PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | 3(9) Jakość i Bezpieczeństwo | 261--282
Tytuł artykułu

Ekonomiczne i ekologiczne skutki zagospodarowania odpadów budowlanych w kontekście rozwoju zrównoważonego

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Economic and Ecological Effects of Building Waste Management in the Context of Sustainable Development
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Scalenie techniki rachunku kosztów cyklu życia (LCC - Life Cycle Costing) i ekologicznej oceny cyklu życia (LCA - Life Cycle Assessment) umożliwia wyznaczenie wskaźników określających poziom oddziaływania ekonomicznego i ekologicznego całego cyklu lub wybranych etapów cyklu życia budynków mieszkalnych. W artykule przedstawiono procesy zagospodarowania odpadów czterech budynków mieszkalnych, różniących się od siebie technologią wykonania oraz spełnianym standardem energetycznym. Za główny cel badania wybrano powiązanie struktury materiałowej budynków, ilości powstających odpadów, oddziaływań środowiskowych generowanych przez powstające strumienie odpadów oraz kosztów i przychodów z tytułu ich końcowego zagospodarowania. (abstrakt oryginalny)
EN
Merging technology life cycle costing (LCC) and ecological of life cycle assessment (LCA) allows to determine the indicators of the level of economic and environmental impact of the whole cycle, or of selected stages of the life cycle residential buildings. The article presents the processes waste four residential buildings, differing technology performance and meet energy standard. The main objective of the study was chosen linking structure of materials of buildings, the amount of waste, the environmental impacts generated by the waste streams - standing up and the costs and revenues from their end of managing the. (original abstract)
Rocznik
Strony
261--282
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Bibliografia
 • Abraham D., Dickinson R., Disposal Costs for Environmentally Regulated Facilities: LCC Approach; Journal of Construction Engineering and Management; 124(2); 1998; s. 146-154.
 • Adamczyk J., Recykling odpadów budowlanych niebezpiecznych źródłem surowców w sektorze budownictwa, [w:] Kulczycka J., Pietrzyk-Sokulska E., Wirth H. (red.): Zrównoważona produkcja i konsumpcja surowców mineralnych, Wyd. IGSMiE PAN, Kraków 2011, s. 88-96.
 • Adamczyk J., Dylewski R., Recykling odpadów budowlanych w kontekście budownictwa zrównoważonego, Problemy Ekorozwoju: studia filozoficzno-sozologiczne, Vol. 5, No. 2, 2010; s. 125-131.
 • Adamczyk J., Dylewski R., Analiza gospodarki odpadami budowlanymi w województwie lubuskim; Oficyna Wyd. Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2012; s. 33-36.
 • ATON, Dane technologiczne firmy ATON HT S.A.; http://aton.com.pl; (data dostępu; 02.06.2013).
 • Blengini G.A., Carlo T.D., Energy-saving policies and low-energy residential buildings: an LCA case study to support decision makers; International Journal of Life Cycle Assessment; 15 (7); 2010; s. 652-665.
 • Bribián I.Z., Capilla A.V., Usón A. A., Life cycle assessment of building materials: Comparative analysis of energy and environmental impacts and evaluation of the eco-efficiency improvement potential; Building and Environment, 46, 2011; s. 1133-1140.
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów oraz uchylająca niektóre dyrektywy; (Dz. Urz. 2008, L 312/3).
 • Eriksson O., Reich M.C., Frostell B., Bjorklund A., Assefa G., Sundqvist J.O., Granath J., Baky A., Thyselius L., Municipal solid waste management from a systems perspective; Journal of Cleaner Production 13; 2005; s. 241-252.
 • Erlandsson M., Borg M., Generic LCA- methodology applicable for buildings, constructions and operation services - today practice and development needs; Building and Environment, 38, 2003; s. 919-938.
 • Feist W., Podstawy budownictwa pasywnego, Polski Instytut Budownictwa Pasywnego, Warszawa 2007.
 • Gluch P., Baumann H., The life cycle costing (LCC) approach: a conceptual discussion of its usefulness for enviromental decision making; Building and Environment 39; 2004; s. 571-580.
