PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
1999 | nr 4 Zeszyt Naukowy Katedry Ekonomii i Międzynarodowych Stosunków Ekonomicznych | 37--56
Tytuł artykułu

Przebieg kryzysów finansowych lat 90 - próba analizy ich przyczyn, charakteru i znaczenia dla świata

Autorzy
Warianty tytułu
Course of Financial Crises of the Nineties - an Attempt at Analysing Their Causes, Nature and World Meaning
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Opracowanie poświęcone jest przyczynom i charakterystyce kryzysów finansowych lat 90., które ogarnęły swym zasięgiem kraje Azji Południowo-Wschodniej, Japonię, Czechy, Rosję i Brazylię. Zwrócono także uwagę na ich znaczenie dla gospodarki światowej. Przeprowadzona analiza pozwala wskazać na pewne cechy wspólne będące zwiastunami nadchodzących kryzysów finansowych. Są to: realna aprecjacja waluty krajowej, obniżenie konkurencyjności gospodarki, spadek eksportu, pogarszający się bilans obrotów bieżących, niekorzystna zmiana struktury napływu kapitału - kiedy to kapitał krótkoterminowy zaczyna przewyższać długoterminowy oraz spekulacyjny bąbel. Taka sytuacja zwiększa ryzyko nagłego odpływu kapitału zagranicznego, a za nim także kapitału krajowego. Wywiera to negatywny wpływ na sytuację finansową danego kraju. Pomimo różnych przyczyn wywołujących kryzys w poszczególnych państwach sam przebieg tych kryzysów we wszystkich wygląda podobnie. Obecna kryzysy finansowe są najpoważniejsze od 50 lat. Nawet natychmiastowa pomoc Międzynarodowego Funduszu Walutowego nie jest w stanie powstrzymać rozszerzającej się fali kryzysów. Jak dotychczas nie jest to światowy kryzys finansowy ani gospodarczy - jest to kryzys światowego systemu finansowego. Gospodarka światowa znajduje się ciągle w trendzie wzrostowym, ale dalszy rozwój sytuacji jest bardzo trudno na tym etapie przewidzieć. (abstrakt oryginalny)
EN
The article is devoted to reasons and characteristic of 90's financial crises which embraced south - eastern Asian countries, Japan, Czech Republic, Russia and Brazil. The analysis of crises makes it possible to determine some common features that are the crisis symptoms. There are: real appreciation of country's currency and loss of competitiveness of economy, fall of export rate and worse and worse current account, unfavourable changing of capital inflow structure - when short-term capital starts exceeding long-term one and speculation bubble. It causes increased risk of sudden foreign capital outflow and the domestic one, as well. It increases the negative influence on financial situation of this country. Although the reasons of crisis are different in individual countries the performace of this crisis in all of them looks very similar. Present crisis has been the most serious for the last 50 years. Even instantaneous financial aid of International Monetary Found doesn't manage to stop expanding crises. Up to now it hasn't been the world financial or economic crisis - it is a crisis of the world financial system. The world economy is still in growth trend but it is difficult to forecast the following development of the situation today. (original abstract)
Twórcy
autor
Bibliografia
 • E. Rzeszutek: Kryzysy walutowe, [w:] Polityka kursu walutowego a handel zagraniczny Polski w 1997 roku, pod kierunkiem naukowym B. Sokołowskiej, IKCHZ, Warszawa 1998.
 • J. Kulig: Gospodarka Azji Wschodniej i Południowo-Wschodniej: konkurent czy partner dla Polski?, IRiSS, Raporty nr 63, Warszawa 1997.
 • K. Lutkowski: Najświeższa fala kryzysów walutowych w świecie - próba wysnucia wniosków dla Polski, "Ekonomista" 1998, nr 4.
 • Przepływy kapitałowe (na podstawie Financial Times), "Rynki Zagraniczne" 1998, nr 98.
 • M. Dąbrowski: Huśtawka nastrojów, "Nowe Życie Gospodarcze" 24.01.1999.
 • M. Dąbrowski, Reform nie da się odkładać w nieskończoność, "Rzeczpospolita" 26.08.1998.
 • Krach na życzenie, wywiad z Michaiłem Bronszteinem, "Rzeczpospolita" 8.10.1998.
 • B. Liberska: Brazylia walczy o zaufanie inwestorów, "Nowe Życie Gospodarcze" 24.01.1999.
 • M. Łazarowicz: Kryzys atakuje Amerykę, "Gazeta Bankowa" 19-25.09.1998.
 • T. Świderek: Krach w Sao Paulo, "Rzeczpospolita" 12-13.09.1998.
 • M. Łazarowicz: Kryzysy na dwa głosy, "Gazeta Bankowa" 6-12.02.1999.
 • Kryzys - instytucjonalny czy gospodarczy, dyskusja redakcyjna opracowana przez A. Chmielewskiego, "Nowe Życie Gospodarcze" 24.01.1999.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171399003

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.