PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | 3 | nr 4 | 295--315
Tytuł artykułu

Beyond Resilience - New Institutional Economics, Fragilities and Indicators of Unsustainability

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Poza prężnością - Nowa Ekonomia Instytucjonalna, kruchość oraz wskaźniki nietrwałości
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
Based on ideas and notions discussed in Nassim Taleb's books The Black Swan and Antifragile, in this article it is discussed how theories from the new institutional economics can contribute to research on sustainability issues in different areas as well as corporate social responsibility. While sustainability is often considered from the point of view of resilience, the increasing complexity of the world requires to be prepared for unexpected challenges and unpredictable challenges which may lead to crises or system ruin. The focus in this article is on the identification of fragilities as the bottom line of sustainable development - their elimination may prevent ruin and support system survival. This is based on the idea that not only policy for development may be senseless when the possibility of ruin exists. In general, it is also easier to identify problems than possible improvements. The theoretical framework of the new institutional economics will be used to outline some opportunities and challenges for identifying fragilities and creating indicators of unsustainability. (original abstract)
W niniejszym artykule, opierając się na ideach oraz pojęciach zasygnalizowanych w książce Nassima Taleba "Czarny Łabądź" oraz "Antykruchość" , podjęto próbę odpowiedzi na pytanie jak prawidłowości stosowane w Nowej Ekonomii Instytucjonalnej mogą oddziaływać na badania dotyczące zrównoważonego rozwoju. Mimo, iż zagadnienie trwałości jest często rozważane w odniesieniu do wytrzymałości i prężności, to jednak wzrastająca złożoność współczesnego świata wymaga, aby w każdym momencie być przygotowanym na nieoczekiwane i nieprzewidywane wyzwania, które prowadzić mogą do kryzysów. W artykule skoncentrowano się na identyfikacji kruchości jako zasadniczej kwestii zrównoważonego rozwoju - jej eliminacja bowiem może zapobiegać kryzysom oraz wspomagać przetrwanie systemu, tym bardziej, że polityka na rzecz zrównoważonego rozwoju może być bezwartościowa kiedy istnieje prawdopodobieństwo wystąpienia kryzysu. Na ogół, dużo łatwiej jest zidentyfikować sam problem aniżeli zaproponować działania usprawniające. W artykule wykorzystując założenia Nowej Ekonomii Instytucjonalnej zarysowano możliwości rozpoznania kruchości oraz tworzenia wskaźników nietrwałości. (abstrakt oryginalny)
Rocznik
Tom
3
Numer
Strony
295--315
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Wroclaw School of Banking, Poland
Bibliografia
 • Acemoglu D., Robinson J. (2012), Why nations fail - the origins of power, prosperity and poverty, Crown Publishing Group, New York.
 • Akerlof G.A. (1970), The Market for "lemons": quality, uncertainty and the market mechanism, "Quarterly Journal of Economics", vol. 84, pp. 488-500.
 • Amin A., Thrift N. (1995), Globalisation, institutional "thickness" and the local economy, in: Managing cities: the new urban context, eds. Healey P., Cameron A., Davoudi S., Graham S., John Wiley, London, pp. 91-108.
 • Bellamy Foster J., Chesney, R.W. (2014), Kryzys bez końca - jak kapitał monopolistyczno-finansowy wywołuje stagnację i wstrząsy od Stanów Zjednoczonych po Chiny, Instytut Wydawniczy Książka i Prasa, Warszawa.
 • Borys T. (2005), Indicators for sustainable development - a Polish experience, Fundacja Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych, Warszawa-Białystok.
 • Bromley D.W. (1991), Environment and economy - property rights and public policy, Basil Blackwell, Oxford.
 • Bullen G. (2015), Sustainable service - strategic perspective, in: Green services engineering, optimization, and modeling in the technological age, eds. Liu X., Li Y., Information Science Reference - IGI Global, USA, pp. 61-90.
 • Burchard-Dziubińska M. (2015), Social responsibility, consumption and production patterns in textile and cloth industry in Poland, "Economic and Environmental Studies", vol. 15 no. 3, pp. 257-270.
 • Castells M. (1996), The rise of the network society, Blackwell Publishers, Cambridge.
 • Castells M. (1998), End of millennium, Blackwell Publishers, Cambridge.
