PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | nr 41 Zeszyt Naukowy Katedry Prawa i Administracji | 54--70
Tytuł artykułu

Strefy specjalne w prawie administracyjnym a przywileje dla przedsiębiorców na terenie specjalnych stref ekonomicznych

Autorzy
Warianty tytułu
Special Areas of Administrative Law vs. Entrepreneurs' Privileges in Special Economic Zones
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Pojęcie stref specjalnych to pojęcie prawnicze, doktrynalne i aprioryczne, które służy twórczemu uogólnieniu materiału normatywnego z zakresu obowiązującego prawa przedmiotowego. Wyodrębnione strefy specjalne chronią dobra (wartości) czy też stany szczególne cenne z punktu widzenia człowieka, jak i państwa, czy wspólnot terytorialnych - co implikuje zakres kompetencji administracji. Administracja została wyposażona w szczególny typ środków prawnych w postaci nakazów i zakazów policyjnych, ale także należy wskazać, iż administracja nie działa tylko zachowawczo, reglamentacyjnie, ale również twórczo i jest impulsem do podejmowania pewnych przedsięwzięć na przykład w odniesieniu do specjalnych stref ekonomicznych. (abstrakt oryginalny)
EN
The term 'special zones' is a one of theoretical elements of a public rights' dogma, which isn't a standard appellation. Knowledge based on an analysis of the substantive law allows to make a conclusion that about a nature of the special zones decide the contents. This means specific regime of public rights on the certain zones and the special aim on them, closely connected with protection of the life, health and environmental protection or moreover safety and reasonable managed economy etc. (Special Economical Zones). (original abstract)
Twórcy
Bibliografia
 • A. Agopszowicz: Zarys systemu prawnego górnictwa, Warszawa 1974 r.; A. Agopszowicz (red.): Problemy prawne górnictwa. Katowice 1979 r.
 • A. Foltyńska: Zmienność przepisów prawnych dotyczących ulg i zwolnień podatkowych w specjalnych strefach ekonomicznych. Kwartalnik Prawa Podatkowego 2006 r. Nr 3-4.
 • A. Koleśnik: Rodzaje przedsiębiorców strefowych, czyli kto jakie ma przywileje. Rzeczypospolita z dnia 29 listopada 2007 r., Dodatek Dobra Firma.
 • A. Lipiński: Z problematyki prawnej ochrony terenów górniczych (w:) Problemy prawne górnictwa pod red. A. Agopszowicza. T. 3, Katowice 1979 r.
 • A. Michaliszyn, A. Pośniak: Specjalne strefy ekonomiczne po 1 maja 2004 roku. Przegląd Podatkowy 2004 r., nr 5.
 • A. Wasilewski: Obszar górniczy. Zagadnienia prawne. Warszawa 1969 r.
 • C. Henriett, Rossillion: Les servitudes de droit prive et de droit public 1969 r.
 • Dz. Nr 93, poz. 1041.
 • Dz. U. 00 Nr 54, poz. 654 j.t.
 • Dz. U. Nr 188, poz. 1840.
 • Dz.U. 06 Nr 121, poz. 844 j.t.
 • Dz.U. 07 Nr 42, poz. 274 j.t.
 • Dz.U. Nr 155, poz. 1095 j.t. z późn. zm.
 • Dz.U. Nr 232, poz. 1548.
 • E. Knosala: Prawne układy sterowania w administracji publicznej, Katowice 1998 r.
 • E. Kryńska: Polskie strefy ekonomiczne: zamierzenia i efekty. Warszawa 2000 r.
 • H. Izdebski, M. Kulesza: Administracja publiczna. Zagadnienia ogólne, Warszawa 1999 r.
 • http:/ks.sejm.gov.pl:8009/search97cgi/vtopic
 • I. Szarska: Jak prawidłowo podzielić koszty "Rzeczypospolita" z dnia 31 stycznia 2008 r., Dodatek Dobra Firma.
 • I.S. Langrod: Instytucje prawa administracyjnego. Zarys części ogólnej, Kraków 1948 r.
 • J. Boć (red.): Prawo administracyjne, Wrocław 2000 r.
 • J. Boć, K. Nowacki, E. Samborska-Boć: Ochrona środowiska. Wyd. II. Kolonia Limited, Wrocław 2000 r.
 • J. Boć: Interes jednostki w prawie ochrony środowiska. Krakowskie Studia Prawnicze 1983 r., t. XVI.
 • J. Boć: Obywatel wobec ingerencji współczesnej administracji, Wrocław 1995 r.
 • J. Boć: Sfery ingerencji administracji (w:) Prawo administracyjne J. Boć (red.) Wrocław 2000.
 • J. Dobkowski: Pojęcie policji administracyjnej (w:) Koncepcja systemu prawa administracyjnego. Zjazd Katedr prawa Administracyjnego i Postępowania Administracyjnego, Zakopane 24-27 września 2006 pod red. J. Zimmermanna, Wolters-Kluwer 2007.
 • J. Filipek: Administracja państwowa w obliczu współczesnych zadań ochrony środowiska naturalnego. Krakowskie Studia Prawnicze. Rok X. Ossolineum 1977 r.
