PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | 37 Wiejskie obszary funkcjonalne | 195--216
Tytuł artykułu

Urbanizacja wsi na przykładzie miast zdegradowanych województwa świętokrzyskiego

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Urbanization of Villages on the Example of Former Towns in the Świętokrzyskie Voivodeship
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Urbanizacja obszarów wiejskich wykazuje zróżnicowanie form oraz głębokość przemian, co jest uwarunkowane m.in. genezą i położeniem określonych miejscowości. Kategorią osiedli wiejskich posiadających szczególnie dobrze rozwinięte cechy miejskie, zarówno w rozumieniu ilościowym (natężenie cech), jak i jakościowym (liczba tych cech) są byłe miasta. Niektóre z nich, pomimo wiejskiego obecnie statusu, zachowały miejski układ przestrzenny, silne związki z zapleczem i inne miejskie cechy, dzięki którym w świadomości społeczności lokalnych ciągle pozostają miastami. Charakterystyka tych jednostek uwzględnia m.in. zagadnienia demograficzne, funkcjonalne i morfologiczne. Część miejscowości wytypowano jako posiadające szanse na odzyskanie praw miejskich.(abstrakt oryginalny)
EN
In the Świętokrzyskie Voivodeship there are numerous former towns possessing a village status nowadays. Most of them were deprived of town privileges between 1869 and 1870, under the Russian regulation. These sites lost the characteristics of urban areas in the slightest degree. The paper analyzes the infrastructure and functional, morphological and demographic situation of such villages. Some of them were identified as having a chance to regain the town rights.(original abstract)
Rocznik
Strony
195--216
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Bibliografia
 • Drobek W., 1999, Rola miast zdegradowanych w sieci osadniczej Śląska, Państwowy Instytut Naukowy - Instytut Śląski w Opolu, Opole.
 • Golachowski S., 1964, Dawne wzory i nowe modele wsi, Czasopismo Geograficzne, 35, 3-4, s. 371-386.
 • Golachowski S., 1965, Proces semi-urbanizacji w województwie opolskim, Kwartalnik Opolski, 2, s. 54-58.
 • Dziewoński K., Kiełczewska-Zaleska M. (red.), 1957, Studia geograficzne nad aktywizacją małych miast, Prace Geograficzne IG PAN, 9, Warszawa.
 • Jelonek A., 1967, Ludność miast i osiedli typu miejskiego na ziemiach Polski od 1810 do 1960 r., Dokumentacja Geograficzna, z. 3-4.
 • Kantor-Pietraga I., Krzysztofik R., Runge J., 2012, Kontekst geograficzny i funkcjonalny kurczenia się małych miast w Polsce południowej, [w:] K. Heffner, A. Halama (red.), Ewolucja funkcji małych miast w Polsce, Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, s. 9-24.
 • Kiełczewska-Zaleska M., 1969, Geografia osadnictwa, PWN, Warszawa.
 • Krzysztofik R., 2006, Nowe Miasta w Polsce w latach 1980-2007. Geneza i mechanizmy rozwoju. Próba typologii, Uniwersytet Śląski, Sosnowiec.
 • Maik W., 1977, A graph theory approach to the hierarchical ordering of elements of the settlement systems, Questiones Geographicae, 4, s. 95-108.
 • Miasta polskie w tysiącleciu, 1965, Ossolineum, Wrocław-Warszawa-Kraków.
 • Mularczyk M., 2006, Przemiany społeczno-zawodowe w małych miastach woj. świętokrzyskiego w latach 1995-2004, [w:] K. Heffner, T. Marszał (red.), Uwarunkowania rozwoju małych miast, Biuletyn KPZK PAN, 226, s. 95-105.
 • Ratzel F., 1891, Anthropogeographie, t.II, Stuttgart.
 • Rocznik statystyki Rzeczypospolitej Polskiej 1920/22, 1923, GUS, Warszawa.
 • Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego i krajów słowiańskich, 1880-1902 (15 tomów), F. Sulimierski, W. Walewski (red.), Warszawa.
 • Sokołowski D., 1994, Hierarchia miejscowości centralnych w makroregionie dolnej Wisły, Acta Univ. Nicolai Copernici, Geografia 26, Wyd. Naukowe UMK, Toruń, s. 107-124.
 • Sokołowski D., 1999, Zróżnicowanie zbioru małych miast i większych osiedli wiejskich w Polsce w ujęciu koncepcji kontinuum wiejsko-miejskiego, Wyd. Naukowe UMK, Toruń.
 • Sokołowski D., 2006, Funkcje centralne i hierarchia funkcjonalna miast w Polsce, Wyd. UMK, Toruń.
 • Sokołowski D., 2008, Miasta nowe i potencjalne jako główne elementy kontinuum wiejsko-miejskiego w Polsce, [w:] A. Jezierska-Thöle, L. Kozłowski (red.), Gospodarka przestrzenna w strefie kontinuum miejsko-wiejskiego, Wyd. Naukowe UMK, Toruń, s. 63-78.
 • Statystyka miast i osiedli 1945-1965, 1967, Seria Statystyka Regionalna, 6, GUS.
 • Stelmach M., Malina R., Tkocz J., Żukowski B., 1990, Obszary wiejskie i grunty rolnicze w Polsce, Instytut Planowania i Urządzania Terenów Wiejskich, Akademia Rolnicza we Wrocławiu, Wrocław.
 • Śleszyński P., 2006, Przemiany osadnicze i demograficzne Ponidzia w okresie transformacji i ich znaczenie dla środowiska przyrodniczego, [w:] A. Richling, B. Stojek, M. Strzyż, I. Szumacher, E. Świercz (red.), Regionalne studia ekologiczno-krajobrazowe, Problemy Ekologii Krajobrazu, XVI/2, WGiSR UW, IG AŚ, PAEK, s.75-88.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171398801

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.