PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | 16 (2) Koncepcja logistyczna w zarządzaniu : zarządzanie operacyjne, logistyka | 137--158
Tytuł artykułu

Przywództwo w zarządzaniu operacyjnym w samorządzie terytorialnym

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Leadership in Operational Management in Local Government
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przewodzenie ludziom jako jeden z paradygmatów współczesnego zarządzania stanowi podstawowy czynnik zmian i ciągłego doskonalenia funkcjonowania organizacji biznesowych, publicznych i pozarządowych. Jest to myśl przewodnia artykułu zorientowana na przywództwo i kompetencje przywódcze w zarządzaniu operacyjnym w samorządzie terytorialnym.(abstrakt oryginalny)
EN
Leading people as one of the paradigms of modern management is a key factor of change and continuous improvement of the functioning of business organizations, public and NGOs. This is the keynote of the article, focused on leadership and leadership skills in operational management in local government.(original abstract)
Twórcy
 • Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości
Bibliografia
 • [1] Bergmann H., Hurson K., Russ D.-Eft, Lider w każdym z nas, Wydawnictwo Galaktyka, Łódź 2000.
 • [2] Drucker P.F., Zarządzanie XXI wieku - wyzwania, Klasyka biznesu 2010.
 • [3] Edvinsson L., Malone M.S., Kapitał intelektualny, PWN, Warszawa 2001.
 • [4] Gajdzik B., Gmina jako podmiot gospodarczy i organizacja non-profit, "Marketing i Rynek" nr 7, 1998.
 • [5] Goleman D., Inteligencja emocjonalna. Sukces w życiu zależy nie tylko od intelektu, lecz od umiejętności kierowania emocjami, Media Rodzina, Poznań 1997.
 • [6] Griffin R.W., Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa 1996.
 • [7] Gwiazda A., Analiza historyczna układów funkcji menedżerskich jako zbioru zadań menedżera organizacji, "Organizacja i Kierowanie" nr 5(143), 2010.
 • [8] Gwiazda A., Fayol i Mintzberg. Zderzenie paradygmatów badawczych, czyli poszukiwania w kierunku metateorii zarządzania, "Organizacja i Kierowanie" nr 3 (141), 2010.
 • [9] Izdebski H., Od administracji publicznej do public goverance, "Zarządzanie Publiczne" 01/2007.
 • [10] Kompetencje a sukces zarządzania organizacją, pod redakcją S.A. Witkowskiego i T. Listwana, Difin, Warszawa 2008.
 • [11] Kowalczyk L., Współczesne zarządzanie publiczne jako wynik procesu zmian w podejściu do administracji publicznej. [w:] Zeszyty Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania Przedsiębiorczości, nr 11/2008.
 • [12] Kowalczyk L., Zarządzanie operacyjne w jednostkach samorządu terytorialnego (Zarys problemów), w: Zarządzanie operacyjne w teorii i praktyce organizacji biznesowych, publicznych i pozarządowych, (red.) L. Kowalczyk, F. Mroczko, Wydawnictwo WWSZiP, Wałbrzych 2009.
 • [13] Kowalczyk L., Orientacja procesowa w zarządzaniu operacyjnym w administracji publicznej odpowiedzią na wyzwania transformacji, w: Zarządzanie operacyjne w teorii i praktyce organizacji biznesowych, publicznych i pozarządowych. Podejście procesowe, (red.) L. Kowalczyk, F. Mroczko, wydawnictwo WWSZiP, Wałbrzych 2010.
 • [14] Kowalczyk L., Kompetencje przywódcze w samorządzie terytorialnym, Zeszyty Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości nr 12 (1) 2009.
 • [15] Koźmiński A.K., Zarządzanie w warunkach niepewności, PWN, Warszawa 2004.
 • [16] Kuc B.R., Dylematy władzy we współczesnych organizacjach, "Organizacja i Kierowanie" nr 3(137) 2009.
 • [17] Lipska A., Wójt, burmistrz, prezydent - lokalni liderzy polityczni czy menedżerowie, w: Przywództwo lokalne a kształtowanie demokracji partycypacyjnej, red. naukowa S. Michałowski, K. Kuć-Czajkowska, Wyd. UMC-S, Lublin 2008.
 • [18] Łacek M., Kreowanie wzoru lidera w społecznościach lokalnych, [w:] Lipska A., Wójt, burmistrz, prezydent - lokalni liderzy polityczni czy menedżerowie.
