasing level of concentration, especially in banking sectors, results from desire of improvement the general performance. The article addresses to problem of concentration of banking sectors in Europe. Because of the fact that few European countries have experienced the transformation of economies, it is expected some differences concerning changes in scope of concentration of banking sectors. The article was divided into two main parts. The first one concerns the theoretical aspects of this issue. The second part addresses the study carried out for three groups of the countries: EU members before 2004, EU members since 2004, Western Balkan countries. The achieved results prove relative differences regarding the number of credit institutions and level of concentration in the studied regions. (original abstract)
Twórcy
 • Politechnika Gdańska
Bibliografia
 • Alhadeff D. (1954), Monopoly and competition in banking, University of California Press.
 • Allen F., Gale D. (2001), Financial Contagion, Journal of Political Economy nr 108 (1), University of Chicago Press.
 • Athanasoglou P.P., Brissimis S.N., Delis M.D. (2008), Bank-Specific, Industry-Specific and Macroeconomic Determinants of Bank Profitability Journal of International Financial Markets, Institutions and Money, Vol. 18, nr 2.
 • Beck T., Demirguz-Kunt A., Levine R. (2003), Bank Concentration and Crises, Working Papers Nr 9932, National Bureau of Economic Research.
 • Boyd J.H., D. Runkle (1993), Size and Performance of Banking Firms: Testing the Predictions of Theory, Journal of Monetary Economics, nr 31.
 • Bralczyk J. (red.) (2005), Słownik 100 tysięcy potrzebnych słów, wyd. Naukowe PWN, Warszawa.
 • Demirguc-Kunt A., Levin R. (2000), Bank Concentration: Cross Country Evidence, http://www-wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2004/02/10/00026551320040210165243/additional/310436360 20050276035212.pdf.
 • Dunaj D. (2001), Słownik współczesnego języka polskiego, Warszawa.
 • Freedman Ch., Goodlet C. (1998), The Financial Services Sector: Post Changes And Future Prospects, Working Papers, Bank of Canada, 1998 za O. Kowalewski (2003), Bankowość uniwersalna, Warszawa.
 • Gelos G.R., Roldos J. (2002), Consolidation and Market structure in Emerging Market Banking Systems, Working Papers Nr 186, International Monetary Fund, Waszygton.
 • Hirschman A.O. (1964), The Paternality of an Index. American Economic Review, Vol. 54, No. 5.
 • Iwanowicz-Drozdowska M. (2002), Kryzysy bankowe: przyczyny i rozwiązania, Bezpieczny Bak, nr 4(19)/2002, Warszawa.
 • Kopaliński W. (2000), Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych z almanachem, wyd. Świat Książki, Warszawa.
 • Kowalewski O. (2003), Bankowość uniwersalna, Warszawa.
 • Markiewicz M. (2011), Transformacja sektora bankowego krajów bałtyckich, [w:] Problemy współczesnej gospodarki światowej, (red.) H. Treder, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Prace i Materiały Instytutu Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Gdańskiego nr 30, Sopot.
 • Pawłowska M. (2004), Efektywność, konkurencyjność i koncentracja na polskim rynku bankowym w latach 1997-2002 - związki miedzy pojęciami, Bank i Kredyt nr 6, Warszawa.
 • Rogowski W. (2001), Konkurencja na rynku usług bankowych - miary koncentracji, Bank i kredyt nr 5, Warszawa.
 • Sathye M. (2002), The Impact of Foreign Banks on Market Concentration: The Case of India, Applied Econometrics and International Development (AEEADE), Vol. 2-1, pp. 7-20. http://www.ideas.repec.org/s/eaa/aeinde.html.
 • Sharma M.K., Bal H.K. (2010), Bank Market Concentration: A Case Study of India, International Review of Business Research Papers Vol. 6. Nr 6.
 • White W.R. (1998), The coming transformation of continental European banking?, Bank for International Settlements, Working Papers nr 54.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171398589

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.