 • J. Filipek: Elementy strukturalne norm prawa administracyjnego, Warszawa-Kraków 1982 r.
 • J. Filipek: Prawo administracyjne. Instytucje ogólne. Część II, Zakamycze 2001 r.
 • J. Jeżewski (red.): Gmina w wybranych państwach Europy Zachodniej, Wrocław 1995 r.
 • J. Stelmasiak: Instytucja strefy ochronnej jako prawny środek ochrony środowiska. Lublin 1986 r.
 • J. Stelmasiak: Instytucje strefy ochronnej jako prawny środek ochrony środowiska na tle planowania przestrzennego (w:) Ochrona środowiska w planowaniu. Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1984 r.
 • J.G. Gawlikowski: Prawo ochrony przyrody, Państwowa Rada Ochrony Przyrody 1927 r., nr 10.
 • J.M. Auby: Servitudes administratives. Teorie generale. Iris closser administratif 1961 r.
 • K. Podgórski: Obszary ochrony specjalnej i ich znaczenie dla środowiska przyrodniczego (w:) Wybrane zagadnienia biologiczno-prawne i kształtowanie środowiska, Katowice 1975 r.
 • K. Podgórski: Ochrona środowiska w sąsiednich krajach socjalistycznych. Zagadnienia administracyjno-prawne, Katowice 1977 r.
 • K. Podgórski: Ochrona wód przed zanieczyszczeniem w świetle prawa administracyjnego. Warszawa 1974 r.
 • K. Podgórski: Wymogi ochrony środowiska w organizacji i procedurze planowania przestrzennego (w:) Zagadnienia proceduralne w administracji, Katowice 1984 r.
 • L. Jastrzębski: Ochrona przyrody i środowiska w Polsce. Zagadnienia administracyjno-prawne. Warszawa 1976.
 • L. Jastrzębski: Ochrona środowiska w prawie administracyjnym. Studia Juridica. t. II Warszawa 1974.
 • L. Jastrzębski: Prawne zagadnienia ochrony przyrody. Warszawa 1980 r.
 • L. Jastrzębski: Prawo a ochrona środowiska naturalnego w Polsce (w:) Zbiór studiów z zakresu nauk administracyjnych (poświęcony pamięci prof. J. Starościanka) pod red. Z. Rybickiego, M. Gromadzkiej-Grzegorzewskiej, M. Wyrzykowskiego, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk. Ossolineum 1976.
 • L. Zacharko: Prywatyzacja zadań publicznych a przekształcenia w sferze prawnych form działania administracji na przykładzie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych (w:) Ewolucja prawnych form administracji publicznej. Księga jubileuszowa z okazji 60 rocznicy urodzin z Profesora Ernesta Knosali, pod red. L. Zacharko, A. Matana, G. Łaszczycy, Wolters-Kluwer, Warszawa 2008 r.
 • M. Janik: Policja sanitarna. Studium administracyjno-prawne (praca doktorska maszynopis). Katowice 2004.
 • M. Kulesza, Z. Rudnicki: Administracyjno-prawne gwarancje realizacji planu zagospodarowania przestrzennego, Państwo i Prawo 1976, nr 5.
 • M. Kulesza: Obszar specjalny jako prawny instrument ochrony i kształtowania środowiska naturalnego. Studia Juridica. T. II 1974.
 • M. Ofierska: Specjalne strefy ekonomiczne w Polsce. Zagadnienia publicznoprawne. Szczecin 2000 r.
 • P. Rosisz: Wybrane aspekty ustalania dochodu przez podmiot funkcjonujący w ramach specjalnej strefy ekonomicznej "Biuletyn Instytutu Studiów Podatkowych" 2005, Nr 12.
 • R. Mikosz, W. Pańko: Funkcja programu ochrony terenów górniczych w zakresie planowania przestrzennego, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego 1978 r., z. 10.
 • T. Kurowska: Koncepcja obszaru specjalnego a ochrona środowiska naturalnego (w:) Zagadnienia prawne ochrony środowiska, (red. K. Podgórski) Katowice 1981.
 • T. Kurowska: Obszar specjalny jako postać ingerencji administracji w sferę uprawnień właściciela nieruchomości gruntowej. Studia Iuridica Silesiana, Katowice 1979, Nr 6.
 • T. Kurowska: Obszar specjalny jako prawny instrument gospodarowania przestrzenią, Katowice 1981 (maszynopis).
 • W. Dawidowicz: Polskie prawo administracyjne. Warszawa 1978 r., PWN.
 • Z. Janku: Prawo administracyjne, a człowiek i ochrona środowiska, (z rozważań nad wybranymi zagadnieniami) w: Jednostka wobec działań administracji publicznej. Międzynarodowa Konferencja Naukowa - Olszanica 21-23 maja 2001 r. Rzeszów 2001.
 • Z. Leoński: Materialne prawo administracyjne, Warszawa 2003 r.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171399749

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.