PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2008 | nr 37 Zeszyt Naukowy Katedry Prawa i Administracji | 33--60
Tytuł artykułu

Przedmiotowy zakres nadzoru Komisji Nadzoru Finansowego nad rynkiem kapitałowym

Autorzy
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Określony ustawą o nadzorze nad rynkiem kapitałowym cel nadzoru Komisji Nadzoru Finansowego, jej zadania oraz przyznane uprawnienia, wyznaczają stosunkowo szerokie spektrum kompetencji Komisji w zakresie funkcjonowania rynku kapitałowego. Cel nadzoru Komisji oraz jej zadania w znacznej mierze wpływają na przyznany Komisji przez prawodawcę zakres przedmiotowy nadzoru. Szczegółowy zakres przedmiotowy nadzoru wyznaczają przede wszystkim konkretne uprawnienia przyznane organowi nadzorującemu. Zasadnicze uprawnienia kontrolne i nadzorcze Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zawierają ustawy tworzące tzw. trzon prawa rynku kapitałowego, do których zaliczają się, obok wyżej wymienionej ustawy o nadzorze nad rynkiem kapitałowym, ustawa o obrocie instrumentami finansowymi, ustawa o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, ustawa o funduszach inwestycyjnych oraz ustawa o nadzorze nad rynkiem finansowym. (fragment tekstu)
EN
Author focused on supervising on securities market systems, legal acts ruling the FSC activity, specially took into account ius procedendi and supervision criteria. The article shows checking procedures that allows the Commission to supervise all participants of the market, organising the market transactions, investors and other companies, including ones that ought to insure transaction system. The main part of the article is sacrificed to the Commission supervision functions. Author says about the typical administrative duties of supervised persons. It is also described some legal problems that FSC meets on its practice. Finally, the article includes some comparative aspects to UE legislation. (original abstract)
Twórcy
Bibliografia
 • A. Borkowski, A. Chełmoński, M. Guziński, K. Kiczka, L. Kieres, T. Kocowski: Administracyjne prawo gospodarcze, Wrocław 2004.
 • A. Chełmoński: Nadzór policyjny i reglamentacyjny w administracyjnym prawie gospodarczym: Nadzór bieżący i zapobiegawczy, [w:] A. Borkowski, A. Chełmoński, M. Guziński, A. Kiczka, L. Kieres, T. Kocowski: Administracyjne prawo gospodarcze, Kolonia Limited, Wrocław 2003.
 • A. Chłopecki, M. Dyl: Prawo Wspólnot Europejskich a prawo polskie. Rynek kapitałowy, Warszawa 2000.
 • A. Chłopecki, M. Michalski, L. Sobolewski, A. Szumański, I. Weiss: System Prawa Prywatnego. Prawo Papierów Wartościowych, tom 19, Warszawa 2006.
 • A. Filipek: Pojęcie i funkcjonowanie nadzoru w administracji, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1984.
 • A. Filipowicz: Pojęcie i funkcjonowanie nadzoru w administracji, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1984.
 • B. Dolnicki: Nadzór nad samorządem terytorialnym, Katowice 1993.
 • C. Kosikowski: Koncesje i zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej, Warszawa 2002.
 • C. Kosikowski: Publiczne prawo gospodarcze i Unii Europejskiej, Warszawa 2005.
 • Council Directive 93/22/EEC of 10 May 1993 on investment services in the securities field (O.J. nr L 141 z 11.06.1993 r.)
 • Dyrektywa 2003/6/WE market abuse.
 • Dyrektywa 2003/71/WE z dnia 4 listopada 2003 r. w sprawie prospektu emisyjnego w związku z publiczną ofertą lub dopuszczeniem do obrotu papierów wartościowych i zmieniającej dyrektywę 2001/34/WE.
 • Dyrektywa Rady Wspólnoty Europejskiej z dnia 10 maja 1993 r. o usługach inwestycyjnych w zakresie papierów wartościowych (93/22/EEC).
 • Dyrektywa undertakings for collective in transferable securities z 20.12.1985 r., 85/611/EEC, DzUrz WE 1985 r., L 375, 31/12/1985 P. 003 - 0018 z późn. zm.
 • Dyrektywa z 10 maja 1993 r., 93/22/EEC, DzUrz WE 1993 r., L 141, 1/06/1993 P. 0027-0046.
 • Dyrektywa z 15 marca 1993 r., 93/6/EEC, L. 141, 11.06.1993.
 • DzUrz L 149 z 30.04.2004 r.
 • E. Chancellor: Historia spekulacji finansowych, Warszawa 2001.
 • I. Sierpowska: Funkcje kontroli państwowej. Studium prawnoporównawcze. Kolonia Limited, Wrocław 2003.
 • J. Bąk, K. Sajewski: Nowa dyrektywa przejrzystości, "PPH" 2005, nr 11.
