PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | nr 409 Polityka ekologiczna a rozwój gospodarczy | 38--47
Tytuł artykułu

Ocena polskiej polityki ekologicznej w warunkach wdrażania zrównoważonego rozwoju

Autorzy
Warianty tytułu
Assessment of Polish Environmental Policy in Terms of Implementation of Sustainable Development
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Polityka ekologiczna stanowi istotny integralny element polityki zrównoważonego rozwoju. Dla implementacji tej polityki ważne jest spełnianie wymogów wysokiego poziomu ochrony środowiska i oszczędnego gospodarowania zasobami. Polska polityka ekologiczna wykazuje obecnie wiele braków i zaniechań, m.in. niewystarczające działania w zakresie ochrony powietrza i gospodarki odpadami komunalnymi, niski poziom wspierania ekoinnowacyjności gospodarki oraz słabą egzekucję przepisów ochrony środowiska. Celem artykułu jest ocena wybranych aspektów polskiej polityki ekologicznej w warunkach wdrażania zrównoważonego rozwoju. Podstawowymi metodami badawczymi zastosowanymi w artykule są: analiza dokumentów strategicznych oraz dostępnych raportów i opracowań dotyczących realizacji polityki ekologicznej państwa w okresie 2009-2014(abstrakt oryginalny)
EN
Environmental policy is an important element of sustainable development. It is an integral part of this policy, and a high level of compliance with the requirements of environmental protection and resource efficiency are crucial to the implementation of this policy. Polish environmental policy is now showing a lot of gaps and omissions, for example: problems with air quality protection, rational management of municipal waste or insufficient support for eco innovation. The purpose of this article is to evaluate selected aspects of Polish environmental policy in terms of implementation of sustainable development. The basic research methods applied in this article are the analysis of strategic documents and available reports and analyzes on the implementation of the National Environmental Policy for the period 2009-2014(original abstract)
Twórcy
  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Bibliografia
  • Janikowski R., Krupanek J., 2000, Analiza porównawcza polityk ekologicznych Unii Europejskiej i Polski, [w:] M. Burchard-Dziubińska (red.), Integracja Polski z Unią Europejską w dziedzinie ochrony środowiska - problemy, korzyści, zagrożenia, Wydawnictwo Biblioteka, Łódź. Ministerstwo Gospodarki, 2014, Strategia Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko perspektywa do 2020 r., Warszawa. Ministerstwo Środowiska, 1991, Polityka ekologiczna państwa, Warszawa. Ministerstwo Środowiska, 2000, Nowa polityka ekologiczną państwa (II Polityka ekologiczna Państwa), Warszawa. Ministerstwo Środowiska, 2002, Polityka ekologiczna państwa na lata 2003-2006 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2007-2010, Warszawa. Ministerstwo Środowiska, 2008, Polityka ekologiczna państwa w latach 2009-2012 z perspektywą do roku 2016, Warszawa. Ministerstwo Środowiska, 2014, Raport z realizacji polityki ekologicznej państwa w latach 2009-2012 z perspektywą do 2016, Warszawa. Najwyższa Izba Kontroli, 2014a, Ochrona powietrza przed zanieczyszczeniami, Warszawa. Najwyższa Izba Kontroli, 2014b, Wykonywanie przez starostów obowiązków wynikających z ustawy - Prawo ochrony środowiska, Warszawa. NFOŚiGW, 2013, Materiały opracowane przez NFOŚiGW na Konferencję Klimatyczną COP19 w Warszawie (The system of financing environmental protection in Poland Climate Change Conference 2013 COP 19 in Warsaw) nt. "Finansowania ochrony środowiska w Polsce", https://www.wfosigw.pl (30.03.2015). PARP, 2011, Wzorce zrównoważonej produkcji (WZP) w działalności przedsiębiorstw - propozycja rozwiązań systemowych wspierających wdrażanie WZP w MSP, Warszawa. PARP, 2011, Zrównoważona produkcja w działalności przedsiębiorstw, Warszawa. Poskrobko B., 1999, Ewolucja polityki ekologicznej w Polsce, [w:] Polityka ekologiczna w gospodarce rynkowej, Wydawnictwo IBiS, Wrocław. Urząd Zamówień Publicznych, 2007, Krajowy Plan Działań w zakresie zielonych zamówień publicznych na lata 2007-2009, Warszawa. Urząd Zamówień Publicznych, 2010, Krajowy Plan Działań w zakresie zrównoważonych zamówień publicznych na lata 2010-2012, Warszawa. Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (ustawa OOŚ), Dz.U. z 2008 r., nr 199, poz. 1227.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171399677

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.