PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | nr 41 Zeszyt Naukowy Katedry Prawa i Administracji | 141--156
Tytuł artykułu

Twórca jako podmiot uprawniony z prawa wyłącznego do znaku towarowego będącego tytułem utworu na gruncie polskiej regulacji prawa własności przemysłowej

Warianty tytułu
The Creator as the Holder of the Exclusive Rights to Trademark which Is the Title of the Work under Polish Industrial Property Law
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przedmiotem artykułu jest zwrócenie uwagi na możliwość ochrony tytułu utworu na podstawie regulacji przyjętych w ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo Własności Przemysłowej. Tytuł utworu w swojej istocie nie jest oznaczeniem odróżniającym, jednakże może taką funkcję spełniać, jeśli zostanie zarejestrowany jako znak towarowy. Uzyskanie prawa ochronnego w postaci prawa wyłącznego używania znaku towarowego w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze Rzeczypospolitej może przysparzać uprawnionemu wiele korzyści. Artykuł koncentruje się na zwięzłym przedstawieniu istoty tytułu dzieła będącego instrumentem autorsko-prawnym oraz przedstawieniu kwintesencji znaku towarowego, który jest narzędziem gospodarczym przypisanym przedsiębiorcom. Przeciwstawienie dwóch pojęć przypisanych różnym gałęziom prawnym jest punktem wyjścia do rozważań na temat zakresu podmiotowego ustawy Prawo Własności Przemysłowej, ze szczególnym uwzględnieniem statusu twórcy utworu jako przedsiębiorcy, a także jako przedstawiciela wolnego zawodu. Doktrynalne ujęcie przedsiębiorcy wypracowane na gruncie prawa gospodarczego oraz konstrukcja przedsiębiorcy oraz działalności gospodarczej przyjęta w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej z 2 lipca 2004 r. stały się punktem odniesienia dla rozważań merytorycznych. (abstrakt oryginalny)
EN
The subject of that study is concentrating on the presentation of protecting a title in the light of the Act of Industrial Property Law from 30th of June 2000. The title "as such" can fulfills function of trademark if it is registered in the Patent Office. Granting the protective right as the exclusive law on trademarks gives possibility to use trade marks in earning and professional way in the whole area of the Republic of Poland and according to that add many benefits to polish traders. The article presents brief essence of the title, which is the instrument of the copyright law and the trademark, which is the economic implement attributable to the entrepreneurs. The contrast of two different notions becoming from dissimilar branches of law can be found as the cause of the consideration on the objective scope of the exclusive rights, especially on the subject of the status of the creator as the entrepreneur or as the representative of the liberal professions. The polish doctrinal capture of the entrepreneur known by the economic law and the legal construction of the trader and economic activity established in the Act of Liberty of Economic Activity from 2nd of July 2004 is the reference point of the substance considerations. (original abstract)
Twórcy
Bibliografia
 • C. Kosikowski, Publiczne Prawo Gospodarcze Polski i Unii Europejskiej, Wydanie III zmienione z 2007, Wydawnictwo Lexis Nexis.
 • Dz.U. 1984 r., Nr 5, poz. 24 ze zmianami.
 • Dz.U. 1985 r., Nr 5 poz. 17 ze zmianami.
 • Dz.U. 1993 r., Nr 47, poz. 211 ze zmianami.
 • Dz.U. 1994 r., Nr 24 poz. 83 ze zmianami.
 • Dz.U. 2001 r., Nr 49 poz. 508 ze zmianami.
 • Dz.U. Nr 173, poz. 1807 ze zmianami.
 • Dz.U. z 1989 r., Nr 17, poz. 92, tekst jednolity Dz.U. z 2002 r., Nr 112, poz. 979.
 • G. Tylec, Ochrona tytułu utworu w prawie autorskim i prawie prasowym, PUG 2006/6.
 • J. Barta, M. Czajkowska-Dąbrowska, Z. Ćwiąkalski, R. Markiewicz, Prawo autorskie i prawa pokrewne: komentarz, Wydanie 4 z 2005, Zakamycze.
 • J. Jacyszyn, Wykonywanie wolnych zawodów w Polsce, Warszawa 2004, Wydawnictwo Prawnicze Lexis Nexis.
 • M. Du Vall, E. Nowińska, U. Promińska, Prawo własności przemysłowej, Wyd. 3 z 2007, Wydawnictwo Prawnicze Lexis Nexis.
 • Orzecznictwo sądów administracyjnych. Własność przemysłowa, Warszawa 2007, Wydawnictwo Prawnicze Lexis Nexis.
 • R. Blicharz, J. Grabowski, M. Pawełczyk, K. Pokryszka, E. Przeszło, Publiczne prawo gospodarcze, Zarys wykładu, Bydgoszcz-Katowice 2008, Oficyna Wydawnicza Branta.
 • R. Skubisz, Prawo znaków towarowych. Komentarz, Wydanie II zmienione i rozszerzone. Warszawa 1997, Wydawnictwo Prawnicze.
 • Słownik języka polskiego, tom III, Warszawa 1981, PWN.
 • Uchwała SN z dnia 30 listopada 1992 r., III CZP 134/92, OSNCP 1993, nr 5, poz. 79.
 • Ustawa o działalności gospodarczej z dnia 23 grudnia 1988 r., Dz.U. 1988 nr 41, poz. 324.
 • Ustawa Prawo Własności Przemysłowej z dnia 30 czerwca 200 r. (Dz.U. 2001 r., Nr 49 poz. 508 ze zmianami).
 • Wyrok WSA z dnia 6 lipca 2004 r., 6 II SA 1617/03 niepublikowany.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171399765

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.