 • Coase R.H. (1937), The nature of the firm, "Economica", vol. 4, pp 386-405. Reprinted in: Coase R.H. (1988), The firm, the market, and the law, University of Chicago Press, Chicago, pp. 33-55.
 • Cornes R., Sandler T. (1996), The theory of externalities, public goods and club goods, Cambridge University Press, Cambridge.
 • Costanza R. (2009), Towards a new sustainable economy, "Real World Economics Review", vol. 49, pp. 20-21, http://www.paecon.net/PAEReview/issue49/Costanza49.pdf [17.01.2011].
 • Costanza R., Daly H.E., Bartholomew J.A. (1991), Goals, agendas and policy recommendations for ecological economics, in: Ecological economics - the science and management of sustainability, ed. Constanza R., Columbia University Press, New York, pp. 1-20.
 • Freeman E.R. (1984), Strategic management: a stakeholder approach, Pitman, Boston.
 • Fukuyama F. (1996), Trust - the social virtues and the creation of prosperity, The Free Press, New York.
 • Furubotn E.G., Richter R. (1997), Institutions and economic theory - the contributions of the New Institutional Economics, The University of Michigan Press, Ann Arbor.
 • Gądek-Hawlena T., Wróbel M. (2015), The effects of innovative solutions implemented in the supply chain of the public postal operator in Poland, "Wrocław School of Banking Research Journal" (Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu), vol. 15 no. 1, pp. 35-44.
 • Gladwin T.N., Kennelly J.J., Krause T-S. (1995), Shifting paradigms for sustainable development: implementations for management theory and research, "The Academy of Management Review", vol. 20 no. 4, pp. 874-907.
 • Global Footprint Network (2010), Ecological ootprint atlas 2010, http://www.footprintnetwork.org/en/index.php/GFN/page/ecological_footprint_atlas_2010 [13.10.2014].
 • Grin J., Rotmans J., Schot J., in collaboration with Geels F. and Loorbach D. (2010), Transitions to sustainable development - new directions in the study of long term transformative change, Routledge, New York, London. Harford T. (2011), Adapt - why success always starts with failure, Little, Brown, London.
 • Honoré A.M. (1961), Ownership, in: Oxford essays in jurisprudence, ed. Guest A.G., Oxford University Press, Oxford, pp. 107-147.
 • Kahneman D., Tversky A. (1979), Prospect theory - analysis of decision under risk, "Econometrica", vol. 47 no. 2, pp. 263-291.
 • Kahneman D. (2011). Thinking, fast and slow, Penguin Books, London.
 • Keynes J.M. (2006 (1935)), The general theory of employment, interest and money, Atlantic Publishers & Distributors, New Delhi.
 • Lambrechts W., Van Liederkerke W., Rymenams S. (2015), Connecting sustainability initiatives with efficiency measures: an opportunity for business schools, "Central and Eastern European Journal of Management and Economics", vol. 3 no. 2, pp. 161-173.
 • Leal Filho W., Platje J., Gerstlberger W., Ciegis R., Kääriäe J., Klavins M. (2016), The role of governance in realising the transition towards sustainable societies, "Journal of Cleaner Production", doi:10.1016/j.jclepro.2015.11.060.
 • Meadows D.H., Meadows D.L., Randers J., Behrens W. (1972), The limits to growth - a report to the Club of Rome. Universe Books, New York.
 • Meadows D. (1998), Indicators and information systems for sustainable development, The Sustainability Institute, Hartland.
 • Meadows D. (1999), Leverage points - places to intervene in a system, The Sustainability Institute, Hartland.
 • Molho I. (1997), The economics of information - lying and cheating in markets and organizations, Blackwell Publishers, Oxford.
 • North D.C. (1990), Institutions, institutional change, and economic performance, Cambridge University Press, Cambridge.
 • OECD (1996), OECD proceedings towards sustainable transportation. The Vancouver conference. Highlights and overview of issues, OECD, Vancouver.
 • Ostrom E., Schroeder L., Wynne S. (1993), Institutional incentives and sustainable development. Infrastructure policies in perspectives, Westview Press, Boulder, San Francisco & Oxford.
