PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2008 | nr 37 Zeszyt Naukowy Katedry Prawa i Administracji | 16--30
Tytuł artykułu

O potrzebie realizacji postulatu "dobrej administracji" (wybrane zagadnienia)

Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W doktrynie prawa administracyjnego funkcjonuje wiele definicji administracji publicznej. H. Izdebski i M. Kulesza uważają, że pod tym pojęciem należy rozumieć zespół działań, czynności i przedsięwzięć organizatorskich i wykonawczych, prowadzonych na rzecz realizacji interesu publicznego przez różne podmioty, organy i instytucje, na podstawie ustawy i w określonych prawem formach. Według I. Lipowicza administracja publiczna to "system złożony z ludzi zorganizowanych w celu stałej, systematycznej, skierowanej ku przyszłości realizacji dobra wspólnego jako misji publicznej, polegającej głównie (choć nie wyłącznie) na bieżącym wykonywaniu ustawy, wyposażonych przez władztwo państwowe oraz środki materialno-techniczne". Pojawiający się w obu definicjach zwrot "interes publiczny" czy "dobro wspólne" to "instrument uzasadnienia bytu społeczeństwa i prawa, kiedy dobro będzie rozumiane jako cel dążenia ludzkiego (finalistyczna koncepcja dobra)". Dobro wspólne odnosi się do wszystkich przejawów życia społecznego. "Konkretyzacja dobra wspólnego powinna zmierzać do integralnego rozwoju, pomnażania duchowych i materialnych osiągnięć jednostki, społeczeństwa i narodu". (fragment tekstu)
EN
The public administration should realized the postulate "the good administration". "The good administration" have their sources in international law (The European Code of the Good Administrative Behaviour) but also is compound in Polish legislation (The Administrative Proceedings Code). On mode executing public administration large meaning have not only legal recipes but also the ethics clerical. The official executing his duties should behavig some standards for example: the honesty and the impartiality, warnings the terms of settling the matters, the protection of interests of state, the respect the rights of man and citizen, the political neutrality, the liberty from corruption behaviours, the uplift of competence, the politeness, the kindness. The official should remember about necessity of realization the principle of the law and order and the legality, about the principle of subsidiarity and his ancillary role in the face of the society and the individual (client). The possibility of realization of the postulate "the good administration" depends from high knowledge of the society about vesting rights and from only the officials also. Only the administration friendly of the citizen and functioning on the basis of the legal recipe is evaluated how "the good administration". (original abstract)
Twórcy
Bibliografia
 • A. Błaś, J. Boć, J. Jeżewski: Administracja publiczna, Kolonia Limited, Wrocław 2004.
 • A. Jackiewicz: Prawo do dobrej administracji w świetle Karty Praw Podstawowych, "P i P" 2003, nr 7.
 • A. Kość: Podstawy filozofii prawa, Lublin 2001.
 • A. Mazurkiewicz, T. Pado, M. Ura: Etyka jako element dobrej administracji (wybrane zagadnienia), [w:] Dobra administracja. Teoria i praktyka, J. Łukaszewicz (red.), S. Wrzosek, Radom 2007.
 • B. Kudrycka: Dylematy urzędników w administracji, Białystok 1995.
 • D. Kornobis-Romanowska: Karta Praw Podstawowych w porządku prawnym, "Przegląd Prawa Europejskiego" 2003, nr 2.
 • E. Ura: Prawo urzędnicze, Warszawa 2007.
 • G. Rydlewski: Europeizacja administracji publicznej w Polsce, [w:] Administracja publiczna w procesie dostosowania państwa do Unii Europejskiej, T. Mołdawy (red.), K.A. Wojtaszczyk, M. Małecki, Warszawa 2003.
 • H. Izdebski, M. Kulesza: Administracja publiczna, Warszawa 2004.
 • H. Izdebski, M. Kulesza: Administracja publiczna. Zagadnienia ogólne. Warszawa 1999.
 • J. Supernat: Zasady dobrej administracji, [w:] Prawo do dobrej administracji, Materiały ze Zjazdu Katedr Prawa i Postępowania Administracyjnego, Warszawa-Dębie, 23-35 września 2002.
 • J. Szreniawski: Europejski Kodeks Dobrej Administracji a zasady ogólne kodeksu postępowania administracyjnego, [w:] Profesjonalizm w administracji publicznej, A. Dębicka (red.), M. Dmochowski, B. Kudrycka, Białystok 2004.
 • J. Szreniawski: Wybrane zagadnienia relacji między interesantem a urzędem, [w:] Prawo do dobrej administracji, Materiały ze Zjazdu Katedr Prawa i Postępowania Administracyjnego, Warszawa-Dębie, 23-35 września 2002 r.
 • K. Gałecka: Przeciwdziałanie korupcji w systemie samorządu terytorialnego (wybrane aspekty prawne), [w:] Prawo do dobrej administracji, Materiały ze Zjazdu Katedr Prawa i Postępowania Administracyjnego, Z. Niewiadomski (red.), Z. Cieślak, Warszawa 2003.
 • L. Dziewięcka-Bokun, A. Umińska-Woroniecka: Etyka zawodowa urzędnika administracji publicznej jako podstawa zaufania publicznego, [w:] Samorząd terytorialny III Rzeczypospolitej. Materiały z konferencji z okazji 15-lecia samorządu terytorialnego w III Rzeczpospolitej, Wrocław, 7-8 marca 2005 r.
 • M. Gołaszewska, Interaksjologiczne wyznaczniki wartości, "Studia Filozoficzne" 1989, nr 9.
 • M.A. Nowicki: Karta Podstawowych Praw Unii Europejskiej, Zakamycze, Kraków 2001.
 • S. Fundowicz: Administracja bliska ludziom i bliska ludzi, [w:] Prawo do dobrej administracji, Materiały ze Zjazdu Katedr Prawa i Postępowania Administracyjnego, Warszawa-Dębie 23-35 września 2002.
 • S. Szwalbe: Obywatele o urzędnikach i urzędach, "Służba Cywilna" 2000/2001, nr 1.
 • Ustawa z dnia 16 września 1982 r., tj. DzU z 2001 r., nr 86, poz. 953 ze zm.
 • Ustawa z dnia 22 marca 1990 r., tj. DzU z 2001 r., nr 142, poz. 1593 ze zm..
 • Ustawa z dnia 23 listopada 2002 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz zmianie niektórych innych ustaw DzU nr 214, poz. 1806.
 • Ustawa z dnia 24 sierpnia 2006 r., DzU nr 170, poz. 1218 ze zm.
 • W. Jakimowicz: Publiczne prawa podmiotowe, Zakamycze, Kraków 2002.
 • W. Taras: W poszukiwaniu dobrej administracji, [w:] Prawo do dobrej administracji, Materiały ze Zjazdu Katedr Prawa i Postępowania Administracyjnego, Warszawa-Dębie, 23-35 września 2002.
 • Z. Cieślak, I. Lipowicz, Z. Niewiadomski: Prawo administracyjne. Część ogólna, Kolonia Limited, Warszawa 2002.
 • Z. Niewiadomski: Kodeks Dobrej Administracji a polska procedura administracyjna, [w:] Jakość administracji publicznej, J. Łukaszewicz (red.), Rzeszów 2004.
 • Zarządzenie nr 114 Prezesa RM z dn. 11 października 2002 r., MP nr 146, poz. 683.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171399609

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.