PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2008 | nr 37 Zeszyt Naukowy Katedry Prawa i Administracji | 122--135
Tytuł artykułu

Funkcjonowanie programu leniency w prawie antymonopolowym

Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Nie ma wątpliwości co do tego, że realizacja podstawowych funkcji państwa powinna obejmować również regulację stosunków gospodarczych. Państwo czyni to za pomocą złożonego zespołu norm prawnych stanowiących mechanizm oddziaływania na gospodarkę w takim zakresie i za pomocą takich metod, jakie związane są z wypełnieniem przyjętego modelu polityczno-gospodarczego. Jednym z podstawowych celów ingerencji państwa w sferę obrotu gospodarczego jest stworzenie regulacji prawnej, bez której istnienia nie może być mowy o skutecznym działaniu mechanizmów rynkowych w gospodarce. W wyniku transformacji polskiej gospodarki i oparciu jej na mechanizmach ekonomicznych o charakterze wolnorynkowym wzrasta znaczenie zapewnienia rozwoju konkurencji między podmiotami gospodarczymi. (fragment tekstu)
EN
Regulation, the purpose of which is to protect and develop the competitiveness of business activity carried out by business entities, is one of the most important elements of the legal order that guard the appropriate development of market economy. At present, it is based on the Act on protection of competition and consumers from February 16th 2007. Realisation of a task founding the existence of the antimonopoly legislation takes place, among others, through creating appropriate means of administrative and legal supervision. Those means constitute an essential element of the entire, broadly understood, mechanism of protection of competition, in addition to the supervision instruments preventing the abuse of market domination by the business entities that conclude agreements restricting the competition. Secret cartels between enterprises aimed at fixing prices, production or sales quotas, sharing markets or banning imports or exports are practices ultimately result in increased prices and reduced choice for the consumer. So called Leniency Programme sets out the conditions under which enterprises cooperating with the antimonopoly organs during its investigation into a cartel may be exempted from fines or may be granted reductions in the fine which would otherwise have been imposed upon them. In 2004 the Government in Poland enforced the Leniency Program, based on the European Commission's version. The leniency policy proves very successful in fighting cartels. (original abstract)
Bibliografia
 • B. van Barlingen: The European Commission's Leniency Notice after Year of Operation, "Competition Policy Newsletter" 2003, nr 2.
 • C. Kosikowski, T. Ławicki: Ochrona prawna konkurencji i zwalczanie praktyk monopolistycznych, Warszawa 1994.
 • C. Kosikowski: Polskie publiczne prawo gospodarcze, Warszawa 2000.
 • D. Piejko: Leniency w polskich i europejskich przepisach ochrony konkurencji, [w:] Amerykański i europejski system ochrony konkurencji, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Warszawa 2007.
 • DzU nr 134, poz. 938.
 • DzU nr 50, poz. 331 ze zm.
 • DzUrz UE. L.03.1.1.
 • DzUrz WE 2002 C 45/3 z dnia 19 lutego 2002 roku.
 • DzUrz WE L 1 z dnia 4 stycznia 2004 r.
 • E. Modzelewska-Wąchal: Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów, Warszawa 2003.
 • F. Arbault, F. Peiro: The Comission's New Notice on Immunity and Reduction of Fines in Cartel Cases: Building on Success, "Competition Policy Newsletter" 2002, nr 2.
 • G.R. Spratling: Making Companies an Offer They Shouldn't Refuse, z przemówienia wygłoszonego dnia 16 lutego 1999 roku podczas XXXVII sympozjum Stowarzyszenia Adwokatów Dystryktu Columbia nt. Association and Antitrust.
 • H. Kruger: The Leniency Program in Cartel Law Enforcement: A Law & Economics Analisys, 2000/2001, www.frg.eur.nl/rile/emle/thesis.
 • I. Wiszniewska: Ekstraterytorialne stosowanie ustawodawstw antymonopolowych, Katowice 1990.
 • J. Grabowski: Rola i funkcje prawa w systemie gospodarki rynkowej, [w:] Instytucje współczesnego prawa administracyjnego. Księga jubileuszowa Profesora zw. dra hab. Józefa Filipka, Kraków 2001.
 • J. Jendrośka: Administracyjne kary pieniężne, "Acta Universitatis Vratislaviensis", "Przegląd Prawa i Administracji" XIV, nr 518, Wrocław 1980.
 • J. Jendrośka: Koncepcja sankcji karnej w prawie administracyjnym, [w:] Z. Rybicki (red.), M. Gromadzka-Grzegorzewska (red.), M. Wyrzykowski (red.): Zbiór studiów z zakresu nauk administracyjnych. Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1978.
 • J. Starościak: Rozważania o orzecznictwie karno-administracyjnym. Księga Pamiątkowa ku czci prof. dra W. Świdy, Warszawa 1969.
 • K. Sobczak: Działalność gospodarcza. Uregulowania prawne, Warszawa 2001.
 • Leniency, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Warszawa 2004.
 • M. Król-Bogomilska: Kary pieniężne nakładane na przedsiębiorców w świetle polskiego i wspólnotowego prawa konkurencji, "Studia Europejskie" 1998, nr 3.
 • M. Król-Bogomilska: Kary pieniężne w polskim prawie antymonopolowym na tle europejskiego prawa wspólnotowego, "Państwo i Prawo" 1998, z. 6.
 • M. Król-Bogomilska: Kary pieniężne w prawie antymonopolowym. Warszawa 2001.
 • M. Wierzbowski, M. Wyrzykowski (red.): Prawo gospodarcze. Zagadnienia administracyjnoprawne, Warszawa 2001.
 • O. Górniok: Przestępczość przedsiębiorstw i karanie jej sprawców, Warszawa 1995.
 • Obwieszczenie w sprawie darowania i obniżania kar pieniężnych w sprawach kartelowych (DzUrz 1996 C 207/4).
 • R. Molski: Eksterytorialne stosowanie prawa ochrony konkurencji, "Ruch Prawniczy, Socjologiczny i Ekonomiczny" 2002, nr 3.
 • R. Stankiewicz: Zasada eksterytorialnego stosowania przepisów ustawy antymonopolowej do spraw z zakresu nadzoru nad procesami koncentracji przedsiębiorców, "Przegląd Prawniczy Uniwersytetu Warszawskiego" 2006, nr 1.
 • S. Gronowski: Ustawa antymonopolowa. Komentarz, Warszawa 1999.
 • S. Sołtysiński: Sankcje w ustawie o przeciwdziałaniu praktykom monopolistycznym w gospodarce narodowej, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" 1987, z. 4.
 • S. Sołtysiński: Z doświadczeń programu leniency w Brukseli i w Warszawie, [w:] C. Banasiński (red.): Prawo konkurencji - stan obecny i przewidywane kierunki zmian, Warszawa 2004.
 • T. Ławicki: Ustawa o przeciwdziałaniu praktykom monopolistycznym, Warszawa 1998.
 • Traktat o Wspólnocie Europejskiej z dnia 25 marca 1957 roku.
 • Z. Leoński: O istocie tzw. kar administracyjnych, [w:] J. Filipek (red.): Jednostka w demokratycznym państwie prawa, Bielsko-Biała 2003.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171399625

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.