 • Piasecka-Głuszak A. (2015), The implementation of practical solutions in logistic processes in companies familiar with lean management by means of benchmarking methods, "Wrocław School of Banking Research Journal" (Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu), vol. 15 no. 1, pp. 45-47.
 • Piketty T. (2014), Capital in the twenty-first century, The Belknap Press of Harvard University Press, Cambridge.
 • Platje J. (2004), Institutional change and Poland's economic performance since the 1970s - incentives and transaction costs, CL Consulting i Logistyka, wrocław.
 • Platje J. (2011), Institutional Capital - creating capacity and capabilities for sustainable development, Wydawnictwo Universytetu Opolskiego, Opole.
 • Platje J. (2013), Physical infrastructure and logistics from the perspective of transaction cost economics, "Central and Eastern European Journal of Management and Economics", vol. 1 no. 1, pp. 35-46.
 • Platje J. (2015), Sustainability and antifragility, "Economic and Environmental Studies", vol. 15. No. 4, pp. 469-477.
 • Putnam R. (1993), Making democracy work - civic traditions on modern Italy, Princeton University Press, Princeton.
 • Raiser M., Haerpfer C., Nowotny T., Wallace C. (2001), Social capital in transition: a first look at the evidence, "EBRD Working paper", no. 61, ERBD, London.
 • Rao P.K. (2000), Sustainable development - economics and policy, Blackwell Publishers, Oxford.
 • Schaltegger S. (2012), Die Beziehung zwischen CSR und Corporate Sustainability, in: Corporate social responsibility, eds. Schneider A., Schmidpeter R., Springer-Verlag, Heidelberg.
 • Schlager E., Ostrom E. (1993), Property-rights regimes and coastal fisheries: an empirical analysis, in: The political economy of customs and culture: informal solutions to the commons problem, eds. Anderson T., Simmons R., Rowman & Littlefield, Lanham MD, pp. 13-42.
 • Schumpeter J.A. (1994(1942)), Capitalism, socialism and democracy, Routledge, London and New York.
 • Sen A.K. (1999), Development as freedom, Anchor Books, New York.
 • Shapiro S.J. (1978), Marketing in a conserver society, "Business Horizon", vol. 21, pp. 1-13.
 • Simon H. (1957), Models of man (Social and rational. Mathematical essays on rational behavior in a social setting), John Wiley and Sons, New York.
 • Słupik S. (2015), Challenges and barriers to sustainable energy consumption in the Silesian Voivodeship, "Economic and Environmental Studies", vol. 15 no. 3, pp. 303-322.
 • Smith R. (2013), Capitalism and the destruction of life on Earth: six theses on saving the humans, "Real-world Economic Review", vol. 64, pp. 125-151.
 • Sterman J.D. (2000), Business dynamics: system thinking and modelling for a complex world, Irwin / McGraw Hill, Boston.
 • Szołtysek J. (2015), The city as a pretext for developing logistic concepts, "Wrocław School of Banking Research Journal" (Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu), vol. 15 no. 1, pp. 25-34.
 • Taleb N.M. (2007), The Black Swan - the impact of the highly improbable, Penguin Books, London.
 • Taleb N.M. (2012), Antifragile - things that gain from disorder, Penguin Books, London.
 • Van Dam Y.K., De Jonge J. (2015), The positive side of negative labelling, "Journal of Consumer Policy", vol. 38, pp. 19-38.
 • Von Weizsacker E.U. (1998). Factor four: doubling wealth, halving resource use - A report to the Club of Rome, Earthscan, London.
 • WCED (1987), Our common future, Oxford University Press, Oxford.
 • Will M., Haidig J., Platje J. (2015), Dysfunctional leadership - management in the CSR-case, "Central and Eastern European Journal of Management and Economics", vol. 3 no. 2, pp. 155-160.
 • Williamson O.E. (1985), The economic institutions of capitalism, Free Press, New York.
 • Williamson O. E. (1998), Transaction cost economics: how it works; where it is needed, "De Economist", vol. 146 no. 1, pp. 23-58.
 • Zepada Quintana D.S., Mungia Vega N.E., Velazquez L.E. (2015), The importance of occupational safety and health in management systems in the construction industry: Case study of construction in Hermosillo, "Central and Eastern European Journal of Management and Economics", vol. 3 no. 1, pp. 51-69.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171399446

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.