PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | R. 10, z. 1 | 107--120
Tytuł artykułu

Europa Wschodnia jako przestrzeń polityki

Warianty tytułu
Eastern Europe as a Political Space
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W niniejszym artykule ukazane zostaną jedynie najważniejsze kwestie związane z określeniem granic Europy Wschodniej jako przestrzeni polityki. Obszerność i złożoność badanego tematu wpłynęły na jego świadome ograniczenie do przedstawienia poglądów tylko polskich badaczy. Zasadne wydaje się zasygnalizowanie uwarunkowań historycznych, które w pewnym stopniu prezentują specyfikę zakresu przestrzennego omawianego terminu. Przedstawione zostaną też sposoby definiowania pojęcia "Europa Wschodnia". Zaproponowana struktura ma na celu wskazanie, czy Litwa, Białoruś, Ukraina i Mołdawia są postrzegane przez pryzmat państw położonych w Europie Wschodniej, rozumianej jako przestrzeń polityki. (fragment tekstu)
EN
The spatial extent of Europe has been redefined since the end of the Second World War. The most important event during this process was the transformation of political systems in the year 1989, which led to the dissolution of the whole Eastern Bloc and to an enlargement of the European Union in 2004. Defining the exact scope of Eastern Europe as a political space, after the end of the Cold War, has provoked certain controversies. This stems from replacing the term "Eastern Europe" with other terms, such as "Central Europe" or "Central Eastern Europe". Another reason for this situation is related to the usage of different ways of defining Eastern Europe, including describing it as a post-Soviet territory, "the space between Germany and Russia", in relation to the European Union or as a sub-region of Central Eastern Europe. The correct definition of Eastern Europe needs to be understood and perceived as an area comprising three of the post-Soviet States - Ukraine, Belarus and Moldova. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
107--120
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Bibliografia
 • N. Davies, Europa. Rozprawa historyka z historią, przeł. E. Tabakowska, Kraków 2010, s. 39-59.
 • L. Wolff, Inventing Eastern Europe. The Map of Civilization on the Mind of the Enlightenment, Stanford, California 1994, s. 356-374.
 • G. Szondi, Filary zarządzania reputacją: dyplomacja publiczna w Europie Wschodniej z perspektywy public relations, w: Dyplomacja publiczna, red. B. Ociepka, Wrocław 2008, s. 59-60.
 • A. Nowak, History and Geopolitics: A Contest for Eastern Europe, Warsaw 2008.
 • S. Otok, Geografia polityczna. Geopolityka. Ekopolityka. Globalistyka, Warszawa 2009, s. 185.
 • P. S. Wandycz, Cena wolności. Historia Europy Środkowowschodniej od średniowiecza do współczesności, przeł. T. Wyrozumski, Kraków 2003, s. 12.
 • O. Halecki, Historia Europy - jej granice i podziały, przeł. J. M. Kłoczowski, Lublin 2000, s. 105-120.
 • J. Kukułka, Historia współczesnych stosunków międzynarodowych 1945-1996, Warszawa 1997, s. 39-53, 77-89, 121-133, 147-159, 207-233, 300-330, 417-444.
 • P. Kennedy, Mocarstwa świata. Narodziny. Rozkwit. Upadek. Przemiany gospodarcze i konflikty zbrojne w latach 1500-2000, przeł. M. Kluźniak, Warszawa 1994, s. 365-427.
 • A. Czarnocki, Europa jako region współistnienia Wschód-Zachód w latach 1972-1989, Lublin 1991, s. 16 i nast.
 • B. Geremek, Europa wielu ojczyzn, w: Przeszłość dla przyszłości. Historycy o Polsce w Europie, red. J. Kłoczowski, Lublin 2010, s. 111-112.
 • J. Krasuski, Europa między Rosją i światem Islamu, Toruń 2005, s. 118-129.
 • B. Piskorska, Wschodni wymiar polityki Unii Europejskiej, Toruń 2008, s. 38-39.
 • T. Kisielewski, Europa Środkowa - zakres pojęcia, Lublin 1992, s. 3-16, 31-33.
 • A. Ajnenkiel, Konstytucje europejskie a życie polityczne XX wieku, w: Cywilizacja europejska. Wykłady i eseje, red. M. Koźmiński, Warszawa 2005, s. 327-330.
 • I. Kobrinskaja, Długi koniec zimnej wojny. Rosja i Europa Środkowa 1991-1996, przeł. E. Kornowska-Michalska, Warszawa 1998, s. 20.
 • Z. Brzeziński, Plan gry. USA-ZSRR, przeł. J. Kowalski, Warszawa 1990, s. 6 i nast.
 • A. D. Rotfeld, Dokąd zmierza świat? Determinanty zmian w systemie międzynarodowym, w: Dokąd zmierza świat?, Warszawa 2008, s. 14-19.
 • Jan Paweł II, Pamięć i tożsamość. Rozmowy na przełomie tysiącleci, Kraków 2005, s. 105-150.
 • S. Sowiński, R. Zenderowski, Europa drogą Kościoła. Jan Paweł II o Europie i Europejczykach, Wrocław- Warszawa-Kraków 2003, s. 25-30.
 • A. Czarnocki, Europa Środkowa. Europa Środkowowschodnia. Geopolityczne a historyczno-kulturowe rozumienie pojęć, "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska", Sectio K, Politologia, vol. 1, 2, 1994, s. 23-35.
