PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | z. 141 | 63--75
Tytuł artykułu

Organizacja planów kont parków narodowych

Warianty tytułu
Organisation of Account Plans of National Parks
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Parki narodowe w 2012 r. przeszły transformację z jednostek budżetowych w państwowe osoby prawne. Zmiana formy prawnej spowodowała konieczność reorganizacji ich planów kont. Celem artykułu jest wskazanie czynników wpływających na budowę dotychczasowych planów kont oraz czynników, które powinny kształtować aktualne plany kont parków narodowych. Wskazano potrzebę stworzenia jednolitego planu kont dla parków narodowych, który pozwoli na uzyskiwanie rzetelnych informacji zarówno z punktu widzenia rachunkowości finansowej, jak i zarządczej.(abstrakt oryginalny)
EN
In 2012 national parks were transformed from the state budget entities into physical persons. The change of the legal status caused a necessity of reorganisation of their account plans. The article is aimed at the indication of the factors affecting the construction of account plans so far as well as the factors which should affect the present account plans of national parks. It points to the need of development of a uniform account plan for national parks in order to acquire reliable information from the perspective of both financial and management accounting.
Słowa kluczowe
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • Ustawa z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, tekst jednolity: Dz.U. z 2011 r. nr 74, poz. 397.
 • Ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości, tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r., poz. 330.
 • Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r., poz. 627.
 • Ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r., poz. 885.
 • Ustawa z 18 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. nr 224, poz. 1337.
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z 3 lutego 2010 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej, Dz.U. nr 20, poz. 103.
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, Dz.U. nr 38, poz. 207.
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych, Dz.U. nr 43, poz. 247.
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z 10 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji wydatków strukturalnych, Dz.U. nr 44, poz. 255.
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r., poz. 289.
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z 28 grudnia 2011 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej w układzie zadaniowym, Dz.U. nr 298, poz. 1766.
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z 3 października 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia gospodarki finansowej parku narodowego, Dz.U. poz. 1212.
 • Chojnacka-Komorowska A., Rola zakładowego planu kont w procesie zarządzania przedsiębiorstwem, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego" nr 757, Szczecin 2013.
 • Chojnacka-Komorowska A., Organizacja zakładowego planu kont na potrzeby budżetowania, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego" nr 668, Szczecin 2011.
 • Gierusz J., Plan kont z komentarzem. Handel, produkcja, usługi, Wydawnictwo ODDK, Gdańsk 2009.
 • Gmytrasiewicz M., Rachunkowość - podstawowe założenia i zasady, Difin, Warszawa 2011.
 • Hellich E. B., Podstawowe problemy rachunkowości sektora finansów publicznych, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2011.
 • Lew A., Zarządcze walory tradycyjnego rachunku kosztów, w: Instrumenty zarządzania kosztami i dokonaniami, red. E. Nowak, M. Nieplowicz, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 252, Wrocław 2012.
 • Majchrzak I., Modyfikacja zakładowego planu kont na potrzeby ewidencji kosztów projektów współfinansowanych ze środków unijnych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego" nr 668, Szczecin 2011.
 • Nowak E., Controlling dla menedżerów, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2013.
 • Winiarska K., Koczurak-Kozak M., Rachunkowość budżetowa, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2013.
 • Wzorcowy plan kont a rachunkowość finansowa i zarządcza podmiotów leczniczych, red. M. Hass-Symotiuk, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2012.
 • Wzorcowy plan kont z komentarzem do ustawy o rachunkowości i Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, red. G. K. Świderska, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2012.
 • Zakładowy plan kont jako element polityki rachunkowości, "Zeszyty metodyczne Rachunkowości" nr 1 (289) z dnia 1.01.2011, Wydawnictwo Podatkowe GOFIN.
 • Zarządcze aspekty rachunkowości, red. T. Kiziukiewicz, PWE, Warszawa 2003.
 • Zbaraszewski W., Zmiana modelu finansowania parków narodowych, Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis seria OECONOMICA 301 (71), Wydawnictwo Wydziału Ekonomicznego Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, Szczecin 2013.
 • Bakalarska B., Wykorzystanie procedur zarządzania ryzykiem i kontroli zarządczej w ustalaniu zakładowego planu kont JSFP, http://www.ekspertbeck.pl/wykorzystanie -procedur-zarzadzania-ryzykiem-i-kontroli-zarzadczej-w-ustalaniu-zakladowegoplanu- kont-jsfp/.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171399647

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.