PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | z. 141 | 77--93
Tytuł artykułu

Migracja ekonomiczna w Unii Europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem emigracji z Europy Środkowo-Wschodniej do Wielkiej Brytanii po rozszerzeniu UE w 2004 r.

Warianty tytułu
Economic Migration in the European Union. Migration from Central and Eastern Europe to the United Kingdom after the EU 2004 Enlargement
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest przedstawienie kierunków zmian w obszarze mobilności pracowników w Unii Europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem zmian w emigracji pracowników z Europy Środkowo-Wschodniej do Wielkiej Brytanii po rozszerzeniu UE w 2004 r., jak również wskazanie przyczyn migracji ekonomicznej. W świetle przeprowadzonej analizy danych liczbowych wydaje się, że promowanie geograficznej mobilności pracowników powinno stać się celem polityki poszczególnych państw członkowskich UE. Podejmowanie efektywnych działań wspierających swobodne przemieszczanie się pracowników na rynku pracy ma na celu zapobieganie deficytowi umiejętności oraz skuteczne dopasowanie oczekiwanych kompetencji pracowników ubiegających się o pracę do wymagań rynku pracy. Cel ten został sformułowany w strategii rozwoju UE "Europa 2020". Jednocześnie niezbędne wydaje się podejmowanie działań usuwających bariery legislacyjne, które dotyczą swobodnego przepływu pracowników zarówno w państwach wysyłających, jak i przyjmujących imigrantów w ramach wspólnej polityki migracyjnej wewnątrz Unii Europejskiej.(abstrakt oryginalny)
EN
The article is aimed at the presentation of the trends of changes in labour mobility within the European Union with a particular interest in the labour migration from Central and Eastern Europe to the United Kingdom after the EU 2004 enlargement as well as the indication of the causes of the economic migration. In the light of the analysis of numerical data, it seems that the promotion of geographical labour mobility should become a goal of policies pursued by the EU member countries. Effective activities to support free labour migration are to prevent skill deficit and to successfully adjust the expected competencies of applicants to the labour market requirements. This goal was formulated in the EU development strategy "Europa 2020". At the same time, it is necessary to remove legislation barriers hampering free labour migration, in both source and host countries, within the common migration policy in the European Union.(original abstract)
Twórcy
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Bibliografia
 • Draft Joint Employment Report accompanying the Communication from the Commission on Annual Growth Survey 2014, European Commission, Brussels, 13.11.2013, COM(2013) 801 final.
 • Cedefop (2010), Skills supply and demand in Europe - Medium-term forecasts up to 2020 w: Commission Staff Working Document on labour market trends and challenges, Accompanying the document: Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions. Towards a job-rich recovery, European Commission, Strasbourg, 18.4.2012.
 • Commission Staff Working Document on labour market trends and challenges, Accompanying the document: Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions. Towards a job-rich recovery, European Commission, Strasbourg, 18.4.2012.
 • Eurostat migration statistics and EU-Labour force survey, Employment and Social Developments in Europe 2011, chapter 6 w: Commission Staff Working Document on labour market trends and challenges, Accompanying the document: Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions. Towards a job-rich recovery, European Commission, Strasbourg, 18.4.2012.
 • European Commission, New skills and jobs in Europe: Pathways towards full employment, Directorate-General for Research and Innovation, Socio-economic Sciences and Humanities, (EUR 25270), 2012.
 • Korczyński M., Human Resource Management in Service Work, Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2002, w: Truss C., Mankin D., Kelliher C., Strategic Human Resource Management, Oxford University Press, 2012.
 • Lemos S., Portes J., New labour? The impact of migration from Central and Eastern European countries on the U. K. labour market, "IZA discussion papers", No. 3756, 2008.
 • http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/themes/18_employment_target.pdf
 • http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/themes/27_skills_gaps_and_labour_mobility.pdf
 • http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_SDDS/en/migr_flow_esms.htm
 • http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/European_ population_compared_with_world_population
 • http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Migration_ and_migrant_population_statistics
 • http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php?title=File:Job_vacancy_rate,_2012_1_ _YB14.png&filetimestamp=20140318133726
 • http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&language= en&pcode=tec00114
 • http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&language=en&pcode= tps00001&tableSelection=1&footnotes=yes&labeling=labels&plugin=1
 • http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&language=en&pcode= teilm020&tableSelection=1&plugin=1
 • http://skills.oecd.org/hotissues/braindrain.html
 • http://skills.oecd.org/hotissues/newandemergingskills.html
 • http://skills.oecd.org/hotissues/skillsmismatch.html
 • http://skills.oecd.org/hotissues/skillsshortages.html
 • http://www.oecd.org/els/mig/
 • http://www.oecd.org/migration/integrationindicators/keyindicatorsbycountry/name,218349, en.htm
 • http://www.ons.gov.uk/ons/rel/migration1/population-by-country-of-birth--and-nationality/2012/population-by-country-of-birth-and-nationality-report.html
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171399665

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.