PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2003 | nr 17 Zeszyt Naukowy Katedry Prawa i Administracji | 10--25
Tytuł artykułu

Niemajątkowe prawa i obowiązki uczestnika funduszu inwestycyjnego

Autorzy
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Najczęstszym powodem, dla którego inwestorzy przystępują do funduszy inwestycyjnych, jest pomnożenie zainwestowanego kapitału. Dlatego większość inwestorów, przystępując do funduszu inwestycyjnego, zwraca głównie uwagę na swoje prawa i ewentualnie obowiązki, o charakterze majątkowym, w tym przede wszystkim na wielkość potencjalnych zysków związanych z celami funduszu i prowadzoną przez fundusz polityką inwestycyjną. W większości przypadków, rzeczywiście zasadnicze znaczenie w uczestnictwie w funduszu, ma aspekt stricto majątkowy, jednak w niektórych rodzajach funduszy, bardzo istotną rolę odgrywają także prawa i obowiązki o charakterze niemajątkowym. Mogą one wpływać lub nawet determinować niektóre prawa i obowiązki majątkowe uczestników funduszu. Dlatego niniejszy artykuł ma na celu przedstawienie wybranych praw i obowiązków o charakterze niemajątkowym uczestników funduszy inwestycyjnych. W pierwszej kolejności omówione zostaną prawa niemajątkowe. (fragment tekstu)
Twórcy
Bibliografia
 • Ustawa z dnia 28 sierpnia 1997 r. o funduszach inwestycyjnych, Dz. U. 99.139.933.
 • Dyrektywa z 10 maja 1993 r., 93/22/EEC, Dz. Urz. WE 1993 r., L 141, 1/06/1993 P. 0027-0046 w sprawie usług inwestycyjnych w papiery wartościowe (tzw. dyrektywa ISD).
 • Dyrektywa z 20 grudnia 1985 r., 85/611/EEC, Dz. Urz. WE 1985 r., L 375, 31/12/1985 P. 003-0018 z póź. zm. (tzw. dyrektywa UCITS).
 • Dyrektywa z 10 kwietnia 1984 r., 84/253/EEC.
 • Dyrektywa z 15 grudnia 1982 r., 82/121/EWG o informacjach okresowych publikowanych przez spółki, których akcje są dopuszczone do notowań urzędowych na giełdzie papierów wartościowych.
 • Dz. U. WE L 100. 17/04/1980 p. 0001-0026 z póź. zm.
 • Dz. U. WE L 124/8/1989 z póź. zm.
 • K. Bende, A. Werner: Zasada wzajemnego uznawania prospektów w Unii Europejskiej a polski tryb zawiadomienia. PPW 2001 r., nr 9.
 • A. Chłopecki: Obowiązki informacyjne spółek publicznych, PPW 2001 r., nr 9.
 • Rozporządzenie z dnia 3 lipca 2001 r. w sprawie prospektu informacyjnego funduszu inwestycyjnego otwartego oraz specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego, a także skrótu tego prospektu, Dz. U. 01.77.817.
 • M. Żytniewski: Prospekt funduszu inwestycyjnego, jaki dokument dla inwestora? Materiały z III dorocznej konferencji: fundusze inwestycyjne '99, Warszawa 1999.05.19.
 • Ustawa o rachunkowości (Dz. U. 94.121.591 z póź. zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 września 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz. U. 99.77.868 z póź. zm.).
 • M. Dyl: Fundusze inwestycyjne. Zasady funkcjonowania, Warszawa 2001 r.
 • A. Chłopecki, G. Domański, R. Jurga, M. Michalski, L. Sobolewski: Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi. Komentarz, Warszawa 1999 r.
 • Rozporządzenie z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie określenia terminu ważności prospektu emisyjnego, terminu, w którym po opublikowaniu prospektu i jego skrótu może rozpocząć się sprzedaż lub subskrypcja papierów wartościowych wymaganej liczby prospektów oraz miejsca, terminów i sposobów udostępniania do publicznej wiadomości prospektu i jego skrótu, Dz. U. 98.160.1072.
 • A. Chłopecki, M. Dyl: Prawo Wspólnot Europejskich a prawo polskie. Rynek kapitałowy, (Instytut Wymiaru Sprawiedliwości) Warszawa 2001 r.
 • A. Chłopecki: Obowiązki informacyjne spółek publicznych, PPW 2001 r.
 • Dz. U. 01.77.815.
 • M. Michalski: Pojęcie i charakter prawny tytułów uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych, PUG 1998 r., nr 4.
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. 97.133.883 z póź. zm.
 • A. Kidyba: Prawo handlowe (3 wydanie), Warszawa 2002 r.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171399219

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.