PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2001 | nr 11 Zeszyt Naukowy Katedry Ekonomii i Międzynarodowych Stosunków Ekonomicznych | 93--109
Tytuł artykułu

Aspekty socjalne koncepcji społecznej gospodarki rynkowej a konkurencyjność gospodarki Niemiec

Warianty tytułu
Social Aspects of Social Market Economy Conception and German Economy Competitiveness
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Społeczna gospodarka rynkowa zmierza do syntezy między wolnościami ekonomicznymi a ideałami bezpieczeństwa socjalnego i sprawiedliwości społecznej. Aspektom społecznym nadano w tej koncepcji duży ciężar gatunkowy. Znajduje to wyraz w wysokim udziale wydatków socjalnych w PKB oraz rosnących świadczeniach socjalnych per capita. Przesocjalizowanie gospodarki wpływa między innymi na rynek pracy poprzez demotywujące zasiłki i świadczenia socjalne. Wysokie składki na ubezpieczenia społeczne i obciążenia podatkowe są czynnikiem przyczyniającym się do transferów kapitału za granicę. Analiza socjalnych czynników konkurencyjności gospodarki Niemiec wskazuje na konieczność przebudowy państwa socjalnego. Powinno to znaleźć wyraz w redukcji świadczeń socjalnych oraz podatkowych i pozapodatkowych obciążeń płac. Silna konkurencja w ramach struktur gospodarki światowej, zaostrzona w latach 90. przez globalizację, stawia nowe wyzwania przed gospodarką niemiecką. Dla wzmocnienia pozycji Niemiec w międzynarodowym podziale pracy potrzeba większej gotowości do zwiększania wysiłków na rzecz ewolucji struktur społecznej gospodarki rynkowej w kierunku bardziej liberalnego systemu gospodarczego. (abstrakt oryginalny)
EN
Social market economy exemplifies a synthesis of economic freedom, social security principles and social justice. The social aspects have a significant meaning in the idea of social market economy. It is represented by a high social expenses share in GDP and increasing social assistance per capita. Oversocialized economy affects adversely among other things the labour market, which is demotivated by welfare benefits. High social security collection and fiscal burden are the reason why the capital is transferred abroad. Analysis of social factors of German economy's competitiveness points to necessity of converting the social state. It should be done by reducing social benefits and tax and non-tax burdens of wages. Hard competition within the confines of world economy structures, which was intensified by globalization in the 1990s, creates new challenges for German economy. In order to reinforce the German position in the international labour distribution it is necessary to increase efforts supporting evolution of Social Market Economy structures into more liberalized economic system. (original abstract)
Twórcy
Bibliografia
 • H. Giersch: Markte und Unternehmen in der wachsenden Weltwirtschaft. "Kylos" 1979, nr 32.
 • H. Lampert: Die Soziale Marktwirtschaft in der Bundesrepublik Deutschland. "Aus Politik und Zeitgeschichte. Beilage zur Wochenzeitung Das Parlament", 1988, nr B 17.
 • J. Michel: Standort Deutschland. Bibliographie zur internationalen Wettbewerbsfahigkeit der deutschen Wirtschaft. Kiel 1993.
 • Ch. Weise: EU-Politik zur Steigerung regionaler Wettbewerbsfahigkeit. "DIW-Vierteljahresheft" 1995, nr 2.
 • D. Orłowski: Die internationale Wettbewerbsfahigkeit einer Volkswirtschaft. Hamburg 1982.
 • President's Commission on Industrial Competitiveness: Global Competition. The New Reality. Bd. I and II. U.S. Government Printing Office, Washington 1985.
 • B. Beck: Die internationale Wettbewerbsfahigkeit der schweizerischen Exportindustrie. Bern, Stuttgart 1990.
 • J. Fagerberg: International Competitiveness. "The Economic Journal", 1988, nr 98.
 • K. Steilmann: Wettbewerbskritik aus Unternehmensicht: Wirtschaft, Umwelt und Soziales erfolgreich vernetzen. ECON Verlag, Dusseldorf 1995.
 • W. Bieńkowski: Reaganomika i jej wpływ na konkurencyjność gospodarki amerykańskiej. PWN Warszawa 1995.
 • IMD'S World Competitiveness Yearbook. The Competitiveness Criteria List; http://www.imd.ch.
 • Das Grundgesetz fur die Bundesrepublik Deutschland vom 23. Mai 1949. W: Deutsche Verfassungen. Goldmann Verlag, Munchen 1992.
 • H.J. Thieme: Soziale Marktwirtschaft. Ordnungskonzeption und wirtschaftspolitische Gestaltung. Verlag C.H. Beck, Munchen 1994.
 • A. Hermann: Wirtschaftspolitik lind Regierungssystem der Bundesrepublik Deutschland. Bundeszentrale fur politische Bildung, Bonn 1995.
 • P. Hampe: Wie sozial ist die Soziale Marktwirtschaft?, W: Verantwortung in einer unubersichtlichen Welt, Schriftreihe Band 331, Bundeszentrale fur politische Bildung, Bonn 1995.
 • Soziale Sicherung im Uberblick., Bundesministerium fur Arbeit und Sozialordnung, Bonn 2000.
 • Sozial Budget 2000, Bundesministerium fur Arbeit und Sozialordnung, Bonn 2001.
 • Datenreport 1999. Zahlen und Fakten uber Bundesrepublik Deutschland, Bundeszentrale fur politische Bildung, Bonn 2000.
 • W. Fuest, W. Ohm, K. Schafer, A. Seffen: Recht, Steuern und sozial Sicherung. W: Soziale Marktwirtschaft, praca zbiorowa, Bundeszentrale fur politische Bildung, Bonn 1997.
 • Der schlanke Staat. Eine Fitnesskur fur unser Gemeinwesen, Deutscher Institut-Verlag, Koln 2001.
 • H.P. Martin, H. Schumann: Die Globalisierungsfalle. Der Angriff auf Demokratie und Wohlstand. Rowolt Verlag, Hamburg 1997.
 • O. Lafontaine, Ch. Muller: Keine Angst vor der Globalisierung. Wohlstand und Arbeit fur alle. Verlag J.H.W. Dietz Nachfolger, Bonn 1998.
 • Die Lage der Weltwirtschaft und der deutschen Wirtschaft im Fruhjahr 2000. "DIW-Wochenbericht", 2000, nr 16.
 • Wirtschaft in Zahlen 2001, Bundesministerium fur Wirtschaft und Technologie, Berlin 2001.
 • B. Gorzig, M. Goring, E. Schulz: Quantitative Szenarien zur Bevolkerungs- und Wirtschaftsentwicklung in Deutschland bis zum Jahr 2000. "DIW-Beitruge zur Strukturforschung", Heft 150, Duncer & Humblot, Berlin 1994.
 • R. Geissler: Die Sozialstruktur Deutschland. Zur Gesellschaftlicher Entwicklung mit einer Zwischenbilanz zur Vereinigung. Bundeszentrale fur politische Bildung, Bonn 1996.
 • Statistisches Taschenbuch 1999. Arbeits- und Sozialstatistik: Bundesministerium fur Arbeit und Sozialordnung, Bonn 2000.
 • Wirtschaft in Zahlen 1999, Bundesministerium fur Wirtschaft und Technologie, Bonn 2000.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171398773

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.