PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2008 | nr 37 Zeszyt Naukowy Katedry Prawa i Administracji | 93--109
Tytuł artykułu

Zadania gminy o charakterze użyteczności publicznej

Autorzy
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Niniejsze opracowanie stanowi próbę uchwycenia istoty zadań gminy o charakterze użyteczności publicznej, ich cech i zakresu, z uwzględnieniem ustalenia wzajemnego stosunku zadań własnych gminy do zadań użyteczności publicznej. Podjęte zostaną również kwestie tych zadań w świetle gospodarki komunalnej oraz działalności gospodarczej gminy prowadzonej w sferze użyteczności publicznej i działalności gospodarczej prowadzonej przez gminę poza tą sferą. Opracowanie obejmuje analizę ustawodawstwa z zakresu omawianej tematyki, z uwzględnieniem dorobku doktryny i orzecznictwa. (fragment tekstu)
EN
This text consists an attempt to present the essence of tasks of public utility nature in the light of problems faced by communities and municipalities. Pursuant to the definition included in Article 4 Section 4 of the Act of March 8, 1990 on Community Self-Government, the public utility tasks, as defined by this act, consist the own tasks of a given community specified in Article 7 Section 1 of the Act on Community Self-Government, of which purpose includes current and continuous satisfying of collective human requirements in the way of rendering commonly available services. The Act on Community Self-Government interprets the performance of public utility tasks as the material part (but not the whole) of managing the commune services and it includes - within this scope - a reference to the Act of December 20, 1996 on Municipal Services Management. The nature of the legal definition of "own tasks" - reckoned as satisfying of community's collective needs, the exemplary list of these community tasks, as well as the division of tasks into mandatory and voluntary ones, allows one to make the statement that the scope of the community tasks may be shaped in some flexible way, depending on the collective needs of a given community. In view of above facts, it is hard to define precisely a catalogue of own tasks, and what results from it - any undertakings, which can be placed within the limits of public utility services. Operations of any community of public utility nature consist only a segment of its general activity based on rendering services for the inhabitants at its own expense and not with commercial goals. The operations of community aiming towards the execution of public utility tasks consist a very particular type of economic activity, which undergoes the rules of the Act on Community Services Management. Since, on the one hand, the goal of tasks of public utility nature does not consider any profits, but only satisfying of collective needs of residents in the way of rendering commonly available services, and on the other hand the product of this activity (of the execution of tasks of public utility nature) is directed towards the internal recipients - namely members of the self-governing community, contrary to the economic activity in which - as principally defined - there is an external recipient - namely the entity, which does not consist an element of the organizational structure. (original abstract)
Twórcy
autor
Bibliografia
 • A. Matan: Działalność gospodarcza jednostek samorządu terytorialnego, [w:] Prawo administracyjne w okresie transformacji ustrojowej, E. Knosala (red.), A. Matan, G. Łaszczyca, Kraków 1999.
 • A. Szewc: Komentarz do art. 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (DzU01.142.1591), [w:] A. Szewc, G. Jyż, Z. Pławecki: Samorząd Gminny. Komentarz, Warszawa 2005, LEX/el. 2006.
 • A. Walaszek-Pyzioł: Swoboda działalności gospodarczej, Kraków 1994.
 • A. Wasilewski: Działalność gospodarcza a funkcje i zadania gmin, "Samorząd Terytorialny" 1991, nr 11-12.
 • B. Gnela: Problematyka prawna działalności gospodarczej samorządu terytorialnego, [w:] Samorząd terytorialny. Zadania - gospodarka - rozwój, A. Harańczyk (red.), Chrzanów 2001.
