PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 13 | 129--143
Tytuł artykułu

Zarządzanie talentami w polskich przedsiębiorstwach w porównaniu z krajami Grupy Wyszehradzkiej (analiza porównawcza na podstawie wyników badań)

Warianty tytułu
Talent Management in Polish Companies and Comparison to Visegrad Countries
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Referat przedstawia analizę porównawczą zarządzania talentami w przedsiębiorstwach krajów Grupy Wyszehradzkiej - V4 (Polska, Czechy, Słowacja i Węgry). Jej podstawą są wyniki badań ilościowych (badanie ankietowe) przeprowadzonych w 2013 r. na próbie 550 przedsiębiorstw w ramach międzynarodowego projektu badawczego "Integrated Talent Management - Challenge and Future for Organisations in the Visegrad Countries" (International Visegrad Fund, Standard Grant No. 21220142, 01/2013-12/2013, Scietific Exchange and Research). Uzyskane wyniki badania wykazały, że kraje Grupy V4 różnią się pomiędzy sobą w zakresie poziomu wdrożenia działań związanych z zarządzaniem talentami. Różnice te dostrzega się we wszystkich ocenianych obszarach: formułowanie strategii zarządzania talentami, identyfikacja, rekrutacja, ocena, motywowanie i wspieranie rozwoju talentów oraz działania na rzecz ich retencji. Analiza uzyskanych wyników badania wskazuje, że polskie przedsiębiorstwa pozostają w tyle w zakresie zarządzania talentami, natomiast liderem w tym zakresie okazały się przedsiębiorstwa działające na Węgrzech. (abstrakt oryginalny)
EN
The paper presents a comparative analysis of talent management in Enterprises of the Visegrad Group - V4 )Poland, Czech Republic, Slovakia and Hungary). It is based on the results of quantitative research (survey) carried out in 2013. On a sample of 550 enterprises in the international research project "Integrated Talent Management - Challenge and Future for Organisations in the Visegrad Countries" (International Visegrad Fund Standard Grant No. 21220142,01/2013-12/2013). The results of the study showed that V4 countries differ from one another in terms of the level of implementation of activities related to talent management. These differences can be reported in all evaluated areas: talent management strategy formulation, identification, recruitment, evaluation, motivating and supporting the development of talents and promote their retention. Analysis of the survey results show that Polish companies are lagging behind in terms of talent management, and a leader in this area proved to be companies operating in Hungary. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
129--143
Opis fizyczny
Twórcy
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Bibliografia
 • Armstrong M., Zarządzanie zasobami ludzkimi. Warszawa: Oficyna Wolters Kluwer Business, 2011.
 • Borkowska S., Zarządzanie talentami. Warszawa: IPiSS, 2005.
 • Chodorek M., The Place and Role of Talent Management in the Positive Organizational Potential: an Empirical Study of Companies Operating in Poland, Competition Forum, Ameriсаn Society for Competitiveness Publication, 2012, 10(2).
 • Głowacka-Stewart K., Majcherczyk M., House of Skills, The Conference Board 2006 Raport badawczy Zarządzanie talentami: Wyzwania, trendy, przykłady rozwiązań, [on-line], (Dostęp 15.06.2014), Dostępny Word Wide Web: http://www.conferenceboard.org/pdf_free/report_zarzadzanieTalentami.pdf.
 • Jamka B., Czynnik ludzki we współczesnym przedsiębiorstwie: zasób czy kapitał? Od zarządzania kompetencjami do zarządzana różnorodnością. Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business, 2011.
 • Juchnowicz M., Talent w organizacjach międzynarodowych, [w:] Listwan Т., Witkowski S.A. (red.,), Sukces w zarządzaniu kadrami. Kapitał ludzki w organizacjach międzynarodowych. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2006.
 • Kaye В., Jordan-Evans S., Retention: tag, уоu'rе it!, "Training and Development", 2000, 54(4).
 • McCauley C., Wakefield M., Talent Management in the 21 st Century: Help Your Company Find, Develop, and Keep its Strongest Workers, "The Journal for Quality and Participation", Winter 2006, 29 (4).
 • Michaels E., Handfield-Jones H., Axelrod В., The War For Talent. Boston: Harvard Business School Press, 2001.
 • Mihelic K.K., Plankar K., The growing importance of talent management, An Enterprise Odyssey. International Conference Proceedings: 12,15. Zagreb, University of Zagreb, Faculty of Economics and Business, May 26-May 29, 2010.
 • Morawski M., Mikuła В., Zarządzanie talentami. Podstawowe procesy i wytyczne tworzenia sytemu. Zarządzanie zasobami ludzkimi, 2009 3(4).
 • Oehley A.M., Theron С.C., The development and evaluation of a partial talent management structural model, Management Dynamics, 2010 19 (3).
 • Pocztowski A. (red.), Zarządzanie talentami w organizacji. Warszawa: Oficyna Wolters Kluwer Polska, 2008.
 • Pruis E., The five key principles for talent, Development industrial and commercial training, 2011,43(4).
 • Remillard В., Motivating top talent in de-motivating times, Ceramic industry, August 2012.
 • Szkoły wyższe i ich finanse w 2013 r. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny, 2014.
 • Williamson D., Talent management in the New business Word, Human Resource Management International Digest, 2011, 19(6).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171398605

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.