PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 13 | 343--351
Tytuł artykułu

Tendencje demograficzne w województwie łódzkim i ich konsekwencje dla osób starszych 50+

Warianty tytułu
Demographic Trends in the Lodz Region and Their Implications for Seniors 50+
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Sytuacja na rynku pracy w regionie łódzkim zmieni się bardzo w nieodległej perspektywie, między innymi wskutek niekorzystnych trendów demograficznych, związanych ze spadkiem liczby ludności, a także wskutek zmniejszania się zasobów pracy. Malejące zasoby pracy mogą w przyszłości negatywnie wpłynąć zarówno na równowagę regionalnego rynku pracy poprzez wywołanie stanu deficytu siły roboczej, jak i ograniczać możliwości rozwojowe województwa. Równolegle, wskutek malejącej liczby urodzeń, wydłużenia się ludzkiego życia i emigracji, zwłaszcza młodych osób, postępują procesy starzenia się ludności, w tym zasobów pracy. Już obecnie poważnym problemem jest wysoki udział biernych zawodowo wśród osób starszych, a zarazem niskie wskaźniki aktywności zawodowej i zatrudnienia. Tak ukształtowana sytuacja rodzi potrzebę podejmowania działań na szczeblu regionalnym, mających na celu tworzenie warunków do kontynuacji pracy osobom osiągającym wiek emerytalny poprzez działania na rzecz poprawy funkcjonowania środowiska pracy ludzi starszych.(abstrakt oryginalny)
EN
The situation on the labor market in the Lodz region will change much in the short term, among other things as a result of unfavorable demographic trends, associated with a decrease in population, and also due to a lowering of labor resources. Decreasing labor resources may in the future adversely affect both the balance between the regional labor market by inducing a state of labor shortages and limit the opportunities for development of the region. Simultaneously, due to declining birth rates, prolongation of human life and emigration, especially young people, are progressing aging of the population, including labor resources. It is already a serious problem is the high pro-portion of economically inactive older people, and also low rates of labor force participation and employment. Shaped so the situation there is a need to take action at the regional level, aimed at creating conditions for continuation of work for persons having a retirement age through measures to improve the functioning of the working environment of older people. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
343--351
Opis fizyczny
Twórcy
 • Fundacja Ekspert-Kujawy w Inowrocławiu
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu
Bibliografia
 • Góra M., Dezaktywizacja zawodowa osób ubezpieczonych w ZUS w nowym systemie. [w:] Dezaktywizacja osób w wieku okołoemerytalnym. Raport z badań. Warszawa: Departament Analiz Ekonomicznych i Prognoz, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, 2008.
 • Kaczmarczyk M., Trafiłek E., Aktywizacja osób w starszym wieku jako szansa na pomyślne starzenie. "Gerontologia Polska", tom 15, 2007, nr 4.
 • Obraz typowego Polaka w starszym wieku. Warszawa: CBOS, styczeń 2010.
 • Raport końcowy projektu badawczego: Ludzie starsi na rynku pracy w województwie kujawsko-pomorskim. Tendencje rozwojowe i możliwości aktywizacji. Toruń, 2009.
 • Regionalny Plan Działań na rzecz zatrudnienia w województwie łódzkim. Łódź: Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi, 2008.
 • Schimanek Т., Społeczne uwarunkowania i konsekwencje niskiej aktywności zawodowej osób 50+ oraz rozwiązania służące jej zwiększaniu Aktywizacja zawodowa osób 50+ i zarządzanie wiekiem. Informacje użyteczne dla instytucji rynku pracy. Warszawa: Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce, 2010.
 • Wiktorowicz J., Kołodziejczyk-Olczak I., Wieczorek I., Fachowcy 45+, Raport z badania postaw pracodawców wobec pracowników w wieku 45+ w województwie łódzkim. Łódź: Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi, 2010.
 • Wiśniewski Z., Determinanty aktywności zawodowej ludzi starszych. Toruń: TNOiK, 2009.
 • Wiśniewski Z., Zarządzanie wiekiem w organizacjach wobec procesów starzenia się ludności. Toruń: TNOiK, 2009.
 • Uchwała nr 137 Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 2012 roku w sprawie ustanowienia Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012-2013, Załącznik do uchwały: Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012-2013.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171399456

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.