PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | Nauki o zarządzaniu dla przedsiębiorstw i biznesu | 349--362
Tytuł artykułu

Granice elastycznych form zatrudnienia w organizacji

Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Funkcjonowanie organizacji w burzliwym otoczeniu wymusza budowanie nowych paradygmatów zarządzania, także w obszarze zasobów ludzkich. Coraz głośniej mówi się o organizacjach elastycznych, organizacjach dynamicznych, "organizacjach w ruchu". Elastyczność stanowi pewnego rodzaju bufor wobec rosnącej turbulencje otoczenia. Wzrost elastyczności - jak zauważa S. Borkowska - nieuchronnie wpływa zarówno na relacje: pracodawcy-pracobiorcy w obrębie samej organizacji, jak i na szczeblu ponadzakładowym". Szybkość przystosowania się organizacji do zmian zachodzących w jej otoczeniu zewnętrznym i wewnętrznym warunkowana jest poziomem poliwalencji pracowników, różnorodnością form zatrudnienia i outsourcingowi. Organizacje elastyczne funkcjonują w sytuacji podwyższonego ryzyka i niepewności, które w obszarze personalnym mają przełożenie na brak gwarancji zatrudnienia w dłużej perspektywie czasowej. "W tych okolicznościach zmianie ulega przestrzeń stosunków między pracodawcą i pracobiorcą, która ewoluuje w stronę powiązań zleceniodawcy ze zleceniobiorcą". W związku z tym, zarówno pracownicy, jak również pracodawcy coraz częściej zadają pytanie "[...] w czyim rzeczywiście interesie jest wprowadzanie elastycznych rozwiązań zarówno na rynku pracy jak i w firmie". Pytanie to rodzi także poważne wątpliwości, na ile w takich organizacjach można liczyć na pełne i rzeczywiste zaangażowanie pracowników, ich identyfikację z celami organizacji oraz lojalność. A. Fowler podkreśla, "[...] istotą koncepcji zarządzania zasobami ludzkimi jest całkowite utożsamianie się pracowników z celami i wartościami przedsiębiorstwa, ale coraz częściej wyłącznie na warunkach firmy". Tymczasem analiza deklarowanych w badaniach priorytetów w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi wykazuje, że ich realizacja może być poważni zagrożona w tych firmach, które postawiły na głęboko sięgającą elastyczność. Już pod koniec lat 80. S. Dolan i R. Schuler zaobserwowali, że na skutek zmian wynikających z konieczności dostosowania się firmy do wymogów globalnej konkurencji radykalnie zmniejszyło się zaangażowanie oraz lojalność pracowników wobec organizacji, w której są zatrudnieni. W późnych latach 90. i obecnie zjawisko to wyraźnie się pogłębia. Celem niniejszego opracowania jest zwrócenie uwagi na konieczność racjonalnego stawiania granic w wykorzystywaniu elastycznych form zatrudnienia, które wydają się ekonomicznie atrakcyjne dla pracodawców, jednak nie zawsze sprzyjają budowaniu prawidłowych relacji i mogą stanowić zagrożenie dla efektywności procesu zarządzania zasobami ludzkimi. Coraz większe grupy pracowników zatrudnianych w oparciu o tzw. elastyczne formy zatrudnienia funkcjonują z poczuciem zagrożenia oraz braku przynależności do społeczności firmowej, które traktować można jako współczesny wyraz alienacji pracy. (fragment tekstu)
Twórcy
 • Politechnika Łódzka
Bibliografia
 • Ashkenes R., Ulrich D., Jick T., Kerr S.: Boundaryless Organization. Behind the Chains of Organizational Structure. Jossey-Bass Inc. Publishers, San Francisco 1998.
 • Atkinson J.: Manpower Strategies for Flexible Organizations. "Personnel Management" 1984, nr 3.
 • Bednarska A.: Wszystko się zmienia, czyli bądź trendy. "Personel Plus" 2010, nr 12.
 • Bohdziewicz P.: Współczesne kariery zawodowe: od modelu biurokratycznego do przedsiębiorczego. "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi" 2010, nr 3-4.
 • Borkowska S.: W poszukiwaniu nowej drogi. W: Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji. Red. H. Król, A. Ludwiczyński. PWE, Warszawa 2006.
 • Cierniak-Emerych A., Pietroń-Pyszczak A.: Elastyczność w obszarze zatrudnienia - optyka pracodawcy. "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi" 2008, nr 5.
 • Creating a Learning Organization: From Ideas to Action. "Human Resource Management" 1995, nr 3.
 • Drozdowski R.: Rynek pracy w Polsce. Recepcja. Oczekiwania. Strategie dostosowawcze. UAM, Poznań 2002.
 • Elastyczne zarządzanie kapitałem ludzkim w organizacji wiedzy. Red. M. Juchnowicz. Difin, Warszawa 2007.
 • Fitoussi P., Rosanvallon P.: Czas nowych nierówności. Znak, Kraków 2000.
 • Grzybowski B.: Związki zawodowe wobec elastycznych form zatrudnienia. W: Elastyczne formy pracy. Szanse i zagrożenia. Red. C. Sadowska-Snarska. Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Białystok 2008.
 • Kamińska M.: Rynek pracy w Polsce: model flexicurity. www.eGospodarka.pl
 • Kaplan R.S. ,Norton D.P.: Strategiczna karta wyników. Jak przełożyć strategię na działanie. PWN, Warszawa 2008.
 • Mant A.: The Psychological Contract, cyt. za M. Armstrong: Zarządzanie zasobami ludzkimi. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2000.
 • Masłyk-Musiał E.: Organizacje w ruchu. Strategie zarządzania zmianami. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003.
 • Pocztowski A.: Zarządzanie zasobami ludzkimi. Strategie - procesy - metody. PWE. Warszawa 2007.
 • Portet S.: Elastyczność zatrudnienia w Polsce, czyli o odkrywaniu rzeczy zakrytych. W: Wymiary życia społecznego: Polska na przełomie XX i XXI wieku. M. Marody, Scholar, 2007.
 • Rymsza M.: W poszukiwaniu równowagi pomiędzy elastycznością rynku pracy i bezpieczeństwem socjalnym. W: Elastyczny rynek pracy i bezpieczeństwo socjalne. Flexicurity po polsku? Red. M. Rymsza. Instytut Spraw Publicznych. Warszawa 2005.
 • Scholzch Ch.: Virtuelle Unternehmen - Organisatorische Revolution mit Strategischer Implikation. "Management & Computer" 1996, No. 2.
 • Sennett S.: Korozja charakteru. Osobiste konsekwencje pracy w nowym kapitalizmie. Warszawa 2006.
 • Volberda H.W.: Building the Flexible Firm: How to Remain Competitive. Oxford University Press, Oxford 1998.
 • Wellin M.: Zarządzanie kontraktem psychologicznym. Oficyna a Wolters Kluwer Business, Warszawa 2010.
 • Zając T.: Wojna ze stresem. "Gazeta Praca" 2010, nr 41.
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem w turbulentnym otoczeniu. Red. R. Krupski. PWE, Warszawa 2005.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171398881

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.