 • C. Banasiński, M. Kulesza: Ustawa o gospodarce komunalnej. Komentarz, Warszawa 2002.
 • C. Kosiedowski: Działalność gospodarcza gmin, Białystok 1992.
 • C. Kosikowski: Pojęcie przedsiębiorcy w prawie polskim, [w:] "PiP" 2001, nr 4.
 • E. Denek: Płaszczyzny rozpatrywania samodzielności samorządu terytorialnego, [w:] Samodzielność samorządu terytorialnego w Polsce, E. Denek (red.), Zeszyty Naukowe 2001, nr 7.
 • E. Sobol: Słownik języka polskiego, Warszawa 2005.
 • H. Izdebski: Samorząd terytorialny. Podstawy ustroju i działalności, Warszawa 2004,.
 • I. Krzesiński: Formy organizacyjno-prawne realizacji zadań gmin - uwagi do projektu ustawy o przedsiębiorczości komunalnej, "Samorząd Terytorialny" 1994, nr 4.
 • J.P. Naworski: Glosa do uchwały SN z dnia 11 maja 2005 r., III CZP 11/05, "M. Prawn." 2006, nr 6.
 • K. Bandarzewski, P. Chmielnicki, P. Dobosz, W. Kisiel, P. Kryczko, M. Mączyński, S. Płażek: Komentarz do ustawy o samorządzie gminnym, Warszawa 2004.
 • K. Kohutek: Komentarz do art. 2 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (DzU04.173.1807), [w:] LEX/el. 2005.
 • L. Zacharko: Prywatyzacja zadań publicznych gminy. Studium administracyjnoprawne, Katowice 2000.
 • M. Ciepiela: Formy komunalnej działalności gospodarczej, "PUG" 2001, nr 6.
 • M. Kalisiak, W. Paluch: Działalność gospodarcza gminy i powiatu, Zielona Góra 2000.
 • M. Pawełczyk: Przedsiębiorca w świetle ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, "Radca Prawny" 2005, nr 6.
 • P. Czechowski, A. Jaroszyński, S. Piątek: Komentarz do ustawy o samorządzie terytorialnym, [w:] Prawo samorządu terytorialnego, Warszawa 1996.
 • P. Wagner: Kilka uwag na temat ustawy o gospodarce komunalnej, "Samorząd Terytorialny" 1997, nr 12.
 • Postanowienie SN z dnia 19 października 1999 roku, sygn. akt III CZ 112/99, "M. Prawn." 2000, nr 3, poz. 182.
 • Prawo gospodarcze. Zagadnienia administracyjnoprawne, M. Wierzbowski i M. Wyrzykowski (red.), Warszawa 1998.
 • R. Szarek: Glosa do postanowienia SN z dnia 19 października 1999 roku, sygn. akt III CZ 112/99, "Samorząd Terytorialny" 2000, nr 11.
 • R.W. Kaszubski, K. Radzikowski: Wolność gospodarcza i warunki dopuszczalności jej ograniczeń, "Glosa" 2000, nr 3.
 • S. Czarnow: Niektóre aspekty prawne współpracy transgranicznej i euroregionów, "PiP" 1997, nr 10.
 • S. Dudzik: Działalność gospodarcza samorządu terytorialnego. Problematyka prawna, Kraków 1998.
 • S. Piątek: Status prawny przedsiębiorstw komunalnych, [w:] Model władzy lokalnej w systemie reformy gospodarczej, M. Kulesza (red.), Warszawa 1983.
 • Uchwała TK z dnia 12 marca 1997 roku, sygn. akt W. 8/96.
 • Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 roku o ochronie konkurencji i konsumentów, DzU 2000 r. nr 122, poz. 1319 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 2 lipca 2001 roku o swobodzie działalności gospodarczej, DzU 2004 r. nr 173, poz. 1807 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej, DzU 1997, nr 9, poz. 43 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, DzU 2001, nr 142, poz. 1591 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym (DzU nr 16 poz. 95).
 • W. Jakimowicz: Publiczne prawa podmiotowe, Kraków 2002.
 • W. Oleś: Komunalne też można prywatyzować, "Rzeczpospolita" 2005, nr 10.
 • Wyrok NSA z dnia 11 listopada 2003 roku, sygn. akt SA/Wr 1234/03, "OwSS" 2004, nr 1, poz. 12 i 71.
 • Wyrok NSA z dnia 11 października 1994 roku, sygn. akt SA/Po 1387/94.
 • Wyrok NSA z dnia 12 maja 1994 roku, sygn. akt SA/Ł 365/93.
 • Wyrok NSA z dnia 16 maja 2006 roku, sygn. akt OSK 288/06, "OwSS" 2006, nr 4, poz. 108 i 102.
 • Wyrok NSA z dnia 2 grudnia 1994 roku, sygn. akt SA/Łd 741/94 niepublikowane.
 • Wyrok NSA z dnia 24 lutego 2005 roku, sygn. akt OSK 1192/04, Lex nr 164971.
 • Wyrok NSA z dnia 30 marca 1994 roku, sygn. akt. SA/Łd 224/93.
 • Wyrok NSA z dnia 9 stycznia 2003 roku, sygn. akt SA/Gd 1968/02.
 • Z. Niewiadomski, W. Grzelczak: Ustawa o samorządzie terytorialnym z komentarzem, Warszawa 1990.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171399619

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.