PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2001 | nr 12 Zeszyt Naukowy Katedry Rachunkowości i Finansów | 151--168
Tytuł artykułu

Wykorzystanie dokumentu elektronicznego w rozrachunkach bankowych

Warianty tytułu
Utilization of Electronic Document in Bank Accounts
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Rozliczenia, których źródłem są transakcje podmiotów gospodarczych i ludności, przebiegają pomiędzy oddziałami banku lub pomiędzy bankami, ściślej umiejscowionymi w nich rachunkami ewidencyjnymi. Wejściami do systemów rozliczeń bankowych są systemy księgowe banków, które mogą być prowadzone tradycyjnie techniką ręczną lub za pomocą techniki informacyjnej. Inicjacja rozliczenia dokonywana jest przez złożenie polecenia przelewu z rachunku dłużnika, przedstawienie czeku do realizacji bądź w wyniku wpłat gotówki przez klienta w celu dokonania jej transferu do innego oddziału lub banku. Należy zwrócić uwagę na fakt, iż dokonanie wpłaty na rachunek własny lub beneficjanta w ramach tego samego oddziału nie jest objęte systemem rozliczeń bankowych. (abstrakt oryginalny)
EN
The settlements of bank accounts, witch result from the transactions of economy subjects and people, between bank branches or banks themselves, more precisely between the evidence accounts witch are placed there. The entry to the bank settlement system is an accountancy bank system, which may be kept in traditional manual way or by means of computer technology. The initiation of a settlement is done by transfer order from a debtor account, cashing a cheque or cash payment by a customer in order to transfer it to the branch or bank. A deposit allocated by the accountant holder to his own account or to the asignee's within the same branch, does not undergo the record of a bank settlement system. (original abstract)
Twórcy
Bibliografia
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, Dz. U., 1997, nr 140, poz. 939.
 • W. Wąsowski, Rozliczenia bankowe. Biblioteka Menedżera i Bankowca, Warszawa 1993.
 • M. Rajczyk, Banki komercyjne. Fundacja Edukacji Ekonomicznej, Warszawa 1992.
 • Zarządzenie nr 7/92 prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 24 czerwca 1992 r. w sprawie jednolitych zasad rozrachunków międzybankowych, Dz. Urz. NBP 1992, nr 6, poz. 13.
 • Ustawa z dnia 23 grudnia 1998 r. o działalności gospodarczej, Dz. U. z dnia 28 grudnia 1998 r., 1998, nr 41, poz. 324.
 • A. Majchrzycka-Guzowska, Finanse i prawo finansowe. Wydawnictwa Prawnicze PWN, Warszawa 1995.
 • W.L. Jaworski, Z. Krzyżkiewicz, B. Kosiński, Banki - rynek, operacje, polityka, Poltext, Warszawa 1998.
 • J. Wielogórska-Leszczyńska, Rachunkowość w banku komercyjnym, Centrum Szkoleniowo-Wydawnicze Kwantum Sp. z o.o., Warszawa 1995.
 • Z. Dobosiewicz, Podstawy bankowości. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997.
 • Ustawa z dnia 31 stycznia 1989 r. o Narodowym Banku Polskim, Dz. U. Nr 4 z 1989 r., poz. 21.
 • E. Popowska, W. Wąsowski, Rachunkowość bankowa. Biblioteka Menedżera i Bankowca, Warszawa 1996.
 • D. Lewandowski, Ryzyko w działalności banku komercyjnego, "Nasz Bank - Akademia Bankowości", 2000, nr 3.
 • Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Dz. U. nr 121, poz. 591.
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. nr 133, poz. 883.
 • Rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 3 czerwca 1998 r. w sprawie określenia podstawowych warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych, Dz. U. nr 80, poz. 521.
 • Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny, Dz. U. nr 88, poz. 553.
 • Ustawa z dnia 13 października 1998 r. O systemie ubezpieczeń społecznych, Dz. U. nr 137, poz. 887.
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie określenia wzoru bankowego dokumentu płatniczego, do którego poboru zobowiązany jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Dz. U. nr 149, poz. 981.
 • Elixir bez tajemnic, KIR S.A.
 • M. Kutyłowski, W.B. Strothmann, Kryptografia teoria i praktyka zabezpieczania systemów komputerowych, Oficyna Wydawnicza Read Me, Warszawa 1998 r.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171398663

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.