PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | R. 10, z. 1 | 121--130
Tytuł artykułu

Polska i Europa Środkowo-Wschodnia w polityce Federacji Rosyjskiej - stan obecny i perspektywy

Autorzy
Warianty tytułu
Poland and East-Central Europe in the Policy of the Russian Federation - Present State and Prospects
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Oceniając nasze wzajemne relacje z perspektywy historycznej, trudno nie przyznać, że niemal zawsze stroną pasywną było państwo polskie - także wtedy, gdy tworzyło ono wraz z innymi regionalnymi partnerami w XVI-XVIII wieku ponadnarodową Rzeczpospolitą. Nawet silnie zakorzenione w naszej narodowej mitologii wydarzenia - powiązane z panowaniem Stefana Batorego (rozejm w Jamie Zapolskim, 1582) czy Władysława IV, kiedy państwo polsko-litewskie święciło triumfy z walce z Wielkim Księstwem Moskiewskim/Rosją i po pokoju polanowskim w 1634 roku osiągnęło największy w swych dziejach rozrost terytorialny - nie są w stanie przysłonić faktu, że sukcesy owe wynikały z chwilowej słabości rywala, a nie z rosnącego potencjału Rzeczypospolitej Wielu Narodów. (fragment tekstu)
EN
In this article the author tackles the problem of the relations of Russia with the East-Central European countries in the context of the changes and conditions resulting from the fact that the Russian Federation has lost a major part of its area of influence. The author shows the factors which determine the ever growing dynamics of Russia's influence in Poland and other neighbouring countries. The author also stresses the major element of Russia's foreign policy strategy towards the East-Central European states, i.e. their dependence on the supplies of Russian oil and gas. Due to the limitation of the Russian Federation's potency to affect the global political arena, a greater involvement of Russia in the politics of the East-Central Europe should be expected. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
121--130
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Instytut Europy Środkowo-Wschodniej
Bibliografia
 • К. А. Кочегаров, Речь Посполитая и Россия в 1680-1686 гг. Заключение договора о Вечном мире, Москва 2008.
 • В. А. Александров, Россия на дальневосточных рубежах (вторая половина XVII в.), Москва 1969, s. 173-239.
 • Д. Вирський, Річпосполитська історіографія України (XVI - середина XVII ст.), Київ 2008, s. 6-7.
 • A. Magdziak-Miszewska, Stosunki polsko-rosyjskie: próba bilansu, http://www.omp.org.pl/stareomp/indexbf8e.html?module=suintebjects& func=viewpage&pageid=275 (20.08.2012)
 • P. Schmidt, Stosunki polsko-rosyjskie po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej - lata 2004-2009. Próba analizy, http://www.nowapolitologia. pl/politologia/stosunki-miedzynarodowe/stosunki-polsko-rosyjskie-po-wstapieniu-polski-dounii- europejskiej-w-latach-2004-20 (20.08.2012)
 • M. Kaczmarski, W. Konończuk, Rosyjski dylemat w polityce zagranicznej Polski po 1999 roku, w: Polityka wschodnia Polski. Uwarunkowania. Koncepcje. Realizacja, red. A. Gil, T. Kapuśniak, Lublin-Warszawa 2009, s. 203-218.
 • J. Czerep, P. Kuspys, Stosunki polsko-rosyjskie - historyczne zaszłości i współczesne dylematy, "Raport Pułaskiego", 2010, nr 1, http://pulaski.pl/media/raport/Raport_Pu askiego_Nr_1_10.pdf (20.08.2012).
 • M. Bierowiec, Rosja w polityce zagranicznej III RP w latach 1991-2009, w: Polityka zagraniczna III RP. 20 lat po przełomie, t. 2, Stosunki polityczne i gospodarcze, red. L. Czechowska, M. Bierowiec, Toruń 2011, s. 47-64.
 • K. Janicki, W. Kowalski, Rosjanie świętują rocznicę wypędzenia Polaków z Kremla, http://histmag.org/?id=3641 (20.08.2012).
 • А. Миллер, Россия: власть и история, "Pro et Contra. Журнал российской внутренней и внешней политики", май-август 2009, nr 3-4, s. 6-23.
 • Lekcja Majdanu. Polskie czasopiśmiennictwo wobec pomarańczowej rewolucji, red. R. Potocki, A. Stec, L. Kucz, Częstochowa 2008.
