PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2008 | nr 37 Zeszyt Naukowy Katedry Prawa i Administracji | 162--167
Tytuł artykułu

Odpowiedzialność za zawalenie się budowli

Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Odpowiedzialność za zawalenie się budowli lub oderwanie się jej części stanowi jeden z najbardziej interesujących typów odpowiedzialności deliktowej, czyli odpowiedzialności z tytułu czynów niedozwolonych. O praktycznej roli przedmiotowej regulacji świadczy przede wszystkim fakt, iż niemałą część spraw sądowych, w których przedmiotem rozstrzygnięcia jest kwestia naprawienia szkody wyrządzonej deliktem, stanowią właśnie przypadki szkód wywołanych poprzez zawalenie się budowli lub oderwanie się jej części. Ponadto, pomimo gwałtownego rozwoju nowoczesnych technik budowlanych w XX wieku, umożliwiającego wznoszenie w szybkim tempie ultranowoczesnych obiektów, nie można zapominać o przypadkach, kiedy to wady konstrukcyjne, brak utrzymania budowli w należytym stanie technicznym, czy wreszcie nieuwzględnienie czynników pogodowych, klimatycznych etc, stało się przyczyną katastrof budowlanych na dużą skalę (w Polsce przykładem takiej sytuacji było zawalenie się hali na terenie Międzynarodowych Targów Katowickich, która to tragedia miała miejsce w dniu 28 stycznia 2006 roku, za granicą, chociażby zawalenie się mostu w Minneapolis na rzece Missisipi w dniu 02 sierpnia 2007 roku). Zgodnie z treścią art. 434 k.c., za szkodę wyrządzoną przez zawalenie się budowli lub oderwanie się jej części odpowiedzialny jest samoistny posiadacz budowli, chyba że zawalenie się budowli lub oderwanie się jej części nie wynikło ani z braku utrzymania budowli w należytym stanie, ani z wady w budowie. Jeżeli chodzi o samo pojęcie "budowla", o którym mowa w omawianym przepisie, to w doktrynie podkreśla się, iż ma ono charakter syntetyczny i oznacza każde związane z gruntem dzieło rąk ludzkich. Termin ten obejmuje przy tym wszelkiego rodzaju urządzenia (mosty, hale, zapory wodne), które są podobne do budynku. (fragment tekstu)
EN
Responsibility for building's collapse or tearing off its part constitutes one of the most interesting types of responsibility for illicit acts. The practical role of the regulation in question is proved, first of all, by the fact that considerable part of legal cases, the subject of which is the issue of compensating the damage caused by delict, constitute cases of damages caused by collapse of a building or tearing off its part. Furthermore, despite the rapid development of modern building techniques in XX century, which enabled fast erection of ultramodern objects, we cannot forget about the cases when structural defects, improper technical condition of buildings or finally not taking into consideration weather, climatic conditions, etc. became the cause of a large-scale construction disasters (in Poland, an example of such situation was the collapse of hall in the area of Katowice International Fair). (original abstract)
Twórcy
Bibliografia
  • A. Szpunar: Uwagi o odpowiedzialności cywilnej za zawalenie się budowli, "Kwartalnik Prawa Prywatnego" 1995, nr 2.
  • Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 22 czerwca 1981 r. (II CR 237/81), LEX nr 8335.
  • Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 28 stycznia 1967 r. (I CR 475/66), LEX nr 6110.
  • K. Lewandowski: Śnieg na dachu nie jest siłą wyższą, "Rzeczpospolita" 2006/2/4.
  • T.B. Babiel: Niebezpieczny budowlany poker, "Rzeczpospolita" 2006/2/9.
  • W. Czachórski, A. Brzozowski, M. Safjan, E. Skowrońska-Bocian: Zobowiązania. Zarys wykładu. Warszawa 2002.
  • A. Śmieja: Odpowiedzialność odszkodowawcza za zawalenie się budowli, Wrocław 1993.
  • Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 13 września 1988 r. (IV CR 231/88), OSNC 1990, nr 12, poz. 155.
  • Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 22 listopada 1985 r. (II CR 378/85), LEX nr 5223.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171399633

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.