PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | 22 Przedsiębiorstwa, banki i polityka regionalna w nowej perspektywie finansowej UE | 323--332
Tytuł artykułu

Inwestycje mikroprzedsiębiorstw województwa lubelskiego z uwzględnieniem źródeł ich finansowania

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Investments of Micro-Enterprises From the Lubelskie Voivodeship Including Sources of Their Financing
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Choć mikroprzedsiębiorstwa są najliczniej reprezentowaną grupą przedsiębiorstw, analiza statystyk i opracowań dotyczących tego sektora wskazuje, że wciąż jest on niedostatecznie zbadany i poznany. Stanowi to impuls do bliższego przyjrzenia się funkcjonowaniu mikroprzedsiębiorstw, w tym ich działalności inwestycyjnej. Celem artykułu jest analiza aktywności inwestycyjnej mikroprzedsiębiorstw województwa lubelskiego oraz wskazanie źródeł jej finansowania, ze szczególnym uwzględnieniem funduszy unijnych. O wyborze województwa lubelskiego zadecydowała jego specyfika wyrażająca się, w szczególności, niskim poziomem przedsiębiorczości i atrakcyjności inwestycyjnej na tle kraju, jak też niską konkurencyjnością w zestawieniu z innymi regionami Unii Europejskiej. (fragment tekstu)
EN
The aim of the article is to analyse the investment activity of micro-enterprises from the Lubelskie voivodeship, and to indicate the sources of its financing, with particular emphasis on EU funds. During the period 2009-2013, the investment outlays of micro-enterprises from the Lubelskie voivodeship were subject to significant fluctuations. The data analysis indicates the moderate investment activity of micro-enterprises from the Lubelskie voivodeship in comparison with the activity of entities from the other regions of Poland. Micro- and small enterprises from the Lubelskie voivodeship financed their investments mainly from their own resources. The usage of EU funds in investment financing was relatively small. For micro-entrepreneurs from the Lubelskie voivodeship, barriers to using EU funds of particular importance were: bureaucracy, lack of own resources, and insufficient knowledge. (original abstract)
Twórcy
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, Polska
Bibliografia
 • 1. Annoni P., Dijkstra L., EU Regional Competitiveness Index RCI 2013, Publications Office of the European Union, Luxembourg 2013, http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/ docgener/studies/pdf/6th_report/rci_2013_report_final.pdf [dostęp: 11.03.2015].
 • 2. Atrakcyjność inwestycyjna województw i podregionów Polski 2014, pod red. M. Nowickiego. IBnGR, Gdańsk 2014, http://www.ibngr.pl/Aktualnosci/Aktualnosci/Atrakcyjnoscinwestycyjna-wojewodztw-i-podregionow-Polski-2014 [dostęp: 18.03.2015].
 • 3. Działalność przedsiębiorstw niefinansowych w 2009 roku, GUS, Warszawa 2011.
 • 4. Działalność przedsiębiorstw niefinansowych w 2010 roku, GUS, Warszawa 2011.
 • 5. Działalność przedsiębiorstw niefinansowych w 2011 r., GUS, Warszawa 2012.
 • 6. Działalność przedsiębiorstw niefinansowych w 2012 r., GUS, Warszawa 2014.
 • 7. Działalność przedsiębiorstw niefinansowych w 2013 r., GUS, Warszawa 2014.
 • 8. Jak w Polsce prowadzi się własny biznes? Nastroje gospodarcze wśród mikro- i małych firm w II połowie 2014 roku oraz prognozy na I połowę 2015 r. Raport 2014/2015, EDYCJA IV, Instytut Badań i Analiz, Grupa OSB, Firmy.net, http://www.firmy.net/blog/zmiany-w-kodeksie-pracy-hamuja-wzrost-zatrudnienia-w-mikrofirmach-18320.html [dostęp:10.03.2015].
 • 9. Kierzkowski T., Dostępność zewnętrznego finansowania dla mikro i małych firm [w:] Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013. Temat specjalny: eksport w mikro i małych firmach, pod. red. T. Kierzkowskiego. Bank Pekao SA, Warszawa, styczeń 2014, s. 61-65, http://www.pekao.com.pl/mis/raport_SME/ [dostęp: 06.03.2015].
 • 10. Kierzkowski T., Inwestycje mikro i małych firm [w:] Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013. Temat specjalny: eksport w mikro i małych firmach, pod. red. T. Kierzkowskiego. Bank Pekao SA, Warszawa, styczeń 2014, s. 65-73, http://www.pekao.com.pl/ mis/ raport_SME/ [dostęp: 06.03.2015].
 • 11. Leszczyńska B., Jaworska N., Stefańska M., Gać J., Ocena stopnia znajomości RPO WL na lata 2007-2013 i efektów jego wdrażania wśród mieszkańców województwa lubelskiego, PSDB na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie, 2013, http://www.rpo.lubelskie.pl/ front/page/get/471/ [dostęp: 08.03.2015].
 • 12. Łapiński J., Nieć M., Rzeźnik G., Zakrzewski R., Działalność sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce na tle krajów UE [w:] Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2012-2013, pod. red. P. Zadury-Lichoty i A. Tarnawy. PARP, Warszawa 2014, s. 14-43.
 • 13. Ocena efektów działań informacyjno-promocyjnych prowadzonych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013. Raport końcowy, Zespół Konsultantów ITTI, Poznań, listopad 2014, http://www.rpo.lubelskie.pl/ front/page/ get/471/ [dostęp: 12.03.2015].
 • 14. Ocena wpływu dotacji z RPO WL na wzrost konkurencyjności oraz innowacyjności beneficjentów z sektora MŚP, Raport wykonany przez Pracownię Badań i Doradztwa "Re-Source", 2013, http://www.rpo.lubelskie.pl/front/page/get/471/ [dostęp: 20.03.2015].
 • 15. Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 (przyjęty decyzją Komisji Europejskiej C(2015)887 z dnia 12 lutego 2015 r.), Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie, http://www.npf.rpo.lubelskie.pl/front/page/get/658/ [dostęp: 20.03.2015].
 • 16. Skowronek-Mielczarek A., Uwarunkowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2013.
 • 17. Sosińska-Wit M., Aktywność inwestycyjna MŚP w województwie lubelskim na podstawie badań ankietowych, Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy 2012, nr 28, s. 348-356.
 • 18. Sprawozdanie okresowe z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 - 2013 za I półrocze 2014 r., wrzesień 2014, http://www.rpo. lubelskie. pl/front/page/get/128/ [dostęp: 19.03.2015].
 • 19. Wyżnikiewicz B., Polskie MSP na drodze ku nowoczesności, Raport z wyników badania przygotowanego przez Konfederację Lewiatan, IBnGR, Warszawa 2013, http://konfederacjalewiatan. pl/wydawnictwa/_files/publikacje/2013/MSP_2013_-_raport_g_ wny_pol.pdf [dostęp: 16.03.2015].
 • 20. http://www.mir.gov.pl/fundusze/fundusze_europejskie_2014_2020/strony/start.aspx [dostęp: 07.03.2015].
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171398743

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.