 • Z. Brzeziński, O Polsce, Europie i świecie 1988-2001, Warszawa 2002, s. 36-45, 46-49.
 • K. Wóycicki, A. Balcer, Orientacje polskiej polityki zagranicznej, "Debata. Materiały Społecznego Zespołu Ekspertów przy Przewodniczącym Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych", 2010, nr 3, http://orka.sejm.gov.pl/opinie6.nsf/nazwa /sza_deb245/$file/sza_deb245.pdf, s. 2 i nast. (07.04.2010).
 • A. Czarnocki, Region Europy, w: Międzynarodowe Stosunki Polityczne, red. M. Pietraś, Lublin 2007, s. 243-248.
 • East-Central Europe in European History. Themes & Debates, eds. J. Kłoczowski, H. Łaszkiewicz, Lublin 2009.
 • Historia Europy Środkowo-Wschodniej, red. J. Kłoczowski, t. 1-2, Lublin 2000.
 • Polityka bez strategii. Bezpieczeństwo Europy Środkowo-Wschodniej i Polski w perspektywie ładu globalnego, red. A. Z. Kamiński, Warszawa 2008, s. 15-31.
 • P. Eberhardt, Między Rosją a Niemcami. Przemiany narodowościowe w Europie Środkowo-Wschodniej w XX w., Warszawa 1996, s. 9 i nast.
 • K. Brzechczyn, Historyczne źródła tożsamości Europy Środkowej, w: Stary kontynent w nowym tysiącleciu, red. Z. Drozdowicz, Poznań 2002, s. 197-198.
 • A. D. Rotfeld, Czy Europa potrzebuje nowej architektury bezpieczeństwa, w: Bezpieczeństwo międzynarodowe. Wyzwania i zagrożenia XXI wieku, red. P. Olszewski, T. Kapuśniak, W. Lizak, Radom 2009, s. 47-49.
 • W. Baluk, Transformacja systemu politycznego Ukrainy, Mołdowy i Białorusi, w: Białoruś, Mołdawia i Ukraina wobec wyzwań współczesnego świata, red. T. Kapuśniak, K. Fedorowicz, M. Gołoś, Lublin 2009, s. 15-17.
 • O. Wasilewska, Introduction, w: Europe Divided. Then and Now, Warszawa 2009, http://www. batory.org.pl/doc/Europe_divided_January_2010.pdf, s. 6-9 (12.03.2011)
 • Zmiany w polityce wizowej państw UE. Raport z monitoringu, Warszawa 2009, http://www.batory.org.pl/doc/Zmiany_ w_polityce_wizowej_panstw_UE_wrzesien_2009.pdf, s. 9-11 (12.03.2011)
 • What to Do with Visas for the Eastern Europeans? Recommendations from the Perspective of Visegrád Countries, czerwiec 2009, http://www.batory.org.pl/doc/Recommendations_v4.pdf (12.03.2011)
 • O. Wasilewska, Analysis of the Visa Policies of the Visegrad Countries Relative Openness. Polish Visa Policy Towards Belarus, Moldova, Russia and Ukraine, maj 2009, http://www.batory.org.pl/doc/Poland_visas.pdf (12.03.2011)
 • Monitoring polityki wizowej krajów Unii Europejskiej. Raport, Warszawa 2006, http:// www.batory.org.pl/doc/monitoring-polityki-wizowej-ue-raport.pdf, s. 7 i nast. (12.03.2011)
 • Raport. Monitoring wschodnich granic Polski, Warszawa 2003, http://www.batory.org.pl/ftp/program/ forum/monitoring_granic.pdf (12.03.2011).
 • Europa Wschodnia - dekada transformacji. Ukraina, red. B. J. Albin, W. Baluk, Wrocław 2002.
 • Europa Wschodnia - dekada transformacji. Rosja, red. B. J. Albin, W. Baluk, Wrocław 2003.
 • Europa Wschodnia - dekada transformacji. Białoruś, red. B. J. Albin, W. Baluk, Wrocław 2004.
 • Ustroje polityczne krajów Wspólnoty Niepodległych Państw, red. W. Baluk, A. Czajowski, Wrocław 2007, s. 10, 39-141.
 • Europa Wschodnia w obliczu integracji i globalizacji, red. M. Dobroczyński, Warszawa 2001, s. 7.
 • Polityka Federacji Rosyjskiej wobec państw członkowskich WNP, red. E. Cziomer, M. Czajkowski, Kraków 2006, s. 11, 43-80.
 • J. Kłoczowski, Europa Środkowo-Wschodnia i jej miejsce w Europie, "Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej", 5 (2007), s. 15-16.
 • G. Gromadzki, W. Konończuk, Energetyczna gra. Ukraina, Mołdawia i Białoruś między Unią a Rosją, Warszawa 2007, http://www.batory.org.pl/doc/energetyczna_gra_pl.pdf, s. 7-38 (12.03.2011)
 • G. Gromadzki, Pięć tez o Europejskiej Polityce Sąsiedztwa, "Analiza Fundacji Batorego", Warszawa 2008, http://www.batory.org.pl/doc/Raport_EPS_pl.pdf (12.03.2011)
 • I. Krastew, M. Leonard, Widmo Europy wielobiegunowej, Londyn-Warszawa 2011, http://www.batory.org.pl/doc/Widmo_ Europy1.pdf (12.03.2011).
 • R. Stemplowski, Wprowadzenie do analizy polityki zagranicznej RP, t. 1, Warszawa 2007, s. 111-112, 120-121, 137.
 • H. Dumała, K. Iwańczuk, Political Map of East-Central Europe, w: The Future of East-Central Europe, eds. A. Dumała, Z. J. Pietraś, Lublin 1996, s. 150-156.
 • T. Kapuśniak, Region Europy Zachodniej, w: Regiony w stosunkach międzynarodowych, red. I. Topolski, H. Dumała, A. Dumała, Lublin 2009, s. 33-53.
 • Polityka wschodnia Polski. Uwarunkowania. Koncepcje. Realizacja, red. A. Gil, T. Kapuśniak, Lublin-Warszawa 2009.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171399493

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.