PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2000 | nr 5 Zeszyt Naukowy Katedry Zarządzania i Marketingu | 129--152
Tytuł artykułu

Procedura kreowania marki produktu

Warianty tytułu
Procedure of Creating the Product Trade Mark
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Liczne czynniki związane z rozwojem szeroko rozumianego rynku powodują, że dobra marka jest i będzie coraz ważniejszym atutem w walce konkurencyjnej o utrzymanie dotychczasowych i pozyskanie nowych nabywców a dla przedsiębiorstw stanie się warunkiem zapewnienia przetrwania i rozwoju w przyszłości. Podstawowa decyzja jaką musi podjąć przedsiębiorstwo odnośnie znakowania produktu dotyczy wprowadzenia marki dla danego produktu lub rezygnacji z marki. Jeśli firma zdecyduje się oznaczyć towar marką, co z uwagi na korzyści jakie się z tym wiążą, jest coraz częstsza tendencja na rynku, i podejmie decyzję samodzielnego wykreowania własnej marki czeka go złożony proces, składający się z wielu etapów. Procedurę tę rozpoczyna wybór sposobu wprowadzenia marki, co łączy się z podjęciem decyzji dotyczącej sponsora. Dalej firma skupia się na analizie czynników kształtujących wizerunek marki i firmy przechodząc następnie do wyboru wariantów nazwy marki i jej symbolu przy założonej strategii nadawania nazw produktom oraz ich testowania wśród potencjalnych odbiorców aż po wybór strategii marki i wprowadzenie jej na rynek. Towarzyszy temu w dalszej kolejności badanie zaufania klientów do marki i określenie jej pozycji na rynku, co w przypadku zmiany w preferencjach nabywców lub wprowadzeniu przez konkurentów bliskiego substytutu może nieść z sobą konieczność zmiany pozycji marki na rynku (tzw. repozycjonowanie). (abstrakt oryginalny)
EN
Numerous factors connected with development of the market understood in the extensive way cause that a good trade mark is and shall be a more and more important advantage in the competitive battle for maintaining the existing customers and winning new ones, and for enterprises shall become the condition guaranteeing survival and development in future. The basic decision that must be taken by an enterprise regarding the marking of a product concerns the introduction of a trade mark for a given product or giving up a trade mark. If the company decides to designate the product with a trade mark, what is becoming a more frequent tendency on the market due to the advantages that it involves, and will decide to independently create its own trade mark, it is in for a long and complex process consisting of many phases. This procedure starts with the choice of method for introducing the trade mark. This in turn is connected with making a decision concerning the sponsor. Later on the company has to concentrate on the analysis of factors that form the trade mark image and the company image, and then it passes on to choosing the variants of trade mark name and its symbol, having assumed a strategy of naming products and testing them among potential customers, ending with the selection of trade mark strategy and its introduction on the market. This is then accompanied by studies of the customers' trust in the trade mark and determining its position on the market, what in the case of changes of customer preferences or in the introduction by competitors of a close substitute may bring about the necessity of changing the trade mark position on the market (so called repositioning). (original abstract)
Twórcy
Bibliografia
 • B.H. Hines, Rola PR we wzmacnianiu wartości marki, "Marketing Serwis", nr 1/1998.
 • D. Styczek, K. Klukowska, Dobra marka zawsze w cenie; "Życie Gospodarcze", nr 11/1996 r.
 • D.A. Gray, D. Cyr, Na czym polega i jak robić marketing produktu, Wyd. M. & A Communications Polska Sp. z o. o., Lublin 1995 r.
 • D.C. Smith, W. Park, The Effects of Brand Extensions on Market Share and Advertising Efficiency, "Journal of Marketing Research", sierpień 1992.
 • G. Urbanek, Marketingowe i prawne aspekty wyboru nazwy dla marki, "Marketing i Rynek" nr 3/1996.
 • G. Urbanek, Rozszerzanie marki na nowe wyroby, "Marketing i Rynek", nr 6/1996.
 • G.C. Domizlaff, "Warum Marken erfolgreich sind", "Marketing Journal", nr 4/1996.
 • H. Jaoui, Creare una marca, "Business", listopad 1992.
 • H. Mruk, I.P. Rutkowski, Strategia produktu, PWE, Warszawa 1994.
 • H.H. Hamer, G. Światowy, Problemy międzynarodowej standaryzacji nazw marek, "Handel Wewnętrzny" nr 2, marzec-kwiecień 1996.
 • J. Altkorn, Rozciąganie marki, "Aida - media", nr 2/1997.
 • J. Kall, Lojalność klienta jako składnik silnej marki, "Aida-media" nr 3/1996.
 • K. Przybyłowski, S.W. Hartley, W. Rudelius, Marketing, Dom Wydawniczy ABC 1998.
 • L. Garbarski, I. Rutkowski, W. Wrzosek, Marketing. Punkt zwrotny nowoczesnej firmy, PWE, Warszawa 1996.
 • M. Szuman, P. Dobski, Dlaczego warto inwestować w markę, Marketing Serwis, czerwiec 1997.
 • M. Zboralski, Marketingowa funkcja nazwy produktu, "Marketing i Rynek" nr 12/1997.
 • M. Zboralski, Marketingowa rola nazwy produktu, "Marketing i Rynek" ni 11/1997.
 • P. Dobski, W markę warto inwestować, "Marketing w praktyce", marzec-kwiecień 1998, No 2.
 • Ph. Kotler, Marketing. Analiza, Planowanie, Wdrażanie i Kontrola, Gebethner&Ska, Warszawa 1994 r.
 • Pięć sposobów na wykreowanie marki, "Aida - media", nr 2/1997.
 • Podstawy marketingu, praca zb. pod red. J. Altkorna, Instytut Marketingu, Kraków 1995.
 • S.K. Reddy, S.L. Holak, B. Subodh, To Extend or Not To Extend: Success Determinants of Line Extensions. "Journal of Marketing Research", maj 1994.
 • Skąd się biorą nazwy produktów? "Marketing i Rynek" nr 10/1995.
 • The power of public relations in brand management, "Marketing News" 1997, Vol. 31.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171399163

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.