PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | 3(9) Jakość i Bezpieczeństwo | 237--248
Tytuł artykułu

Ocena potencjału produkcji i termicznej destrukcji paliw z odpadów w warunkach Śląska

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Assessment the Potential of Production and Thermal Destruction of Fuels from Waste in Silesia
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu było określenie potencjału ilościowego i energetyczny odpadów komunalnych w województwie śląskim do produkcji paliw dla elektrowni i elektrociepłowni zawodowych. Szczególną uwagę zwrócono na aspekty finansowe, prawne i technologiczne zarówno systemu gospodarki odpadami w Polsce oraz rozwój technologii spalania odpadów w procesie produkcji energii elektrycznej i ciepła. Przeprowadzona analiza korelacji wykazała silną dodatnią zależność między ilością wytwarzanych odpadów a procesem urbanizacji. (abstrakt oryginalny)
EN
The purpose of the article was to assess the quantity and energy potential of municipal solid waste in the province of Silesia for production of fuels for power plant. Special attention was paid to the financial, legal and technological aspects of both the waste management system in Poland and the development of technology of waste incineration in processes of electricity and heat production. The analysis of correlation showed a strong positive correlation between the amount of waste generated and the process of urbanization. (original abstract)
Rocznik
Strony
237--248
Opis fizyczny
Twórcy
 • Główny Instytut Górnictwa w Katowicach
 • Główny Instytut Górnictwa w Katowicach
Bibliografia
 • "Katalog elektrowni i elektrociepłowni zawodowych stan na 31.12.2012". Wyd. Agencja Rynku Energii
 • "Raport roczny 2012". Tauron Polska Energia
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/WE z dnia 24 listopada 2010r. w sprawie emisji przemysłowych (dyrektywa IED)
 • Fischer Ch., Lehner M. and Lindsay McKinnon: "Overview of the use of landfill taxes in Europe". Raport ETC/SCP Working Paper No 1/2012
 • Gajdzik B.: "Urbanizacja w zrównoważonym rozwoju województwa śląskiego". JEcolHealth, vol. 14, nr 5, s. 221-226
 • Główny Urząd Statystyczny - Baza Danych Lokalnych.
 • Kotlicki T., Wawszczak A.: "Spalanie odpadów w kotłach energetycznych". Górnictwo i Geoinżynieria, r. 35, z.3, s.155-163, 2011
 • Kuslyaykin D.: "Exploratory Study of Waste. Generation and Waste. Minimization in Sweden". Uppsala University, 2013
 • Niesler J., Nadziakiewicz J.: "Ocena możliwości współspalania odpadów komunalnych i osadów ściekowych w aglomeracji". Piece Przemysłowe & Kotły, tom 9-10, s. 29-41, 2013
 • Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Śląskiego 2014
 • Praca zbiorowa. Pod redakcją B. Białecka: "Paliwa alternatywne. Warunki energetycznego wykorzystania w elektrociepłowniach". Główny Instytut Górnictwa, Katowice, 2006
 • Rozporządzenia w sprawie opłat za składowanie odpadów w latach 2003-2013
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 października 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia, uiszczenia opłaty zastępczej, zakupu energii elektrycznej i ciepła wytworzonych w odnawialnych źródłach energii oraz obowiązku potwierdzania danych dotyczących ilości energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnym źródle energii
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 stycznia 2013 r. w sprawie kryteriów oraz procedur dopuszczania odpadów do składowania na składowisku odpadów danego typu
 • Strona internetowa firmy RAFAKO (z dnia 12 marzec 2014)
 • Strona internetowa: http://energetyka.wnp.pl/zielona-energia-z-aukcji-moze-byc-obciazona-akcyza,217564_1_0_0.html ( z dnia 2/04/2014)
 • Strona internetowa: http://polska.edf.com (z dnia 26marzec 2014)
 • Strona internetowa: http://www.are.waw.pl/ (z dnia 12 marzec 2014)
 • Strona internetowa: http://www.cire.pl (z dnia 12 marzec 2014)
 • Strona internetowa: http://www.mpgk.com.pl ( z dnia 31/03/2014)
 • Strona internetowa: http://www.nfosigw.gov.pl ( z dnia 2/04/2014)
 • Strona internetowa: http://www.oze.pl ( z dnia 2/04/2014)
 • Strona internetowa: http://www.tauron-pe.pl (z dnia 12 marzec 2014)
 • Strona internetowa: http://www.zgo.bielsko.pl ( z dnia 31/03/2014)
 • Tałałaj I.A.: "Standard życia mieszkańców województwa podlaskiego a ilość generowanych przez nich odpadów komunalnych". Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 3/I/2012, s. 201-211
 • Ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw
 • Wasilewski R., Tora B.,: "Zastosowanie paliw wtórnych w energetyce". Materiały z II Ogólnopolskiej Konferencji Szkoleniowej "Paliwa z odpadów. Rynek odpadów jako rynek z energii", 30/05.01/06/2012. Chorzów
 • Wasilewski R.: "Paliwa z odpadów dla energetyki. Węgiel a odpady - analiza porównawcza". Materiały z II Ogólnopolskiej Konferencji Szkoleniowej "Paliwa z odpadów. Rynek odpadów jako rynek z energii", 30/05.01/06/2012. Chorzów
 • Wowkonowicz P., Bojanowicz-Bablok A.: "Skuteczność podatków za składowanie odpadów komunalnych - doświadczenia krajów UE". Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych, Nr.53, 2012
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171398651

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.