PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2008 | nr 2/2 | 21--31
Tytuł artykułu

Special Algorithms for Assessing Market Value of Real Estates

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Specjalne algorytmy do szacowania rynkowej wartości nieruchomości
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
This paper deals with bases of market representative real estates that may contain blank fields referring to information on some attributes of these estates. In market analysis of these bases only such parameters may be used that refer to the marginal distribution of the multidimensional random variable, i.e.: - average value for the unit price or for attributes of the real estate in the marginal distribution of the multidimensional random variable, - standard deviation for the unit price or for attributes of the real estate in the marginal distribution of the multidimensional random variable, - total correlation coefficients for the individual attributes relative to the unit price of an estate in the marginal distributions of the multidimensional random variable. For bases of representative real estates with incomplete information on the attributes, special market analysis methods must be developed as well as special algorithms of assessing the market value of an estate. The basis for such a market analysis of real estate are appropriate similarity weights of the attributes of the estate, the values of which are determined, according to the Markov principles, taking into consideration the known and unknown values of the attributes of the real estates concerned. The special algorithm developed for assessing market value of real estate is based on the model of two-dimensional regression, taking, however, into consideration the mutual similarity weights of the attributes of the real estate.(original abstract)
W pracy rozważa się bazy reprezentatywnych nieruchomości na rynku, które mogą zawierać pola puste dotyczące informacji o niektórych atrybutach tych nieruchomości. W analizie rynku nieruchomości na podstawie tych baz można stosować tylko te parametry, które dotyczą rozkładów brzegowych zmiennej losowej wielowymiarowej, czyli: - wartość przeciętną jednostkowej ceny lub atrybutów nieruchomości w rozkładach brzegowych zmiennej losowej wielowymiarowej, - odchylenie standardowe jednostkowej ceny lub atrybutów nieruchomości w rozkładach brzegowych zmiennej losowej wielowymiarowej, - współczynniki korelacji zupełnej poszczególnych atrybutów względem jednostkowej ceny nieruchomości w rozkładach brzegowych zmiennej losowej wielowymiarowej. Dla baz reprezentatywnych nieruchomości, o niekompletnych informacjach o atrybutach, trzeba opracować specjalne metody analizy rynku oraz specjalne algorytmy szacowania rynkowej wartości nieruchomości. Podstawą takiej analizy rynku nieruchomości są odpowiednie wagi podobieństwa atrybutów nieruchomości, których wartości są określane, według zasad Markowa, przy uwzględnieniu znanych i nieznanych wartości atrybutów rozważanych nieruchomości. Opracowany specjalny algorytm do szacowania rynkowej wartości nieruchomości jest oparty na modelu regresji dwuwymiarowej, ale przy uwzględnieniu wag wzajemnego podobieństwa atrybutów nieruchomości.(abstrakt oryginalny)
Rocznik
Numer
Strony
21--31
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • AGH University of Science and Technology Kraków, Poland
 • AGH University of Science and Technology Kraków, Poland
Bibliografia
 • Adamczewski Z.: Elementy modelowania matematycznego w wycenie nieruchomości. Podejście porównawcze. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2006.
 • Adamczewski Z.: Nieliniowe i nieklasyczne algorytmy w geodezji. Warszawa 2002.
 • Adamczewski Z.: Wstęp do teorii taksacji. Przegląd Geodezyjny, nr 3/93.
 • Adamczewski Z., Czarnecka K.: Modelowanie matematyczne ekowartości. Przegląd Geodezyjny, nr 8/95.
 • Avery J.H.: The income capitalization approach to value as currently used in the United States. II Krajowa Konferencja Rzeczoznawców Majątkowych "Szacowanie nieruchomości na terenach zurbanizowanych", Gdańsk 7-9.10.1993.
 • Borowiecki R., Czaja J.: Metody wyceny nieruchomooeci bazujące na cenach transakcyjnych stosowane w USA i Kanadzie. OEwiat Nieruchomooeci, Nr 49, 50, 2005.
 • Borowiecki R., Czaja J., Jaki A., Kulczyki M.: Metody i systemy wyceny przedsiębiorstw. Twigger, Warszawa 2002.
 • Chow G.C.: Econometrics. New York 1983.
 • Ciechociński P., Parzych P.: Application of Geographic Information Systems for Real Estate Valuation Support. FIG Congress 2006, Monachium 8-13.10.2006.
