PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | nr 41 Zeszyt Naukowy Katedry Prawa i Administracji | 91--100
Tytuł artykułu

Przesłanki przywrócenia terminu w ogólnym postępowaniu administracyjnym ze szczególnym uwzględnieniem warunku jednoczesności czynności

Autorzy
Warianty tytułu
Prerequisites for the Restitution of Term in General Administrative Procedure with Particular View to the Requirement of Simultaneous Action
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przywrócenie terminu jest znaną wielu procedurom instytucją procesową, która ma na celu ochronę jednostki przed negatywnymi skutkami uchybienia terminu dla podjęcia czynności procesowej. W ogólnym postępowaniu administracyjnym dopuszczalność przywrócenia terminu uwarunkowana jest spełnieniem przez zainteresowanego 4 przesłanek opisanych w niniejszym artykule. Najszerszą uwagę poświęcono przesłance wymagającej, aby wraz ze złożeniem prośby o przywrócenie terminu jednocześnie dokonana została czynność, dla której przewidziany był uchybiony termin. Warunek zachowania tego wymogu formalnego wiąże się z koniecznością ustalenia formy złożenia prośby o przywrócenie terminu i momentu, w którym powyższa czynność powinna zostać dokonana. Ocena zachowania tego wymogu powinna odbywać się z zachowaniem zasady pogłębiania zaufania do organów państwa. (abstrakt oryginalny)
EN
Restitution of term is a procedural institution known to many legal systems, destined to protect a person from negative consequences of the failure to comply with a time limit obligatory for a particular procedural action. In general administrative procedure four conditions described in this paper must be met by the interested person in order to restitute a term. Most attention has been paid to the prerequisite according to which the action for which the failed term was provided should be performed along with the submission of the application for restitution of the term. The prerequisite of compliance with this formal requirement is connected with the necessity to settle the form of the application for term restitution and the moment in which the aforementioned action should be performed. Whether this requirement is met, should be decided with the view to the principle of developing citizens' confidence in state institutions. (original abstract)
Twórcy
Bibliografia
 • B. Adamiak, J. Borkowski: Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz. Warszawa 2002.
 • E. Iserzon, J. Starościak: Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, teksty, wzory i formularze. Warszawa 1970.
 • G. Łaszczyca, Cz. Martysz, A. Matan: Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz. T. I, Zakamycze 2005.
 • G. Łaszczyca, Cz. Martysz, A. Matan: Postępowanie administracyjne ogólne. Warszawa 2003.
 • I OZ 437/05, ONSA WSA 2006, nr 1, poz. 6.
 • I SA/Lu 1524/98, Lex nr 42915.
 • II PZ 23/65, Lex nr 5779.
 • IIICZ 140/01, Lex nr 53309.
 • Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Red. K. Piasecki, Warszawa 1996 r.
 • L. Żukowski: Glosa do wyroku NSA z dnia 2 sierpnia 2000 r., SA/Bk 142/00, OSP 2002, Nr 5, poz. 72.
 • M. Niezgódka-Medek: Prawo o postępowaniu przez sądami administracyjnymi. Komentarz. Zakamycze 2006.
 • Postanowienie SN z dnia 12 lipca 2000 r. III RN 206,99, nie publ.
 • Postanowienie SN z dnia 18 października 1954 r., I CZ 238/54, OSN 1954, Nr 2, poz. 44.
 • Uchwała składu siedmiu sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 14 października 1996 r., OPK 19/96, ONSA z 1997 r. z. 2, poz. 56.
 • Uchwała składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z dnia 14 marca 1986 r., III PZP 8/86, OSNC z 1986 r., z. 12, poz. 194.
 • Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 269 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego (Dz. U. z 89, poz. 555 z późn. zm.).
 • Wyrok NSA w dnia 3 czerwca 2008 r., I OSK 1285/07, Lex 497633.
 • Wyrok NSA z dnia 14 maja 1998 r., sygn. akt IV SA 1153/96, LEX nr 45637.
 • Wyrok NSA z dnia 14 maja 2007 r., II OSK 762/06, LEX nr 347861.
 • Wyrok NSA z dnia 20 maja 1998 r., I SA/Ka 1718/96, nie publ.
 • Wyrok NSA z dnia 28 kwietnia 1998 r., I SA 1697/97, Lex nr 44497.
 • Wyrok NSA z dnia 3 marca 2008 r., I OSK 268/07, Lex nr 401669.
 • Wyrok WSA w Gdańsku z dnia 11 grudnia 2008 r., II SA/Gd 640/08, Lex nr 477256.
 • Wyrok WSA w Łodzi z dnia 24 stycznia 2008 r., III SA/Łd 570/07, Lex nr 489251.
 • Wyrok WSA w Łodzi z dnia 28 stycznia 2009 r., III SA/Łd 627/08, Lex nr 478281.
 • Wyrok WSA w Poznaniu z dnia 8 marca 2007 r., III SA/Po 948/06, Legalis.
 • Wyrok WSA w Warszawie z dnia 13 czerwca 2007 r., VI SA/Wa 470/07, LEX nr 339707.
 • Wyrok WSA w Warszawie z dnia 14 lutego 2007 r., IV SA/Wa 2405/06, Lex nr 316765.
 • Wyrok WSA w Warszawie z dnia 19 kwietnia 2005 r., VI SA/Wa 1606/04, Lex nr 169360.
 • Wyrok WSA w Warszawie z dnia 21 czerwca 2007 r., VII SA/Wa 234/07, Legalis.
 • Wyrok WSA w Warszawie z dnia 5 lutego 2009 r., VII SA/Wa 958/08, LEX nr 478279.
 • Wyrok WSA z dnia 11 grudnia 2008 r., sygn. II SA/Gd 640/08, LEX nr 477256.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171399755

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.