 • Górzyński J., Podstawy analizy środowiskowej wyrobów i obiektów, Wyd. Naukowo-Techniczne, Warszawa 2007.
 • ISO 14040:2006, Environmental management - Life cycle assessment - Principles and framework, International Organisation for Standardisation (ISO), Geneve.
 • ISO 21931-1:2010, Sustainability in building construction - Framework for methods of assessment of the environmental performance of construction works - Part 1: Buildings, International Organisation for Standardisation (ISO), Geneve.
 • Kofoworola O.F., Gheewala S.H., Environmental life cycle assessment of a commercial office building in Thailand; International Journal of Life Cycle Assessment; 13 (6); 2008; s. 498-511.
 • Komunikat Komisji do Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz Komitetu Regionów, Inicjatywa rynków pionierskich dla Europy, COM (2007) 860 wersja ostateczna; http://www.zb.itb.pl/files/zb/dokumenty/lmi.pdf; (data dostepu: 10.02.2014).
 • Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego i Rady, Rozwiązanie problemu dotyczącego niedoboru wody i susz w Unii Europejskiej, COM (2007) 414 wersja ostateczna; http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2007:0414:FIN:PL:PDF; (data dostepu: 10.02.2014).
 • Kowalak R. (red.), Rachunek kosztów cyklu życia produktu w przedsiębiorstwie, Wyd. UE we Wrocławiu; Wrocław 2009.
 • Kulczycka J., Ekoefektywność projektów inwestycyjnych z wykorzystaniem koncepcji cyklu życia produktu; Wyd. IGSMiE PAN, Kraków 2011.
 • Langdon D., Towards a Common European Methodology for Life Cycle Costing (LCC), 2007; http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/construction/files/compet/life_cycle_costing /literat_review_en.pdf; (data dostepu: 10.08.2013).
 • Lewandowska A., Kurczewski P., Kulczycka J., Joachimiak K., Matuszak-Flejszman A., Baumann H., Ciroth A., LCA As An Element In Environmental Management Systems - Comparison Of Conditions In Selected Organisations In Poland, Sweden And Germany Part 1: Background And Initial Assumptions; International Journal of Life Cycle Assessment No. 2, 2013; s. 472-480.
 • Lewandowska A., Noskowiak A., Pajchrowski G., Strykowski W., Witczak A., Środowiskowa ocena cyklu życia modelowych budynków drewnianych i murowanych jako przykład zastosowania techniki LCA, Wyd. ITD, Poznań 2012.
 • Ortiz-Rodríguez O., Castells F., Sonnemann G.,Life cycle assessment of two dwellings: One in Spain, a developed country, and one in Colombia, a country under development; Science of the Total Environment; 408; 2010; s. 2435-2443.
 • Peuportier BLP., Life cycle assessment applied to the comparative evaluation of single family houses in the French context; Energy and Buildings; 33 (5); 2001; s. 443-450.
 • Reich M. C., Economic assessment of municipal waste management systems-case studies using a combination of life cycle assessment (LCA) and life cycle costing (LCC); Journal of Cleaner Production, No 13, 2005; s. 253-263.
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów, (Dz. U. 2001, Nr 112, poz. 1206).
 • Soares S.R., Finotti A.R., da Silva V.P., Alvarenga R., Applications of life cycle assessment and cost analysis in health care waste; Management Waste Management 33; 2013; s. 175-183.
 • Swarr T.E., Hunkeler D., Klopffer W., Pesonen H-L., Ciroth A., Brent A.C., Pagan R., Environmental Life Cycle Costing: A Code of Practice, SETAC; New York 2011, USA.
 • Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. 2013, nr 0, poz. 21).
 • Ustawa o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2011, nr 152, poz. 897; Dz. U. 2013, nr 0, poz. 228).
 • Wierzbicki S. M., Gajownik R., Problemy zrównoważonego budownictwa w pracach Instytutu Techniki Budowlanej [w:] "Budownictwo spełniające wymagania zrównoważonego rozwoju", Konferencja Naukowo-Techniczna ITB, Mrągowo 2002, s. 34-42.
 • http://www.argox.com.pl/budownictwo_zrownowazone.php; (data dostepu: 10.02.2014).
 • http://www.burbaproject.net/; (data dostepu: 10.02.2014).
 • http://www.zb.itb.pl/publikacje ; (data dostepu: 10.02.2014).
 • www.ecoinvent.ch;. (data dostepu: 10.09.2013).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171398661

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.