PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
1999 | nr 4 Zeszyt Naukowy Katedry Ekonomii i Międzynarodowych Stosunków Ekonomicznych | 161--177
Tytuł artykułu

Motywy internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw przemysłu hutniczego

Warianty tytułu
Motives for Internationalisation of Polish Metallurgic Companies
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W związku z pogłębiającymi się procesami umiędzynarodowienia poszczególnych gałęzi gospodarki oraz rozwojem rynku globalnego, w artykule przedstawiono motywy internacjonalizacji występujące wśród przedsiębiorstw hutniczych na terenie Śląska. Internacjonalizacja przedsiębiorstwa przejawia się w rosnącym udziale operacji zagranicznych w całej działalności przedsiębiorstwa, w rosnącej liczbie krajów będących terenem ekspansji oraz przechodzeniu od prostych do coraz bardziej złożonych form instytucjonalnych internacjonalizacji. W pierwszej i drugiej części artykułu przedstawiono ogólne motywy i formy internacjonalizacji charakterystyczne dla gospodarek krajów wysoko rozwiniętych. Natomiast ostatnia część dotyczy specyfiki polskiego przemysłu hutniczego i motywów podejmowania współpracy zagranicznej w tej branży. Okazuje się, że polskie hutnictwo nie stosuje najbardziej skomplikowanych form internacjonalizacji, lecz ogranicza się do prostych form eksportu i importu. Jest to spowodowane koniecznością dostosowania polskiego hutnictwa do wymogów panujących na rynku międzynarodowym. (abstrakt oryginalny)
EN
In connection with the continuously increasing internationalisation processes in particular branches of economy and development of the global market the article presents the motives for internationalisation which is occurring among companies of the metallurgic industry in Silesia. Enterprise internationalisation is manifested in the increasing share of foreign transactions in the total activity of enterprises, in the increasing number of countries which are the area of expansion and in passing from simple to more and more complex institutional forms of internationalisation. The first and second part of the article presents the general motives and forms of internationalisation characteristic for economies of highly developed countries. Whereas the final part refers to the specific nature of the Polish metallurgic industry and motives for taking up foreign co-operation in this branch. It appears that Polish metallurgic industry does not use the most complicated forms of internationalisation but limits itself to the more simple forms of export and import. This is caused by the necessity of adapting Polish metallurgy to requirements predominant on the international market. (original abstract)
Twórcy
Bibliografia
  • A. Marszałek Integracja europejska - podręcznik, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1997.
  • E. Drabowski: Międzynarodowe stosunki ekonomiczne PWE, Warszawa 1986.
  • J. Rymarczyk: Internacjonalizacja przedsiębiorstwa PWE, Warszawa 1996.
  • K. Fabiańska, K. Szaflarski Firma na rynku globalnym GWSH, Katowice 1999.
  • E. Kolde, "International Business Enterprise", 1968.
  • Rocznik Statystyczny GUS, Warszawa 1997.
  • P. Chrzan, K. Jeremczuk: Trend ku globalizacji jako stymulator integracji polskiego hutnictwa z hutnictwem europejskim, [w:] Bariery i stymulatory integracji europejskiej p. red. H. Przybylskiego, AE Katowice, 1997.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171399017

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.