PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | 1(3) Review of Problems and Solutions | 163--185
Tytuł artykułu

Motivation and Control in Technical Systems

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Motywacje i sterowanie w systemach technicznych
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
The study presents issues related to the motivation of human action and its shaping. The issues are presented from the point of view of psychology, sociology, management science and cybernetics. It was found that in the application of appropriate stimuli may affect motivation to change and consequently the change in quality of performance. The common denominator of these areas of study is the conclusion that the motivation may be the result of the conditions of information or energy. Maslow, human motivations, addicted from needs. He introduced the so-called pyramid of needs, from which it follows that the greatest impact of human motivations are the needs of an energetistic nature. But the Herzberg in his two-factor theory of motivation found that motivations are the result of exposure to man, so-call motivators such as stimuli (incentives) of the informative nature. At the same time he provided the conditions which made the effectiveness of these motivators. Mazur introduced the man as an autonomous system and describe the processes that determine the motivation of action. He said that the man, as the system must be able both to retrieve from environment as well to place on in to the environment, the information and energy. This means that the motives of human actions can have only informative and energetistic character, what largely corresponds with the results of sociological research. Kossecki linked motivations of human activities with distinctive social norms and depends of the human norm type, he found that motivations can be informative, energetistic, or mixed. To similar conclusions is reaching when it is depending the type of motivation of man's relation to the basic categories of social existence, given by Koneczny. Using the principles of transmission of information it has been shown that the efficiency of the control depends on the motivation. People with the energetistic motivation are more likely susceptible to control. In the discussion are presented examples of control in technical systems, typical for the problems presented in the work. (original abstract)
W pracy przedstawiono zagadnienia związane z motywacją działań człowieka i jej kształtowaniem. Problematykę przedstawiono z punktu widzenia psychologii, socjologii, nauk o zarządzaniu oraz cybernetyki. Wspólnym mianownikiem wymienionych dziedzin nauki jest wnioskowanie, że motywacja może wynikać z przesłanek informacyjnych lub energetycznych. Masłow motywacje ludzkie uzależnił od potrzeb. Przedstawił tzw. piramidę potrzeb, z której wynika, że na motywacje człowieka największy wpływ mają potrzeby o charakterze energetycznym. Z kolei Herzberg w swojej dwuczynnikowej teorii motywacji stwierdził, że motywacje są wynikiem oddziaływania na człowieka tzw. motywatorów, tj. bodźców o charakterze informacyjnym. Jednocześnie przedstawił warunki, od których uzależnił skuteczność tych motywatorów. Mazur przedstawił człowieka jako system autonomiczny oraz opisał procesy determinujące motywacje działań. Stwierdził, że człowiek jako system musi mieć możliwość zarówno pobierania z otoczenia jak i wprowadzania do niego informacji oraz energii. Oznacza to, że motywacje działań człowieka mogą mieć tylko charakter informacyjno-energetyczny, co w dużym stopniu koresponduje z wynikami badań socjologicznych. Kossecki powiązał motywacje działań człowieka z charakterystycznymi normami społecznymi i w zależności od normotypu człowieka stwierdził, że motywacje mogą mieć charakter informacyjny, energetyczny lub mieszany. Do podobnych wniosków dochodzi się uzależniając typ motywacji od stosunku człowieka do podstawowych kategorii bytu społecznego, podanych przez Konecznego. Posługując się zasadami przekazywania informacji pokazano, że skuteczność sterowania zależy od rodzaju motywacji. (abstrakt oryginalny)
Rocznik
Strony
163--185
Opis fizyczny
Twórcy
 • Silesian University of Technology
Bibliografia
 • PG Zimbardo P.G., Ruch F.L., Psychology and Life, Scientific Publisher PWN, Warsaw, 1996, s. 312.
 • Reykowski J., Emotional processes, motivation, personality, General Psychology, edited by Tadeusz Tomaszewski, Scientific Publisher PWN, Warsaw, 1992, p. 113.
 • Maslow A., Toward a psychology of being. Publishing House "Rebis", Poznan, 2004.
 • Maslow A., Motivation and personality. Scientific Publisher PWN, Warsaw, 2006.
 • Theories of motivation in remuneration systems, http://hrwpraktyce.blogspot.com/2012/07/teorie-motywacji-w-systemach.html, 2012.
 • Pavlovska B., Theories of motivation, The Institute of Sociology at the University of Lodz, Lodz, 2005, p. 3.
 • Cofer Ch. N., Appley M.H., Motivation: Theory and research, PWN, Warsaw, 1972, p.14
 • The mechanisms of formation of motivation, http://www.nauki-spoleczne.info/mechanizmy-tworzenia-sie-motywacji, 2008.
 • Mazur M., Social significance of cybernetics, New Road, No. 5, 1980, pp. 152-163.
 • Mazur M., Cybernetics and character, PIW, Warsaw 1976.
 • Wojcik J., Information management for technical systems, The Polish Association for Knowledge Management, Studies and Research, No. 40, Bydgoszcz 2011, s. 344-355.
 • Kossecki J., Cybernetics culture, PIW, Warsaw, 1974.
 • Kossecki J., Fundamentals of comparative study of civilizations, Pedagogical University in Kielce, Kielce 1996.
 • Wojcik J., Civilizations and production methods, SSPE, Monographs, Gliwice 2012, s. 250-266.
 • Koneczny F., The multiplicity of civilizations, Publisher Antiquity, Warsaw, 2002.
 • Goćkowski J., Lectures on social engineering, Technical University of Wroclaw, Wroclaw 1979.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171399109

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.