PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 13 | 221--238
Tytuł artykułu

Wpływ dynamicznych zdolności przedsiębiorstwa na osiąganie przewagi konkurencyjnej jako nowy paradygmat zarządzania

Warianty tytułu
The Influence of Company's Dynamic Capabilities on Achieving a Competitive Advantage as the New Management Paradigm
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W referacie przedstawiono najważniejsze koncepcje osiągania przez firmę przewagi konkurencyjnej, za które można uznać: model pięciu sił konkurencyjnych M.E. Portera, bazujący na paradygmacie SCP; koncepcję strategicznego konfliktu, wykorzystującą narzędzia teorii gier; podejście zasobowe, kładące nacisk na specyficzne zasoby i umiejętności przedsiębiorstwa oraz koncepcję dynamicznych zdolności firmy, która jest szczególnie przydatna w turbulentnym otoczeniu. Ostatnie z podejść jest słusznie traktowane jako nowy paradygmat zarządzania. (abstrakt oryginalny)
EN
The paper presents the most important conceptions of achieving a company's competitive advantage: Porter's five forces model based on the SCP paradigm; the conception of strategic conflict, which uses the tools of game theory; resource-based perspective, which emphasizes the distinctive resources and skills of a company and the dynamic capabilities approach, which is very useful in turbulent environment. The last conception is correctly treated as the new management paradigm. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
221--238
Opis fizyczny
Twórcy
 • Politechnika Łódzka
Bibliografia
 • Bourgeois L.J., Duhaime I.M., Stimpert J.L., Strategic Management Concise. Fort Worth: Harcourt College Publishers, 2001.
 • Bratnicki M., Kompetencje przedsiębiorstwa. Warszawa: Agencja Wydawnicza Placet, 2000.
 • Crai J.C., Grant R.M., Strategic Management. Londyn: Kogan Page, 1993.
 • Czekaj J., Kafel Т., Założenia metody analizy łańcucha wartości Portera jako narzędzia określania informacyjnych czynników tworzenia "wartości dodanej". [w:] Martyniak Z. (red.), Zarządzanie informacją i komunikacją. Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2000, s. 172-200.
 • Dzionek-Kozłowska J., Rynek versus państwo w świetle dyskusji o path dependence. "Ekonomia i Prawo" 2010, tom VI, s. 87-99.
 • Eisenhardt K.M., Martin J.A., Dynamic Capabilities: What are they? Strategic Management Journal 2000, vol. 21, s. 1105-1121.
 • Flak O., Głód G., Konkurencyjni przetrwają. Warszawa: Difin, 2012.
 • Gierszewska G., Olszewska В., Skonieczny J., Zarządzanie strategiczne dla inżynierów. Warszawa: PWE, 2013.
 • Gorynia M., Deliminacja systemów gospodarczych w naukach ekonomicznych. "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" 1993, z. 2, s. 65-72.
 • Hamel G., Prahalad С.K., Przewaga konkurencyjna jutra. Warszawa: Business Press, 1999.
 • Helfat С.E. i in., Dynamic Capabilities. Malden: Blackwell Publishing, 2007.
 • Huff A.S., Floyd S.W., Sherman H.D., Terjesen S., Zarządzanie strategiczne. Podejście Zasobowe. Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business, 2011.
 • Jashapara A., Knowledge Management. An Integrated Approach. Harlow: Pearson, 2011.
 • Jashapara A., Zarządzanie wiedzą. Warszawa: PWE, 2006.
 • Jauch L.R., Glueck W.F., Business Policy and Strategic Management. Nowy Jork: Mc-Graw Hill, 1988.
 • Johnson G., Scholes K., Exploring Corporate Strategy. Londyn: Prentice Hall Europe, 2004.
 • Koźmiński A.K., Zarządzanie międzynarodowe. Warszawa: PWE, 1999.
 • Lasserre Ph., Global Strategic Management. Nowy Jork: Palgrave Macmillan, 2007.
 • Litman J., Genuine Assets: Building Blocks of Strategy and Sustainable Competitive Advantage. Strategic Finance November 2000, s. 39.
 • Ludwiczyński A., Metody strategicznego zarządzania zasobami ludzkimi. [w:] Król H. (red.), Szkice z zarządzania zasobami ludzkimi. Warszawa: Wydawnictwo WSPiZ, 2002.
 • Lynch R., Corporate strategy. Harlow: Prentice Hall, 2002.
 • Machaczka J., Podstawy zarządzania. Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2001.
 • Nowa encyklopedia powszechna PWN. tom 4. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1996.
 • Obłój K., Strategia organizacji. Warszawa: PWE, 1998.
 • Pitts R.A., Lei D., Strategic Management. Mason: Thomson South-Western, 2006.
 • Porter M.E., Przewaga konkurencyjna. Gliwice: Helion, 2006.
 • Porter M.E., Strategia konkurencji. Warszawa: PWE, 1998.
 • Skawińska E. (red.), Konkurencyjność przedsiębiorstw. Warszawa - Poznań: PWN, 2002.
 • Stankiewicz M.J., Konkurencyjność przedsiębiorstwa. Toruń: Dom Organizatora, 2002.
 • de Wit В., Meyer R., Synteza strategii. Warszawa: PWE, 2007.
 • Strategor, Zarządzanie firmą. Warszawa: PWE, 1997.
 • Szydło M., Prawo konkurencji a regulacja sektorowa. Warszawa: Wolters Kluwer, 2010.
 • Targański В., Ochrona konkurencji w działalności platform handlu elektronicznego. Warszawa: Wolters Kluwer, 2010.
 • Teece D.J., Dynamiec Capabilities: Routines versus Entrepreneurial Action. "Journal of Management Studies" 2012, vol. 49:8, s. 1395-1401.
 • Teece D.J., Explicating Dynamic Capabilities: The Nature and Microfoundations of (Sustainable) Enterprise Performance. Strategic Management Journal 2007, vol. 28, s. 1319-1350.
 • Teece D.J., Pisano G., Shuen A., Dynamic Capabilities and Strategic Management. "Strategic Management Journal" 1997, Vol. 18:7, s. 509-533.
 • Varian H. R., Mikroekonomia. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1997.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171398731

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.