PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | 22 Przedsiębiorstwa, banki i polityka regionalna w nowej perspektywie finansowej UE | 173--181
Tytuł artykułu

Zwrotne instrumenty wsparcia w nowej perspektywie finansowej UE

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Financial Instruments in the New EU Financial Perspective
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej na lata 2014-2020 przynieść miała w Polsce zwiększone wykorzystania instrumentów zwrotnych w ramach programów operacyjnych i odejście od kojarzenia funduszy europejskich wyłącznie z dotacjami. Formułowane były postulaty i realnie brano pod uwagę w procesie programowania możliwość przeznaczenia na tego rodzaju wsparcie aż do 10%-15% całości funduszy w nowej perspektywie1, podczas gdy dotychczasowy udział tego typu wydatków w ramach polityki regionalnej szacowany był na około 2%2. Jednocześnie wzrost znaczenia, a co za tym idzie wielkości regionalnych programów operacyjnych, prowadzić powinien do szerokiego stosowania tych instrumentów na poziomie województw. Niniejszy artykuł przedstawia przybliżony planowany rozmiar użycia instrumentów innych niż dotacje w nowej perspektywie finansowej poprzez analizę danych zawartych w zatwierdzonych na początku roku 2015 regionalnych programach operacyjnych (RPO) i jest pierwszą próbą weryfikacji realizacji wcześniejszych zapowiedzi o zamiarze efektywniejszego wydatkowania środków UE w kontekście oczekiwanego znaczącego zmniejszenia bądź wręcz ustania finansowania po roku 2020. Zaproponowana jest klasyfikacja województw na grupy w zależności od udziału instrumentów zwrotnych w zatwierdzonych RPO, jak również przedstawione hipotezy dotyczące przyczyn przynależności do poszczególnych grup. (fragment tekstu)
EN
This paper addresses issues of financial instruments application within Regional Operational Programmes for new EU financial perspective of 2014-2020 in Poland. Expected allocation has been derived out of validated programmes. Relatively low level of these instruments popularity is explained by the lack of experience combined with complex application which does not lead to spectacular short-term results. (original abstract)
Twórcy
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
Bibliografia
 • 1. Beck, T., Torre, A., The Basic Analytics of Access to Financial Services, "Financial Markets, Institutions & Instruments", V.16, No.2, May 2007.
 • 2. Deakins, D., Whittam, G. i Wyper, J. SMEs' Access to bank finance in Scotland: an analysis of bank manager decision making, "Venture Capital" Vol.12 No.3, July 2010.
 • 3. Gajewski, M., Szczucki, J., Ekspertyza nt. dobrych praktyk w zakresie rozwiązywania problemów w dostępie do finansowania zwrotnego w wybranych krajach Europy, w tym w państwach regionu Europy Środkowo-Wschodniej, PARP, Warszawa, 2013.
 • 4. Gorzelak, G. Środki Unijne-pierwsze oceny, http://www.euroreg.uw.edu.pl /dane/web_euroreg_ seminary_files/593/gorzelak_srodki_ue_a_rozwoj_16_01_2014.pdf (dostęp 10.10.14).
 • 5. Instytut Badań Strukturalnych "Ocena luki finansowej w zakresie dostępu polskich przedsiębiorstw do finansowania zewnętrznego", Warszawa 2013.
 • 6. Konfederacja Lewiatan, Programowanie instrumentów zwrotnych finansowanych ze środków polityki spójności, Warszawa, 2013.
 • 7. Kozak, M. "10 lat polityki spójności w Polsce", Studia Regionalne i Lokalne 4(58), 2014.
 • 8. Kryskova, L. "Bezzwrotne i zwrotne instrumenty pomocy publicznej Unii Europejskiej dla przedsiębiorców", wystąpienie na IX Kongresie Ekonomistów Polskich, Warszawa, 2013.
 • 9. Lepczyński, B., Penczar, M. "Znaczenie instrumentów zwrotnych w ograniczaniu luki finansowej i podnoszeniu bezpieczeństwa finansowego przedsiębiorstw z sektora MSP", Journal of Management and Finance, 4/4, 2013.
 • 10. Szczepański, M., Pozadotacyjne instrumenty finansowe w polityce spójności UE po 2103 roku - wymiar wspólnotowy i krajowy, Warszawa, 2011.
 • 11. Wierżyński, W. "Instrumenty finansowe w nowej polityce spójności", Inwestujemy w rozwój - biuletyn informacyjny RPO woj. podkarpackiego, 4(16)/2013.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171398629

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.