PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | 22 Przedsiębiorstwa, banki i polityka regionalna w nowej perspektywie finansowej UE | 205--213
Tytuł artykułu

Propozycje zmian w otoczeniu regulacyjnym Banku Gospodarstwa Krajowego w zakresie ponoszenia obciążeń publicznoprawnych

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Proposals for Changes in the Domestic Regulatory Environment of the Bank Gospodarstwa Krajowego in the Field of Incurring Public Burden
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Szczególna forma działalności oraz ustawowe mechanizmy zapewnienia bezpieczeństwa Banku Gospodarstwa Krajowego czynią, w ocenie autora, możliwość nowelizacji wyżej wymienionych aktów prawnych. Powyższe zmiany nie kolidowałby z Prawem Wspólnotowym oraz nie naruszałyby zasad uczciwej konkurencji w stosunku do prowadzących działalność banków komercyjnych. Przykłady zagranicznych rozwiązań legislacyjnych w stosunku do publicznych banków rozwoju czynią, z poruszanego w niniejszej publikacji, wątku (tj. odmiennego podejścia do kwestii rozliczeń publicznoprawnych publicznych banków rozwoju), dość powszechną regułę, a nie wyjątek. Przyjęcie zaproponowanych przez autora rozwiązań nie spowodowałby zagrożenia zarówno znacznego ubytku dochodów publicznych, jak również bezpieczeństwa funkcjonowania Banku, mogłoby natomiast zaowocować zwiększeniem rzeczowej i finansowej efektywności jego działania. (fragment tekstu)
EN
The Bank Gospodarstwa Krajowego is the example of specific financial institution in the Polish financial system. The Bank is the state-owned bank within the meaning of the Banking Law Act with the simultaneous solutions lex specialis as defined in the Banking Law Act. The purpose of this article is to point out the specific requirements in the field of the functioning of the Bank Gospodarstwa Krajowego, mainly in the context of ensuring financial stability. In the article the author takes on trying to prove the thesis that the statutory aim of the Bank Gospodarstwa Krajowego and statutory security mechanisms of stability are sufficient grounds to change some acts for incurring public burden by the Bank Gospodarstwa Krajowego and its investors. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Warszawski
Bibliografia
 • 1. Dyrektywa 94/19/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 30 maja 1994 r. w sprawie systemów gwarancji depozytów (Dz. Urz. UE L 135/5, 31.05.1994).
 • 2. Obwieszczenie Komisji Europejskiej w sprawie stosowania reguł pomocy publicznej do środków związanych z bezpośrednim opodatkowaniem działalności gospodarczej (Dz. Urz. UE C 384, 10.12.1998).
 • 3. Opinia Ministerstwa Sprawiedliwości z dnia 25 sierpnia 2009 r., nr DL-P III 4290-30/09, dotycząca możliwości ogłoszenia upadłości Banku Gospodarstwa Krajowego.
 • 4. Opinia Rządowego Centrum Legislacji z dnia 23 sierpnia 2011 r., nr RCL.DPG.542-1055/11, do rozporządzenia w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego tzw. withholding tax.
 • 5. Rozporządzenie Prezydenta RP z dnia 30 maja 1924 r. o połączeniu Państwowych Instytucji Kredytowych (Dz. U. Nr 46, poz. 477, z późn. zm.).
 • 6. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2011 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych rodzajów dochodów (przychodów) podatników podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych (Dz. U. Nr 246, poz. 1469, z późn. zm.).
 • 7. Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. U. C 326, 26.10.2012, s. 1).
 • 8. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.).
 • 9. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U z 2014 r. poz. 851, z późn. zm.).
 • 10. Ustawa z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 711, z późn. zm.).
 • 11. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz 128, z późn. zm.).
 • 12. Ustawa z dnia 15 października 2002 r. o podatku dochodowym (Körperschaftsteuergesetz).
 • 13. Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz. U. z 2012 r. poz. 1112, z późn. zm.).
 • 14. Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o Banku Gospodarstwa Krajowego (Dz. U. z 2014 r. poz. 510, z późn. zm.).
 • 15. Ustawa z dnia 12 lutego 2010 r. o rekapitalizacji niektórych instytucji finansowych (Dz. U. z 2010 r. Nr 40, poz. 226, z późn. zm.).
 • 16. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o zmianie ustawy o Banku Gospodarstwa Krajowego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011 r. Nr 28, poz. 143).
 • 17. Uzasadnienie do projektu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zaniechania od niektórych rodzajów dochodów (przychodów) tzw. withholding tax, projekt z dnia 26 października z 2011 r.
 • 18. Wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 2 lipca 1974 r. w sprawie C-173/73 Rząd Włoski vs. Komisja Wspólnot Europejskich (1974 ECR, s. 709).
 • 19. Założenia do projektu ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych z dnia 16 stycznia 2014 r., Ministerstwo Finansów.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171398687

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.