 • J. Głowacka: Ustawa o funduszach inwestycyjnych a dyrektywa UE o instytucjach zbiorowego inwestowania w papiery wartościowe. Studia prawno-porównawcze z zakresu otwartych funduszy inwestycyjnych, "KPP" 1999, z. 2.
 • J. Służewski: Nadzór i kierownictwo w systemie terenowych organów administracji państwowej, [w:] A. Jaroszyński (red.): Aktualne problemy administracji i prawa administracyjnego, Warszawa 1987.
 • J. Służewski: Nadzór i kontrola [w:] T. Bocheński, S. Gebert, J. Służewski: Rady narodowe terenowe organy administracji państwowej, Warszawa 1977.
 • J. Służewski: Wojewoda w systemie administracji państwowej, Warszawa 1981.
 • J. Starościak: Decentralizacja administracji, Warszawa 1960.
 • J. Świątkiewicz: Struktury zależności w systemie rad narodowych i samorządu terytorialnego (zagadnienia kontroli, nadzoru i kierownictwa), "Problemy Rad Narodowych" 1985, nr 61.
 • J. Wieńczyło-Chlabicz, E. Bieniek-Koronkiewicz: Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej, Warszawa 2002.
 • K. Kiczka: Problemy badawcze uprawniających aktów administracyjnych, [w:] Środki prawne publicznego prawa gospodarczego, L. Kieres (red.), Kolonia Limited, Wrocław 2007.
 • K. Oplustil, P. Wiórek: Europejskie i polskie regulacje dotyczące informacji poufnych na rynku kapitałowym, "Prawo Spółek" 2005, nr 2.
 • K. Siarkiewicz: Nadzór nad radami narodowymi i ich organami, Warszawa 1968.
 • K. Ziemski: Formy prawne realizacji materialnego prawa administracyjnego, [w:] Rola prawa administracyjnego a ochrona prawa jednostki, Z. Leoński (red.), Poznań 1998.
 • K.J. Hopt, E. Wymeersch: European company and financial law: European comunnity law - text collection, Berlin, New York 1991.
 • Kodeks spółek handlowych, ustawa z dnia 15 września 2000 r., DzU nr 94, poz. 1037 z późn. zm.
 • L. Klat-Wertelecka: Nadzór w administracyjnym prawie materialnym (farmaceutyczny, weterynaryjny, budowlany, pedagogiczny), [w:] C. Kociński, M. Miemiec, P. Lisowski, J. Korczak, K. Kiczka, L. Klat-Wertelecka, E. Rutkowska, K. Sobieralski: Nadzór administracyjny. Od prewencji do weryfikacji, wyd. Asesor, Wrocław 2006.
 • L. Oręziak: Rynek finansowy Unii Europejskiej, Warszawa 1999.
 • M. Glicz: Obowiązki publikacyjne emitentów w zakresie informacj poufnych, "PPH" 2005, nr 10.
 • M. Jaroszyński, M. Zimmermann, W. Brzeziński: Polskie prawo administracyjne. Część ogólna, Warszawa 1956.
 • M. Romanowski: "Okresy zamknięte" w prawie rynku kapitałowego a opcje menedżerskie, "PPH" 2007, nr 4.
 • M. Wierzbowski, Nadzór w zdecentralizowanym aparacie państwowym, [w:] M. Kulesza (red.): Model władzy lokalnej w systemie reformy gospodarczej. Warszawa 1982.
 • M. Wierzbowski, Prawo administracyjne, Warszawa 2003.
 • Materiały konferencyjne Polski rynek kapitałowy w dwa lata po wejściu Polski do Unii Europejskiej z 26 kwietnia 2006 r., KPWiG.
 • R. Blicharz: Pozycja prawna uczestnika funduszu inwestycyjnego w Polsce, Sosnowiec 2006.
 • R. Jurga, Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi, Warszawa 1999.
 • T. Kocowski: Prawne formy działań policyjnych i reglamentacyjnych, [w:] A. Chełmoński, M. Guziński, K. Kiczka, L. Kieres, T. Kocowski: Administracyjne prawo gospodarcze. Zagadnienia wybrane, Wrocław 2000.
 • Ustawa z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym, DzU nr 156, poz. 1119.
 • Ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych, DzU nr 146, poz. 1546 z póź. zm.
 • Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym, DzU nr 183, poz. 1537 z póź. zm.
 • Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, DzU nr 183, poz. 1538.
 • Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, DzU nr 184, poz. 1539.
 • Ustawa z dnia 4 września 1997, DzU z 2003 r., nr 159, poz. 1548 z późn. zm.
 • W. Pachura, A. Zapała: Prawa uczestnika funduszu inwestycyjnego i sposób ich realizacji, Kwig, Warszawa 2004 r., wyd. II.
 • Z. Janku: Gwarancje prawne wykonywania obowiązków publicznoprawnych, [w:] Koncepcja systemu.
 • Z. Miczek, J. Olszewski, B. Sagan, R. Eliasz: Publiczne prawo gospodarcze, Warszawa 2005.
 • Z. Niewiadomski, Prawo administracyjne. Część ogólna, Warszawa 2002.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171399611

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.