PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | z. 60, nr 1200 | 93--105
Tytuł artykułu

Zespoły wielokulturowe - wyzwanie współczesnych organizacji

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Multicultual Teams - a Challenge for Modern Organizations
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Aby organizacja XXI wieku mogła odnieść sukces, musi posiadać umiejętność dostosowywania się do wciąż zmieniającego się otoczenia i zjawisk w nim zachodzących. Jednym z takich elementów jest różnorodność kulturowa. Wciąż postępujący proces globalizacji, migracje ludności, internacjonalizacja przedsiębiorstw oraz rozwój korporacji transnarodowych to główne przyczyny powstawania organizacji i zespołów wielokulturowych. W ostatnich latach zjawisko wielokulturowości stało się dużym wyzwaniem dla zarządzania zasobami ludzkimi. Współistnienie różnych kultur wywiera istotny wpływ na funkcjonowanie zespołów, współpracę, proces komunikacji czy też rozwiązywanie konfliktów. Zespoły zróżnicowane kulturowo cechuje większa kreatywność i innowacyjność, większa elastyczność działania oraz zwiększona wydajność. Wielokulturowość ma jednak także słabe strony, takie jak brak zaufania, nieporozumienia i konflikty. Mogą one stwarzać pewne trudności i zagrożenia oraz obniżać efektywność działania zespołu. Dlatego, aby zespół wielokulturowy działał efektywnie i osiągał wyznaczone cele, jego budowanie i funkcjonowanie powinno uwzględniać różnice kulturowe i je wykorzystać do stymulowania pracy zespołu. Celem referatu jest charakterystyka zespołów wielokulturowych oraz analiza wpływu zróżnicowania kulturowego na ich działanie.(abstrakt oryginalny)
EN
If an organization of the 21st century wants to be successful, it must have the ability to adapt to continually changing environment and occurring in it phenomena. One of such elements is cultural diversity. Continually progressing globalization process, migrations of population, internationalization of enterprises and development of transnational corporations are the main reasons for the emergence of multicultural organizations and teams. In the recent years, the phenomenon of multiculturalism became a big challenge for human resources management. Coexistence of various cultures has significant impact on the functioning of the teams, cooperation and communication process or conflict resolution. Culturally differentiated teams are characterized with greater creativity, innovativeness, flexibility of action and increased efficiency. However, multiculturalism has its weaknesses such as the lack of trust, misunderstandings and conflicts. Such weaknesses may create certain difficulties and threats as well as decrease the team's effectiveness. To assure that a multicultural team acts effectively and achieves designated goals, it should be built and taking into account the cultural differences and use them to stimulate teamwork. The objective of this paper is to characterize multicultural teams and analyze the impact of cultural diversity on their action.(original abstract)
Rocznik
Strony
93--105
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Bibliografia
 • [1] Aase O., Glasø L.: Noen ledelsesutfordringer i flerkulturelle team og organisasjoner. Scandinavian Journal of Organizational Psychology, Vol. 1 (2), 2009, ss. 39-48.
 • [2] Gabel M., Brunner H.: Global Inc.: An atlas of the multinational corporation. New Press, New York 2003.
 • [3] Lewis R.D.: When teams collide, managing the international team. Nicholas Brealey Publishing, Boston 2012.
 • [4] Katzenbach J.R., Smith D.K.: Dyscyplina zespołów. Harvard Business Review: Polska, nr 2, 2006 s. 114-125.
 • [5] Adler N.J., Gundersen A.: International Dimensions of Organizational Behavior, Thomson South-Western, Mason 2007.
