PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2003 | nr 17 Zeszyt Naukowy Katedry Prawa i Administracji | 80--95
Tytuł artykułu

Wprowadzenie papierów wartościowych na rynek regulowany

Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Regulowany rynek papierów wartościowych stanowi miejsce, na którym obrót papierami wartościowymi jest zarówno temporalnie, jak i terytorialnie maksymalnie skoncentrowany. Jest to niewątpliwie bardzo korzystne dla wszystkich jego uczestników, a w szczególności dla emitentów, jak i potencjalnych inwestorów. Wprowadzenie akcji do publicznego obrotu jest dla spółki posunięciem o strategicznym znaczeniu. Stanowi uwieńczenie długiego procesu, o złożonym i skomplikowanym charakterze, będącym nie tylko formą pozyskiwania środków finansowych na działalność inwestycyjną, lecz również sytuującego spółkę w gronie przedsiębiorców, posiadających szczególny status spółki publicznej. Niewątpliwie poprawia to - ewentualnie gruntuje istniejący - wizerunek spółki oraz udziela znaczącego publicznego zaufania. Uwarunkowania i obowiązki, jakie stawia spółce publicznej Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi, Kodeks spółek handlowych czy też przepisy szczególne, wymagają od organów spółki-emitenta zachowania daleko idącej dbałości i staranności w zakresie działalności zgodnej z przepisami prawa, zwyczajami kupieckimi czy ogólnie przyjętymi zasadami prowadzenia działalności gospodarczej. (fragment tekstu)
Twórcy
Bibliografia
 • T. Świderek, Rynek zamarł, choć wzrósł. Rzeczpospolita z 5-6 stycznia 2002 roku.
 • R. Tomaszewski, Jak wejść na giełdę. Warszawa 1996.
 • A. Sierant, Jak zostać spółką giełdową. Warszawa 1997.
 • B. Belletante, Giełda - jej funkcjonowanie i rola w życiu gospodarczym. Warszawa 1993.
 • Dz. U. Nr 119, poz. 754 ze zm.
 • Dz. U. 2000 Nr 94, poz. 1037 ze zm.
 • E. Bednarek, Jak stać się spółką publiczną, cz. 1. Gazeta Prawna z 23.12.1996 - 1.01.1997.
 • J. Grabowski, Publiczny obrót papierami wartościowymi. Ustrój prawny i procedury. Warszawa 1996.
 • A. Mach, Wprowadzenie spółki akcyjnej na giełdę. Kraków 1998.
 • M. Pawelczyk: Wybrane zagadnienia subemisji w publicznym obrocie papierami wartościowymi Prawo Spółek 2000 Nr 5.
 • M. Pawelczyk: Sposoby ograniczenia lub wyłączenia ryzyka zamknięcia emisji akcji w spółce publicznej Rozprawy z prawa publicznego, 2000 r., Wyd. KUL.
 • M. Pawelczyk: Ograniczenie ryzyka zamknięcia emisji akcji w spółce publicznej Prawo Papierów Wartościowych 2001 Nr 2.
 • M. Pawelczyk: Prawo działalności gospodarczej - uwagi krytycznie Rejent 2001 Nr 3.
 • M. Pawelczyk: Kapitał zakładowy w spółce akcyjnej i jego funkcje Radca Prawny 2002 Nr 1.
 • M. Pawelczyk: Gwarantowanie emisji (underwriting) w prawie wspólnotowym i amerykańskim Prawo Unii Europejskiej 2002 Nr 6.
 • M. Pawelczyk: Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce publicznej Jurysta 2002 Nr 10.
 • M. Pawelczyk: Charakter prawny umowy o subemisję Rejent 2002 Nr 11.
 • M. Pawelczyk: Subemisja - istota, przesłanki i funkcje Prawo Spółek 2001 Nr 12.
 • M. Pawelczyk: Cywilnoprawna odpowiedzialność subemitenta na gruncie Prawa o publicznym obrocie Monitor Prawniczy 2002 Nr 20.
