PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | 3(9) Jakość i Bezpieczeństwo | 226--236
Tytuł artykułu

Bariery architektoniczne a bezpieczna edukacja osób niepełnosprawnych

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Architectural Barriers to a Safe Education of Persons With Disabilities
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Problem niepełnosprawności jest coraz bardziej widoczny w mediach oraz codziennych aspektach życia. Coraz częściej budynki użyteczności publicznej są wyposażone w pochylnie oraz podnośniki, dostosowywane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Komunikacja miejska staję się coraz bardziej dostępna, rynek pracy jest bardziej otwarty. Pomimo znacznego postępu, niestety jednak nadal na każdym kroku istnieją bariery, które stawiają niepełnosprawność, jako poważne wyzwanie dla całego społeczeństwa. Wiele obszarów egzystencji społecznej jest nadal mało dostępna dla osób niepełnosprawnych, które pomimo barier technicznych, muszą walczyć z uprzedzeniami wobec swojej osoby. Dzieci niepełnosprawne w świetle prawa mogą uczęszczać do szkoły ogólnodostępnej, niestety w większości przypadków, szkoła taka jest dla nich niedostępna. Placówki edukacyjne w większości przypadku są budynkami zbudowanymi przed rokiem 1994, rzadko otoczenie zewnętrzne jest dostosowywane dla osób niepełnosprawnych, brak podstawowych podjazdów oraz bezpiecznych dróżek, nie wspominając o przestrzeni wewnętrznej, wszechobecne schody oraz wąskie korytarze, stają się przeszkodą nie do pokonania. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie rozwiązań techniczno-organizacyjnych, likwidujących bariery architektoniczne, a których wdrożenie ułatwia osobom niepełnosprawnym dostęp do budynku oraz korzystanie z usług oferowanych przez placówkę edukacyjną. (abstrakt oryginalny)
EN
The problem of disability is becoming more and more visible in the media and everyday aspects of life. Increasingly, public buildings are equipped with ramps and lifts, adapted to the needs of people with disabilities. Public transportation is becoming more available, the labor market is more open. Despite considerable progress, but still at every step there are barriers that put disability, as a serious challenge for the whole of society. Many areas of social existence is still very accessible to people with disabilities who, despite the technical barriers must fight the prejudice against his people. Children with disabilities, under the law, can attend a mainstream school, but in most cases this is the school for them unavailable. Educational in most cases are buildings built before 1994 , the external environment is rarely adapted for people with disabilities, lack of basic driveways and paths safe, not to mention the internal space, the ubiquitous stairs and narrow hallways, become an insurmountable obstacle . The purpose of this article is to provide technical and organizational solutions, eliminating architectural barriers and the implementation easier for people with disabilities access to the building and use of the services offered by the educational institution. (original abstract)
Rocznik
Strony
226--236
Opis fizyczny
Twórcy
  • Politechnika Śląska
  • Politechnika Śląska
  • Politechnika Śląska
Bibliografia
  • Budny J.: Dostosowanie budynków użyteczności publicznej - teoria i narzędzia [pdf], www.niepelnosprawni.pl/files/www.niepelnosprawni.pl/public/rozne_pliki/dostowanie_budynkow_2009.pdf
  • Dudzińska A.: Najczęstsze pytania dotyczące kształcenia specjalnego [pdf], http://www.wszystkojasne.waw.pl/informator-dla-rodzicow.html
  • Marcinkowska B.: Kształcenie specjalne w szkole ogólnodostępnej [pdf], http://www.niepelnosprawni.pl/files/www.niepelnosprawni.pl/public/biblioteczka/wsparcie_ksiazka.pdf,
  • PN-ISO 9386-1:2004 Platformy podnoszące z napędem mechanicznym dla osób z ograniczoną zdolnością poruszania się. Zasady dotyczące bezpieczeństwa, wymiarów i działania. Część 1: Platformy podnoszące pionowe.
  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z późn. zm.).
  • Sienkiewicz T.: Prawo człowieka niepełnosprawnego do życia w środowisku ukształtowanym funkcjonalnie, Lublin 2004r
  • Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. 1994 Nr 89, poz. 414, z późn. zm.).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171398643

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.