 • Czaja J.: Merytoryczna analiza procedur szacowania rynkowej wartości nieruchomości w podejściu porównawczym. Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości, Journal of the Polish Real Estate Scientific Society, vol. 12, no. 1, 2004, pp. 59-77.
 • Czaja J.: Metody szacowania wartości rynkowej i katastralnej nieruchomości. KOMP-SYSTEM, Kraków 2001.
 • Czaja J.: Szacowanie wartości nieruchomości dla zabezpieczenia wierzytelności kredytowych. Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości, Journal of the Polish Real Estate Scientific Society, vol. 13, no. 1, 2006, pp. 45-59.
 • Czaja J.: Wskaźniki do analizy efektywności inwestowania. Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości, Journal of the Polish Real Estate Scientific Society, vol. 13, no. 1, 2005, pp. 35-41.
 • Czaja J., Krysiak Z., Nowak R.: Analiza metod wyceny nieruchomości w podejściu porównawczym w aspekcie zabezpieczenia wierzytelności kredytowych. Finansowanie Nieruchomości (quarterly), Nr 2(3), 2005.
 • Czaja J., Kulczycki M.: Parametry oceny wiarygodności i spójności informacji rynkowych o nieruchomościach. Geodezja (quarterly AGH), 2002.
 • Czaja J., Parzych P.: Analiza rynku nieruchomości za pomocą testów zgodności. Geodezja (semiannual AGH), 2003.
 • Czaja J., Parzych P.: Szacowanie rynkowej wartości nieruchomości w aspekcie Międzynarodowych Standardów Wyceny. Stowarzyszenie Naukowe im. Stanisława Staszica w Krakowie, Kraków 2007.
 • Eckert J.K.: Metody wyceny nieruchomości stosowane w Stanach Zjednoczonych. Seminarium szkoleniowe Krakowskiego Instytutu Nieruchomości, Kraków 1992.
 • Hopfer A.: Wycena nieruchomości, a system informacji - sprzężenie zwrotne. Proc. of IV Konferencja Rzeczoznawców Majątkowych, Wrocław 24-26.09.1995.
 • Hopfer A. (ed.): Wycena nieruchomości i przedsiębiorstw. Tom 1: Szacowanie nieruchomości. Twigger, Warszawa 1993.
 • Hopfer A., Przewłocki S., Czochański M., Kowalski G., Żróbek R.: Propozycja modelu powszechnej taksacji nieruchomości na gruntach zurbanizowanych na przykładzie miasta Łodzi. Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej nr 690, Łódź 1993.
 • Hozer J., Kokot S., Kuźmiński W.: Metody analizy statystycznej rynku w wycenie nieruchomości. Warszawa 2002.
 • International Valuation Standards. Seventh Edition 2005 [Międzynarodowe Standardy Wyceny - wydanie polskie], Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych, Warszawa 2005.
 • Jajuga K., Krysiak Z. (ed.): Credit Risk of Mortage Loans Modeling and Management, Związek Banków Polskich, Warszawa 2005.
 • Kucharska-Stasiak E. (ed.): The Appraisal of Real Estate [Wycena nieruchomości]. PFSRM, Warszawa 2001.
 • Ney B., Konieczny J.: Kataster numeryczny narzędziem rynku nieruchomości. V Konferencja Naukowa "Rynek nieruchomości - zagospodarowanie przestrzenne", Spała 3-4.06.1997.
 • Palzer H.: Wycena nieruchomości w nowych landach Niemiec. Seminarium MSRM, Kraków 1995.
 • Parzych P.: Analiza rynkowej i odtworzeniowej wartości dla budynków mieszkalnych. Rzeczoznawca Małopolski, nr 8, 2003.
 • Parzych P.: Geographic information system as a data source for real estate valuation. 8th Bilateral Geodetic Meeting Poland - Italy, Wrocław 22-24.06.2006.
 • Parzych P.: Statystyczna analiza informacji o sprzedanych nieruchomościach. Geodezja (quarterly AGH), Kraków 2002.
 • Parzych P.: Statystyczne modele wyceny nieruchomości. AGH, Kraków 2000, (Ph. D. Thesis, Supervisor: Józef Czaja).
 • Parzych P.: Zastosowania sztucznych sieci neuronowych w szacowaniu nieruchomości. Geodezja (quarterly AGH), 2002.
 • Prystupa M.: Wycena nieruchomości metodą cenowo-porównawczą. Biblioteka Rzeczoznawcy Majątkowego, Warszawa 1997.
 • Przewłocki S. (ed.): Model ustalania i weryfikacji zasięgu stref taksacyjnych dla potrzeb powszechnej taksacji nieruchomości. Część II. Politechnika Łódzka, Łódź 1995.
 • Rao C.R.: Modele liniowe statystyki matematycznej. PWN, Warszawa 1982.
 • Simmons R.D.: Highest and best use theory in the appraisal of real estate. II Krajowa Konferencja Rzeczoznawców Majątkowych "Szacowanie nieruchomości na terenach zurbanizowanych", Gdańsk 7-9.10.1993.
 • Wilkowski W.: Problem powierzchni w procesie szacowania nieruchomości gruntowych. Proc. of IV Konferencji Rzeczoznawców Majątkowych, Wrocław 24-26.09.1995.
 • Źróbek S., Byłej M.: Podejście porównawcze w szacowaniu nieruchomości. Educaterra 6a, Olsztyn 2000.
 • Źróbek R., Źróbek S.: Metoda cenowo-porównawcza w szacowaniu nieruchomości. Wycena, nr 3/96.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171398873

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.