PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | nr 74 T.2 Mierzenie i ocena wyników przedsiębiorstw | 175--181
Tytuł artykułu

Źródła finansowania projektów a innowacyjność przedsiębiorstw przemysłowych w województwie podlaskim

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Sources of Financing Innovative Projects and Innovation Activity of Industrial Enterprises in Podlaskie Region
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Cel - Zasadniczym celem pracy jest prezentacja wyników badania, które polegało na określeniu wpływu form finansowania projektów innowacyjnych na aktywność innowacyjną, w szczególności uwzględniając ponoszone nakłady na działalność innowacyjną oraz wdrażanie nowych lub udoskonalonych rozwiązań. Hipotezą badawczą w artykule jest twierdzenie, że aktywność w sferze innowacyjnej podmiotów gospodarczych jest uzależniona od różnych determinant wpływających na przedsiębiorstwa, a wybrane źródło finansowania innowacyjnych projektów może destymulować lub aktywizować działalność innowacyjną w sposób różnokierunkowy. Metodologia badania - W badaniu ankietowym dotyczącym źródeł finansowania innowacyjnych projektów w przedsiębiorstwach przemysłowych województwa podlaskiego wzięło udział 190 jednostek. W celu zbadania oddziaływania form finansowania innowacyjnych projektów na aktywność innowacyjną posłużono się modelami opartymi na analizie prawdopodobieństwa: probitowymi. Wynik - Nie każda forma finansowania innowacyjnych projektów, z tych wymienianych w literaturze przedmiotu, ma pozytywny wpływ na realizację procesu innowacyjnego. Duża część z nich wskazywana z założenia jako aktywizująca, może mieć odmienny charakter. Oryginalność/wartość - W artykule poruszono ważny aspekt w kształtowaniu procesów innowacyjnych w przedsiębiorstwach, jakim są źródła finansowania innowacyjnych projektów. W artykule zbadano, czy źródła finansowania mają charakter stymulujący czy destymulujący na ponoszenie nakładów i implementację innowacyjnych rozwiązań wśród przedsiębiorstw przemysłowych. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the study was to determine the significance of the use of probit modeling and the impact of forms of financing innovative projects to innovative activity, in particular investments in innovations and implementation of new or improved solutions. The main hypothesis is the claim that innovative activity depends on the diversity of factors and forms of financing innovative projects can influence innovativeness in different directions. The research was made in 2011-2013 in Podlaskie region among 190 industrial enterprises. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Szczeciński
Bibliografia
 • Dzikowski P. (2013), Bariery działalności innowacyjnej przedsiębiorstw przemysłowych funkcjonujących w Wielkopolsce w latach 2011-2012, w: Innowacje przyszłością rozwoju regionu, cz. I, red. A. Świadek, Wydawnictwo Naukowe IVG, Szczecin.
 • Gajda W. (2015), The innovative activity of the Polish business entities - an attempt to assess, w: Enterprises in unstable economy, red. B. Prusak, Politechnika Gdańska, Gdańsk.
 • Janasz K. (2013), Zarządzanie projektem innowacyjnym i jakościowym w organizacji, w: Innowacje i jakość w zarządzaniu organizacjami, red. J. Wiśniewska, K. Janasz, CeDeWu, Warszawa.
 • Juchniewicz M., Grzybowska B. (2010), Innowacyjność mikroprzedsiębiorstw w Polsce, PARP, Warszawa.
 • Kozioł-Nadolna K. (2015), Crowdfunding jako źródło finansowania innowacyjnych projektów, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 854, "Finanse, Rynki finansowe, Ubezpieczenia" nr 73, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 • Lozano-Platonoff A., Miłaszewicz D., Sysko-Romańczuk S. (2006), Innowacyjność polskich firm, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw" nr 1, s. 55.
 • Pietras P., Głodek P. (2011), Finansowanie przedsięwzięć innowacyjnych w MSP, PARP, Warszawa.
 • Podręcznik Oslo (2005), Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji, wspólna publikacja OECD i Eurostatu, wyd. 3, Paryż.
 • Szymański R., Tomaszewski M. (2013), Wielkość przedsiębiorstwa a sieci współpracy innowacyjnej w Polsce Zachodniej, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 753, "Ekonomiczne Problemy Usług" nr 103, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 • Świadek A. (2007), Regionalne uwarunkowania kształtowania innowacyjności w przemyśle polskim. Studium badawcze, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171399719

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.