 • [19] Michałowski S., Uwarunkowania pełnienia ról przywódczych w samorządzie terytorialnym, w: Przywództwo lokalne a kształtowanie demokracji partycypacyjnej, red. naukowa S. Michałowski, K. Kuć-Czajkowska, Wyd. UMC-S, Lublin 2008.
 • [20] Moczydłowska J., Zarządzanie kompetencjami zawodowymi a motywowanie pracowników, Difin, Warszawa 2008.
 • [21] Nicoń J., Kryteria wyłaniania lokalnych liderów politycznych, [w:] Przywództwo lokalne a kształtowanie demokracji partycypacyjnej, red. naukowa S. Michałowski, K. Kuć-Czajkowska, Wyd. UMC-S, Lublin 2008.
 • [22] Oleksyn T., Zarządzanie kompetencjami, teoria i praktyka, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006.
 • [23] Oleksyn T., Zarządzanie zasobami ludzkimi, kanony, realia, kontrowersje, Oficyna a Wolters Kluwer business, Karków 2008.
 • [24] Pawłowska A., Modele przywództwa w miastach amerykańskich, [w:] Przywództwo lokalne a kształtowanie demokracji partycypacyjnej, (red.) S. Michałowski, K. Kuć-Czajkowska, Wyd. UMC-S, Lublin 2008.
 • [25] Pawłowska A., Prawno instytucjonalny wymiar przywództwa lokalnego (na przykładzie wybranych państw, [w:] Modele przywództwa. Wymiar lokalny, krajowy i międzynarodowy, (red.) A.K. Piasecki, Kraków 2006.
 • [26] Piechot G., Tworzenie organizacji o wielu przywódcach, [w:] Lider przyszłości, red. F. Hesselbein, M. Goldsmith, R. Beckhard, Business Press, Warszawa 1997.
 • [27] Pirveli M., Miasto jako przedsiębiorstwo, "Sekretarz i Organizacja Urzędu" nr 5, 2008.
 • [28] Piskorz Z., Przywództwo: czy cechy mają znaczenie, [w:] Kompetencje a sukces zarządzania organizacją, (red.) S.A. Witkowskiego i T. Listwana, Difin, Warszawa 2008.
 • [29] Przywództwo lokalne a kształtowanie demokracji partycypacyjnej, (red.) S. Michałowski, K. Kuć-Czajkowska, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2008.
 • [30] Rabaczewska M., Społeczne aspekty bezpośrednich wyborów wójta, burmistrza i prezydenta miasta, [w:] Przywództwo lokalne a kształtowanie demokracji partycypacyjnej, redakcja naukowa S. Michałowski, K. Kuć-Czajkowska, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2008.
 • [31] Radzik K., Ewolucja instytucji przywództwa w samorządzie brytyjskim, [w:] Przywództwo lokalne a kształtowanie demokracji partycypacyjnej, (red.) S. Michałowski, K. Kuć-Czajkowska, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2008.
 • [32] Robbins S.P., DeCenzo D.A., Podstawy zarządzania, PWE, Warszawa 2002.
 • [33] Rostkowski T., Zarządzanie kompetencjami w UE, [w:] Standardy europejskie w zarządzaniu zasobami, (red.) M. Juchnowicz, Poltex, Warszawa 2004.
 • [34] Schermerhorn J.R., Jr, Zarządzanie, PWE, Warszawa 2008.
 • [35] Schmidt P., Trening inteligencji emocjonalnej, AMBER, Warszawa 2000.
 • [36] Swianiewicz P., Cała prawda o polskich burmistrzach, "Wspólnota" nr 14, 2005.
 • [37] Stoner J.A.F., Freman R.E., Gilbert D.R., Kierowanie, PWE, Warszawa 1997.
 • [38] Swianiewicz A., Klimska U., Kto rządzi gminą i jak? Lokalni liderzy polityczni w teorii i praktyce samorządów w Polsce, "Studia Regionalne i Lokalne" 2003, nr 4(14).
 • [39] Swianiewicz P., Klimska U., Mielczarek A., Nierówne koalicje - liderzy miejscy w poszukiwaniu nowego modelu zarządzania rozwojem, Warszawa 2004.
 • [40] Szewc A., Szewc T., Wójt, burmistrz, prezydent miasta, Warszawa 2006.
 • [41] Ustawa z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta ((Dz. U. nr. 113, poz. 984 ze zmianami).
 • [42] Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. pracownikach samorządowych (Dz. U. z dnia 18 grudnia 2008 r.).
 • [43] Wojciechowski E., Zarządzanie w sektorze publicznym - od modelu tradycyjnego do goverance. [w:] Gospodarka lokalna i regionalna w teorii i praktyce, redakcja naukowa D. Strahl, Prace Naukowe AE we Wrocławiu nr 1161, Wydawnictwo AE, Wrocław 2007.
 • [44] Zarządzanie. Teoria i praktyka, (red.) A.K. Koźmiński, W. Piotrowski, PWN, Warszawa 2000
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171399643

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.