 • Ukraina na zakręcie. Drogi i bezdroża pomarańczowej rewolucji, praca zbiorowa pod red. T. Kruszona, Warszawa 2005.
 • Ukraina 2004. Relacje polskich obserwatorów wyborów prezydenckich, red. A. Krajewski, Warszawa 2005.
 • S. Stępień, Pomarańczowa rewolucja. Kalendarium i dokumenty wyborów prezydenckich na Ukrainie w 2004 roku, Przemyśl 2006, s. 7-20.
 • R. Potocki, Wojna sierpniowa: konflikt o granice Zachodu?, w: Konflikt kaukaski w 2008 roku, red. R. Potocki, M. Domagała, P. Sieradzan, Warszawa 2012, s. 278-299.
 • R. Kuźniar, Polityka zagraniczna III Rzeczypospolitej, Warszawa 2012, s. 376-383.
 • A. Niedźwiecki, Polska polityka zagraniczna wobec integracji europejskiej po 2004 r., Łódź 2012, s. 160-170.
 • A. Turkowski, Wizyta patriarchy Cyryla w Polsce, "Biuletyn PISM", 14 sierpnia 2012, nr 74.
 • O. Podvorna, Stosunki Federacji Rosyjskiej ze Stanami Zjednoczonymi, w: Federacja Rosyjska w stosunkach międzynarodowych, red. A. Czarnocki, I. Topolski, Lublin 2006, s. 156-176.
 • Д. Тренин, Интеграция и идентичность. Россия как «нoвый Запад», Москва 2006, s. 217-298.
 • P. Pacuła, USA-Rosja. Współpraca czy rywalizacja?, "Bezpieczeństwo Narodowe", 2007, nr 5-6, s. 130-145.
 • J. Gryz, Determinanty rosyjskiej polityki międzynarodowej, w: Rosja między imperium a mocarstwem nowoczesnym, red. A. Dudek, R. Mazur, Toruń 2010, s. 103-114.
 • A. Bryc, Rosja w XXI wieku. Gracz światowy czy koniec gry?, Warszawa 2009, s. 158-186.
 • M. Kaczmarski, Kruchy "reset". Bilans i perspektywy przemian w relacjach amerykańsko-rosyjskich, "Punkt Widzenia OSW", kwiecień 2011.
 • D. Trenin, Realigning the Reset, http://carnegieendowment.org/2012/06/17/realigning-reset/ bzao (21.08.2012)
 • M. Krukowska, ChRL i Afryka. Partnerstwo strategiczne, w: Chińska Republika Ludowa we współczesnych stosunkach międzynarodowych, red. P. Ostaszewski, Warszawa 2011, s. 53-81.
 • E. Nowacka, ChRL a Ameryka Łacińska, w: Chińska Republika Ludowa we współczesnych stosunkach międzynarodowych, red. P. Ostaszewski, Warszawa 2011, s. 159-184.
 • E. Robertson, Venezuela and Russia Sign Bilateral Accords Worth $8 Billion, http://venezuelanalysis.com/news/6545 (21.08.2012).
 • T. Shaumyan, Russian-Indian Bilateral Cooperation, w: India-Russia Strategic Partnership: Common Perspectives, ed. P. Stobdan, New Delhi 2010, s. 149-164.
 • R. Thornton, India-Russia Military Cooperation. Which Way Forward?, "Journal of Defense Studies", vol. 6, July 2012, no. 3, s. 99-112.
 • D. Trenin, Why Russia Supports Assad?, http://www.nytimes.com/2012/02/10/opinion/why-russia- supports-assad.html?_r=3&partner=rss&emc=rss (21.08.2012).
 • Сотрудничество Ирана и России играет конструктивную роль в установлении безопасности в регионе, http://russian.irib.ir/news/ve-mire/item/147684- (21.08.2012)
 • И. З. Фархутдинов, Евразийская общность: Иран и Россия (международно-правовые аспекты сотрудничества), http://www.eurasialaw.ru/index.php?option=com_content&vie w=article&id=3324&Itemid=519 (21.08.2012).
 • M. C. Spechler, Central Asia Beetwen East and West, "Carl Beck Papers in Rusian and East European Studies", March 2008, no. 1904, s. 22-24.
