PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2000 | nr 5 Zeszyt Naukowy Katedry Zarządzania i Marketingu | 153--180
Tytuł artykułu

Promocja jako element marketingu kształtujący wizerunek banku

Warianty tytułu
Promotion as an Element of Marketing Shaping the Bank Image
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule przedstawiono elementy promocji kształtujące wizerunek banku w świadomości jego nabywców oraz wyniki badań bezpośrednich związane z postrzeganiem banków przez respondentów. Przedstawiono także zmiany jakie zaszły w strukturze sektora bankowego na terenie województwa katowickiego. W przypadku banków najważniejszy wpływ na pozycję banku zajmowaną w świadomości klientów oraz pozostałych uczestników rynku mają reklama, public relations, publicity oraz sponsoring. Właściwe stosowanie tych narzędzi zapewnia prawidłową komunikację z rynkiem, wspiera proces sprzedaży i redukuje niepewność decyzji podjętych przez nabywcę usługi, co w przypadku usług finansowych odgrywa bardzo ważną rolę. Badania wykazały, iż najważniejszymi przyczynami decydującymi o wyborze banku są zaufanie do banku i opinie znajomych. Chcąc umocnić swój wizerunek bank powinien oprócz stosowania reklamy w różnych mediach, wykorzystywać dostępne środki w ramach public relations, a całość powinna być oparta na profesjonalnie przygotowanym do obsługi klienta - personelu. Nie należy zapominać także o badaniu opinii klientów o skuteczności promocji i ewentualnych uwagach klientów dotyczących jakości usług, czy nowych form oferty. Przemyślana kompozycja marketingu mix umożliwi każdej instytucji finansowej prawidłowe działanie w warunkach gospodarki rynkowej. (abstrakt oryginalny)
EN
The article presents elements of promotion forming the bank image in the customers' awareness and results of direct studies connected with the perception of banks by the respondents. It also presents changes that have taken place in the structure of the banking sector in the area of Katowice Province. In the case of banks advertising, public relations, publicity and sponsoring have the biggest influence on the bank's position in customers' awareness and other market participants. The appropriate use of these instruments ensures proper communication with the market, supports the selling process and reduces uncertainty of decisions taken up by buyers of services, what plays a very important role in the case of financial services. Studies have shown that the most important factors which decide about the choice of a bank is confidence placed in a bank and the opinion of friends. Wanting to strengthen its image, apart from advertising in different mass media, the bank should use all means available in the range of public relations, and everything should be based on personnel that has been professionally prepared to attend the customer. Moreover, one should not forget to study the customers' opinion on the effectiveness of promotion and possible remarks of customers pertaining to the quality of services, or new forms of offers. Carefully considered marketing mix composition will allow each financial institution the correct functioning in conditions of market. (original abstract)
Twórcy
Bibliografia
 • J. Zaręba "Przekształcenia systemu finansowego w świecie a polskie wyzwania" Bank nr 8/96.
 • J. Szyrocki "Rynek pieniężny" Skrypt AE, Katowice 1994.
 • "Vademecum Bankowca" Centrum Informacji Menadżera, Warszawa 1992.
 • "50 największych banków w Polsce '97", BANK, wydanie specjalne, marzec 1998 r.
 • R. Poliński "Zasady konsolidacji sektora bankowego w Polsce" Bank, nr 8/96.
 • D. Warakomska "Większość mówi - nie" Gazeta Bankowa nr 9/1996.
 • S.E. Selfors "Podstawy komunikacji z rynkiem" EDE Poland, Warszawa 1993.
 • R. Kłeczek, W. Kowal, Waniowski, J. Woźniczka "Marketing - jak to sie robi", Ossolineum 1992.
 • M. Otte "Marketing" Spółka Gratis, Wrocław 1991.
 • W.J. Stanton "Fundamentals of marketing" McGraw-Hill 1981.
 • L. Grabarski, I. Rutkowski, W. Wrzosek "Marketing" PWE, Warszawa 1994.
 • J. Kall "Reklama" PWE, Warszawa 1994.
 • "Podstawy marketingu" praca zbiorowa pod red. J. Altkorna, Instytut Marketingu, Kraków 1992.
 • J. Polakowska-Kujawa, M. Kujawa "Sponsoring" POLTEXT, Warszawa 1994.
 • Z. Zemler "Public relations" POLTEXT Warszawa 1992.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171399165

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.