 • M. Pawelczyk: Strony umowy o subemisję w publicznym obrocie papierami wartościowymi Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego 2002 Nr 12.
 • M. Pawelczyk: Nabywanie znacznych pakietów akcji przez subemitenta Prawo Spółek 2003 Nr 1.
 • M. Pawelczyk: Subemisja w świetle art. 433 K.s.h. Radca Prawny 2003 Nr 2.
 • M. Pawelczyk: Subemisja usługowa a program opcji menedżerskich Jurysta 2003 Nr 3-4. S. Biernat, S. Dudzik, Glosa do wyroku NSA z 27 września 1994 r. (II S.A. 727/94) PiP 1995 Nr 7.
 • Rozporządzenie z 26 lutego 1998 r. w sprawie opłat uiszczanych na podstawie ustawy - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi Dz. U. 1998 Nr 32, poz. 170.
 • R. Jurga, M. Michalski, Tryby wprowadzania papierów wartościowych do publicznego obrotu. Glosa 1999 Nr 4.
 • A. Kozaczewska, Charakter prawny chwał Komisji Papierów Wartościowych. PUG 1997 Nr 4.
 • A. Kozaczewska, Kompetencje KPW wykraczające poza zakres prawa administracyjnego w świetle zasad konstytucyjnych. PUG 1997 Nr 7-8.
 • Postanowienie SN z dnia 8 września 1995 r., III CZP 102/95, OSN Izba Cywilna z 1995 Nr 12, poz. 182.
 • R. Sochacka, Jak zostać spółką publiczną. Rzeczpospolita z 19 października 1995 r.
 • A. Dumańska, Podwyższenie kapitału akcyjnego w drodze nowej emisji akcji. Kraków 1998.
 • Zarządzenie w sprawie prowadzenia przez KPWiG ewidencji papierów wartościowych z 18 listopada 1998 roku. Dz. Urz. KPWiG 13/326.
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 roku w sprawie określenia terminu ważności prospektu emisyjnego, terminu, w którym po opublikowaniu prospektu i jego skrótu może rozpocząć się sprzedaż lub subskrypcja papierów wartościowych, wymaganej liczby prospektów oraz miejsca, terminów i sposobów udostępniania do publicznej wiadomości prospektu oraz jego skrótu. Dz. U. 2001 Nr 139, poz. 1570.
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych. Dz. U. 2001 Nr 139, poz. 1569.
 • D. Witkowski, Obowiązki informacyjne spółek publicznych. Prawo Spółek 1997 Nr 11.
 • M. Allerhand, Kodeks handlowy - komentarz, t. III - Spółka akcyjna. Bielsko-Biała 1993 (reprint).
 • Regulamin Giełdy uchwalany przez Radę Giełdy uchwałą nr 17/777/2000 z dnia 5 kwietnia 2000 roku wraz ze zmianami wprowadzonymi uchwałą nr 46/806/2000 Rady Giełdy, nr 22/864/2001, nr 17/859/2001 zmienioną Uchwała nr 28/870/2001 Rady Giełdy, nr 35/877/2001.
 • Dz. U. 2001 Nr 86, poz. 939.
 • A. Szumański, Prawo papierów wartościowych, (pod red. S. Włodyki) Kraków 1995.
 • J. Grabowski, Kto powinien rozstrzygać spory. Rzeczpospolita 1995 Nr 82.
 • Dyskusja panelowa na temat: Rozstrzyganie sporów, jurysdykcja w publicznym obrocie papierami wartościowymi, opublikowana [w:] Penetrator Wiadomości Gospodarcze 1995 Nr 5.
 • G. Brycki, Publiczna fikcja. Rzeczpospolita z 27 grudnia 2001 roku.
 • www.gpw.com.pl.
 • Regulamin obrotu CeTO S.A., przyjęty uchwałą Rady Nadzorczej Nr 29/01 z dnia 30 października 2001 r., wraz ze zmianami dokonanymi uchwałą Rady Nadzorczej Nr 33/01 z dnia 14 grudnia 2001 roku.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171399245

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.