PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2008 | nr 37 Zeszyt Naukowy Katedry Prawa i Administracji | 77--92
Tytuł artykułu

Wolny zawód a zawód zaufania publicznego na gruncie prawa polskiego

Autorzy
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 roku przyniosła kluczowe i programowe rozwiązania dla istoty instytucji samorządów zawodowych. Artykuł 17 ust. 1 Ustawy Zasadniczej jest wyrazem intencji Ustawodawcy budowania na terenie Polski korporacji skupiających przedstawicieli wolnych zawodów. Interpretacja tych podstawowych dla istnienia samorządów zawodowych przepisów ma kluczowe znaczenie dla określenia ram przekazania przez ustawodawcę władztwa publicznego korporacjom zawodowym oraz realizacji założeń subsydiarności państwa, a także wyznaczenia kierunków ewolucji prawa w zakresie wolnych zawodów oraz - postulowanej przez znaczną część doktryny i społeczeństwa - instytucji zawodów zaufania publicznego. Artykuł ten w części drugiej nakreśla rys historyczno-prawny oraz genezę wolnych zawodów w Polsce. Część trzecia zawiera przegląd podstawowych koncepcji doktryny krajowej w zakresie stworzenia definicji wolnego zawodu. Część czwarta przedstawia podstawowe regulacje w zakresie pojmowania wolnego zawodu w doktrynie prawa handlowego i prawa publicznego gospodarczego. W piątej części przedstawione zostały podstawowe założenia w zakresie koncepcji zawodu zaufania publicznego oraz tendencje rozwojowe instytucji wolnych zawodów w Polsce. (fragment tekstu)
EN
The Constitution of the Republic of Poland of the 2nd April 1997 cf. Article 17 introduces the notion of a profession in which the public repose confidence, without defining it though. In the Polish legislative system the notion of a liberal profession is also not defined, in spite of 16 independent legal Acts which are regulating the goals, rules of execution, duties, obligations and specific features of professions, which are generally known in Poland as liberal professions. Present constitutional legislation indicates Polish legislators' support of building corporations which assemble the representatives of the liberal professions. Establishing a clear definition of the professions in which the public repose confidence and distinguishing it from liberal professions is fundamental for building frames in conveying public control of the specific sectors to the relevant liberal profession corporations and likewise to implement the ideas of the Subsidiary State in Poland. It is also important to outline the directions of future legal initiatives regarding the concept of liberal professions and professions in which the public repose confidence in Poland. Hereby, Poland can participate in the present discussion about liberal professions status in Europe. (original abstract)
Twórcy
Bibliografia
 • A. Bierć, M. Bączyk, K. Kruczalak, R. Mastalski, M. Tarska, K. Piasecki, A. Szajkowski: Podstawy prawa przedsiębiorstw. Warszawa 1999.
 • A. Kidyba: Kodeks spółek handlowych. Komentarze Zakamycza. Tom 1, Komentarz do art. 1-300 K.S.H., Warszawa 2002.
 • A. Kidyba: Nowy typ spółki - spółka parnterska, Warszawa 2000.
 • A. Kidyba: Prawo handlowe, wyd. 3, Warszawa 2002.
 • B. Sołtys: Pojęcie i charakter klienteli w prawie polskim, Poznań-Kluczbork 1995.
 • C. Kosikowski: Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej, komentarz, Warszawa 2006, stan prawny 15.03.2006.
 • Dyrektywa Rady 89/48/EWG z 21 grudnia 1988.
 • DzU 04.173.1807.
 • DzU 83.16.124.
 • DzU 89.33.176.
 • DzU 97.121.769.
 • DzU 97.78.483, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.
 • DzU 99.101.1178.
 • J. Filipek: Prawo administracyjne. Część ogólna, Warszawa 1995.
 • J. Hauser: Raport Roczny z działalności Ministra Pracy i Polityki Społecznej październik 2001 - październik 2002, Warszawa 2002.
 • J. Jacyszyn: Wykonywanie wolnych zawodów w Polsce, Warszawa 2004.
 • K. Borowicz: Tworzenie i przekształcanie spółek osobowych na przykładzie spółki partnerskiej, Bielsko-Biała 2001.
 • K. Wojtczak: Co to jest wolny zawód, "Zeszyty naukowe WSZiB" 1997, nr 1(2).
 • K. Wojtczak: Zawód i jego prawna reglamentacja, Poznań 1999.
 • List Prezesa KRIU jako protest przeciwko pominięciu zawodu urbanisty na liście zawodów zaufania publicznego w projekcie ustawy o zawodach zaufania publicznego i zmianie niektórych ustaw z dnia 30.07.2004.
 • M. Zieliński: Wolny zawód i stosunek pracy, "Rzeczpospolita" 1995, nr 41.
 • P. Marquardt: Notariusz - przedsiębiorcą, "Zeszyty Naukowe Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej" 2004, nr 7.
 • R. Potrzeszcz, T. Siemiątkowski: Komentarz do kodeksu spółek handlowych. Spółki osobowe, Warszawa 2001.
 • R. Sarakowicz, J. Stelmach: Teoria prawa, Kraków 1996.
 • R. Tokarczyk: Etyka prawnicza, Warszawa 2005.
 • S. Biernat, A. Wasilewski: Ustawa o działalności gospodarczej. Komentarz, Kraków 1997.
 • S. Sołtysiński: Kodeks spółek handlowych. Komentarz do artykułów 1-150 Tom 1, Warszawa 2001.
 • W. Kartner: Kupiec, podmiot gospodarczy, przedsiębiorca. Ewolucja pojęciowa, Gdańsk 1999.
 • Wyrok TK z 19.04.2006 K 06/6.
 • Wyroki II SA 1143/92 oraz II SA 1938/93.
 • Z. Leoński: Materialne prawo administracyjne, Warszawa 1998.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171399617

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.