PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | z. 141 | 125--143
Tytuł artykułu

Wdrażanie koncepcji społecznej odpowiedzialności w polskich mikro-, małych i średnich przedsiębiorstwach (MMSP) - analiza doświadczeń praktycznych

Autorzy
Warianty tytułu
Identification of Causes of Construction Companies Banruptcies Exemplified by Companies PBG S. A., Hydrobudowa S. A., DSS S. A. and Przedsiębiorstwo Napraw Infrastruktury Sp. z o.o.
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest zaprezentowanie doświadczeń związanych z praktycznymi aspektami wdrażania koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu w mikro-, małych i średnich przedsiębiorstwach (MMSP). Publikacja ma na celu zwrócenie uwagi świata naukowego na bariery, na jakie napotyka społeczna odpowiedzialność w mniejszych przedsiębiorstwach, w świetle dotychczas zrealizowanych w Polsce projektów. Poruszany problem jest istotny ze względu na ogromne znaczenie MMSP dla gospodarek poszczególnych krajów, w tym polskiej, przy jednoczesnym ograniczeniu zainteresowania koncepcją społecznej odpowiedzialności do przedsiębiorstw dużych, często wręcz międzynarodowych. Artykuł podsumowuje doświadczenia autora związane z przygotowaniem analiz i modelowych rozwiązań wdrażania społecznej odpowiedzialności w MMSP. Stawia hipotezy dotyczące braku barier i specyfiki wdrażania społecznej odpowiedzialności w MMSP. W tekście przedstawiono hipotetyczne, a następnie potwierdzone badaniami rynkowymi i pilotażowym wdrożeniem, krytyczne czynniki, które mają kluczowe znaczenie w edukowaniu przedsiębiorców w zakresie społecznej odpowiedzialności.(abstrakt oryginalny)
EN
The article is aimed at the presentation of the experience related to the practical aspects of implementation of social responsibility concepts in micro, small and medium-sized companies (MSME). The publication is to draw the attention of the world of science to the barriers which social responsibility has to face in small companies, in the light of projects pursued in Poland so far. The problem is vital due to the enormous significance of MSMEs for the economy of every country, including the Polish economy, while the interest in the social responsibility concept is often confined to large or even international companies. The article sums up the author's experience related to his analyses and model solutions in the area of social responsibility implementation in MSMEs. It advances hypotheses concerning the lack of barriers and specific character of social responsibility implementation in MSMEs. The text presents hypothetical critical factors (supported then by market research and pilot implementation) of crucial importance for the education of entrepreneurs in the field of social responsibility.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
125--143
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
 • Badanie ewaluacyjne produktu finalnego wypracowanego w ramach Projektu "CSR drogą do innowacji" ("Projekt") współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Biostat, Rybnik wrzesień-październik 2013.
 • Bratkowski S., Pieniądz może pracować inaczej, "Wiedza i Życie", http://archiwum. wiz.pl/1999/99065500.asp
 • Dymowski J., Analiza danych wtórnych w kontekście wsparcia MMSP w procesie wdrażania społecznej odpowiedzialności przedsiębiorców, PARP, Warszawa 2013.
 • Dymowski J., Koncepcja metodyki modelu, ARI, Warszawa, maj 2013.
 • Dymowski J., Raport z testowania modelu Arinova CSR Leader Thinking opracowanego w ramach projektu "CSR drogą do innowacji", ARI, Wrocław 2013.
 • EUROPA 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu. (KOM(2010) 2020), Komisja Europejska, Bruksela 2010.
 • Klonski P., Foundational Considerations In the Corporate Social Responsibility Debate, "Business Horizons" 34 (4), 1991, s. 9-18.
 • Ocena stanu wdrażania standardów społecznej odpowiedzialności biznesu wraz z opracowaniem zestawu wskaźników społecznej odpowiedzialności w mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach, MillwardBrown SMG/KRC, PwC, Warszawa, marzec 2012 r.
 • Odnowiona strategia UE na lata 2011-2014 dotycząca społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw (KOM(2011) 681), Komisja Europejska, Bruksela 2011, s. 10-11.
 • PN-ISO26000. Wytyczne dotyczące społecznej odpowiedzialności, PKN, Warszawa 2012.
 • Rise A., Trout J., Wojujący marketing. Zwycięskie strategie i kampanie, ONE Press, Gliwice 2007.
 • Rutka A., Arkusz oceny produktu finalnego projektu innowacyjnego testującego, Wrocław, styczeń 2014.
 • Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR). Podręcznik do samooceny dla przedsiębiorstw, red. A. Alijosiute, UNDP/UE, Wilno 2010.
 • The Oxford Handbook of Corporate Social Responsibility, red. A. Crane A. i in., Oxford University Press, Oxford 2009, s. 19-73.
 • Wyniki badań CSR drogą do innowacji dla ARI S. A. - raport, Praktycy.com, Wrocław, lipiec 2012.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171399673

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.