 • K. Kozłowski, Polityka zagraniczna ChRL wobec państw Azji Centralnej, w: Chińska Republika Ludowa, s. 83-103.
 • K. Kozłowski, Państwo Środka a Nowy Jedwabny Szlak. Poradziecka Azja Centralna i Xinjiang w polityce ChRL, Toruń 2011, s. 202-268.
 • Obszar czarnomorsko-kaspijski w stosunkach międzynarodowych, red. B. Bojarczyk, T. Kapuśniak, Lublin 2011.
 • S. Peyrouse, J. Boonstra, M. Laruelle, Security and Development Approaches to Central Asia. The EU Compared to China and Russia, "EUCAM Working Paper", May 2012, no. 11.
 • J. Nixey, The Long Goodbye: Waning Russian Influence in the South Caucasus and Central Asia, "Chatham House Briefing Paper", June 2012, http://www.chathamhouse.org/publications/papers/view/184065 (21.08.2012).
 • A. Włodkowska-Bagan, Efektywność integracji na obszarze Wspólnoty Niepodległych Państw, w: Wspólnota Niepodległych Państw: fragmegracja - bezpieczeństwo - konflikty etniczne, t. 1, red. T. Kapuśniak, Lublin-Warszawa 2011, s. 15-24.
 • M. Tarnawski, Rosja wobec państw WNP - odbudowa imperium?, w: Federacja Rosyjska - Wspólnota Niepodległych Państw, t. 2, red. T. Kapuśniak, Lublin-Warszawa 2011, s. 111-126.
 • L. W. Zyblikiewicz, Rosja a kraje WNP w pierwszym dziesięcioleciu XXI wieku, w: Rozpad ZSRR i jego konsekwencje dla Europy i świata, cz. 2, Wspólnota Niepodległych Państw, red. M. Smoleń, M. Łubina, Kraków 2011, s. 15-45.
 • Евразийское экономическое сообщество, http://www.evrazes.com/ (22.08.2012).
 • A. Włodkowska, Polityka Federacji Rosyjskiej wobec Wspólnoty Niepodległych Państw, w: Polityka zagraniczna i bezpieczeństwa na obszarze Wspólnoty Niepodległych Państw, red. A. Legucka, K. Malak, Warszawa 2008, s. 42-57.
 • T. Kapuśniak, Ukraina jako obszar wpływów międzynarodowych po zimnej wojnie, Warszawa-Lublin 2008, s. 105-168.
 • A. Eberhardt, Gra pozorów. Stosunki rosyjsko-białoruskie 1991-2008, Warszawa 2008.
 • M. Kosienkowski, Naddniestrzańska Republika Mołdawska. Determinanty przetrwania, Toruń 2010, s. 93-130.
 • M. Raś, Polityka Rosji wobec Europy Środkowo-Wschodniej, Lublin 2010.
 • Rumunia: nowy rząd chce moratorium na wydobycie gazu łupkowego, http://biznes.gazetaprawna. pl/artykuly/614687,rumunia_nowy_rzad_chce_moratorium_na_wydobycie_gazu_lupkowego. html (22.08.2012).
 • Bułgaria przestała szukać gazu łupkowego, http://www.tvn24.pl/biznesgospodarka, 6/bulgaria-przestala-szukac-gazu-lupkowego,197607.html (22.08.2012).
 • J. Ćwiek-Karpowicz, Polityka energetyczna Rosji - szanse i wyzwania dla Polski i Unii Europejskiej, "Raport PISM", 29 lipca 2011.
 • I. Wiśniewska, Aktywność zagraniczna rosyjskiego kapitału poza sektorem energetycznym, "Raport OSW", 26 października 2011.
 • E. Paszyc, Sektor gazowy: ekspansja Gazpromu na regionalnym rynku, "Raport OSW", 1 lutego 2012.
 • K. Pełczyńska-Nałęcz, Dokąd sięgają granice Zachodu? Rosyjsko-polskie konflikty strategiczne 1990-2010, "Raport OSW", 18 marca 2010.
 • J. Ćwiek-Karpowicz, Stosunki Polska-Rosja. Stan i perspektywy, w: Polska w wielobiegunowym świecie. Szanse i perspektywy rozwoju stosunków Polski z głównymi mocarstwami wschodzącymi, red. A. Gradziuk, P. Kugiel, "Raport PISM", 6 lipca 2012, s. 26-30.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171399533

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.