 • [6] Kaczmarek P., Krajnik A., Morawska-Witkowska A., Remisko B.R., Wolsa M.: Firma = różnorodność. Zrozumienie, poszanowanie, zarządzanie, Zeszyt 2, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Warszawa 2009.
 • [7] Zofi J.S.: A Manager's Guide to Virtual Teams, AMACOM, New York 2012.
 • [8] Einarsen S., Pedersen H.: Håndtering av konflikter og trakassering i arbeidslivet. Gyldendal Akademisk, Oslo 2007.
 • [9] Connerley M.L., Pedersen P.B.: Leadership in a Diverse and Multicultural Environment: Developing awareness, knowledge, and skills, Thousand Oaks, Sage Publications, Inc., Thousand Oaks 2005.
 • [10] Appelbaum S., Shapiro B., Elbaz D.: The management of multicultural group conflict. Team Performance Management, 4(5), 1998, ss. 211-234.
 • [11] Hofstede G.: Culture's Consequences: Comparing values, behaviors, institutions, and organizations across nations, Sage Publications, Inc., Thousand Oaks 2001.
 • [12] Distefano J.J., Maznevski M.L.: Creating value with diverse teams in global management. Organizational Dynamics, Vol. 29(1), 2000, ss. 45-63.
 • [13] Bang H., Midelfart T.N.: Efektive ledergrupper, Gyldendal Akademisk, Oslo, 2014.
 • [14] Schroeder J.: Międzynarodowe zarządzanie zasobami ludzkimi, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2010.
 • [15] Sjøvold E.: Resultater gjennom team, Universitetforlaget, Oslo 2014.
 • [16] Bartosik-Prugat M.: Otoczenie kulturowe w biznesie międzynarodowym. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2010.
 • [17] Brett J., Behfar K., Kern M.C.: Managing Multicultural Teams, Harvard Business Review, No. 11, November 2006, ss. 84-91.
 • [18] Horwitz S.K., Horwitz I.B.: The Effects of Team Diversity on Team Outcomes: A Meta-Analytic Review of Team Demography, Journal of Management, Vol. 33, No. 6, December 2007, ss. 987-1015.
 • [19] Brdulak H.: Zarządzanie różnorodnością jako model biznesowy. Akademicko-Gospodarcze Forum "Kobieta i biznes", Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Gospodarki Światowej, Warszawa 2009, ss. 1-7.
 • [20] Walczak W.: Zarządzanie różnorodnością jako podstawa budowania potencjału kapitału ludzkiego organizacji. E-mentor nr 3 (40) /2011.
 • [21] Cox T.H., Blake S.: Managing Cultural Diversity: Implications for Organizational Competitiveness. The Executive, Vol. 5, No. 3, 1991, ss. 45-56.
 • [22] Dahl Ø.: Møter mellom mennesker. Inføring i interkulturell kommunikasjon, Gyldendal Akademisk, Oslo 2013.
 • [23] Forsyth D.R.: Group dynamics. Wadsworth Cengage Learning, Belmont, 2014.
 • [24] Frantz T.M.: Group dynamics and team interventions. Understanding and improving team performance. Wiley-Blackwell, Oxford 2012.
 • [25] Northouse P.G.: Leadership: Theory and Practice. Sage Publications, Inc., Thousand Oaks, California 2007.
 • [26] Magala S.J.: Cross-cultural competence. Routledge, New York 2005.
 • [27] Adler P.: The transitional experience: An alternative view of culture shock. Journal of Humanistic Psychology 15(4), 1975, ss. 13-23.
 • [28] Dahl Ø.: Flerkulturell forståelse. Universitetsforlaget, Oslo 2001.
 • [29] Earley P.Ch., Mosakowski E.: Inteligencja kulturowa. Harvard Business Review Polska, nr 12, 2007.
 • [30] Ang S., Van Dyne L.: Conceptualization of cultural intelligence: Definition, distinctiveness, and nomological network, [w:] S. Ang & L. Van Dyne (Eds.) Handbook on cultural intelligence: Theory, measurement and applications. M.E. Sharpe, Armonk, New York, 2008.
 • [31] Espedal B., Gooderham P.N., Rønning R., Stensaker I.: Ledelse av norske mulinasjonale selskaper. Fungerer norsk ledelse utenfor Norge? [w:] G. Sandal (red.), Kulturelt mangfold på arbeidsplassen. Fagbokforlaget, Bergen 2009.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171399111

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.