PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | nr 409 Polityka ekologiczna a rozwój gospodarczy | 167--176
Tytuł artykułu

Ekonomiczne instrumenty ochrony środowiska w polskim rolnictwie

Warianty tytułu
Economic Instruments of Environment Protection in Polish Agriculture
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest ocena skuteczności implementacji ekonomicznych instrumentów ochrony środowiska w rolnictwie polskim w ramach Wspólnej Polityki Rolnej (WPR). Dotyczy to części działań rozwoju wsi (tzw. II filaru), czyli programów rolnośrodowiskowych, płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami oraz programów zalesień gruntów rolnych. Analiza opisowa i porównawcza dotyczy trzech okresów: 2004-2006, 2007-2013 i 2014-2020. W Unii Europejskiej stopniowo zwiększano wartość finansowania i zakres wdrażania wymienionych działań, jednak w wyniku reformy WPR na lata 2014-2020 ich znaczenie zostało ograniczone na rzecz tzw. zazielenienia płatności bezpośrednich. Skuteczność implementacji opisywanych instrumentów w Polsce oceniono krytycznie - zwłaszcza ze względu na ograniczenie (w stosunku do możliwości) poziomu finansowania II filaru i wdrożenia programu rolno-środowiskowego(abstrakt oryginalny)
EN
The purpose of the article is to assess the effectiveness of implementation of economic instruments for environmental protection in Polish agriculture within the framework of the Common Agricultural Policy (CAP). They are a part of the rural development measures (Pillar II): the agri-environmental programmes, payments for areas with natural handicap or other specific restrictions and afforestation of agricultural land. The descriptive and comparative analysis referred to three periods: 2004-2006, 2007-2013 and 2014-2020. The European Union gradually increased the value of the financing and scope of implementation of the mentioned measures, however, as a result of the CAP reform for years 2014-2020 their importance has been limited due to the increased funding of so-called greening of direct payments. The effectiveness of the implementation of described instruments in Poland was assessed critically - especially due to the reduction (in relation to possibilities) of expenditures for the Pillar II and the ineffective implementation of agri-environmental programme(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • Agriculture in the EU. Statistical and Economic Information 2011, 2012, Publications Office of the European Union, European Union DG Agri, Luxembourg.
 • Biuletyn Informacyjny MRiRW, 2013a, nr 7-8 (164).
 • Biuletyn Informacyjny MRiRW, 2013b, nr 10 (166).
 • Fact sheet, overview of the implementation of rural development policy 2000-2006, Some facts and figures, 2003, European Commission DG Agri, Publications Office of the European Union, Luxembourg.
 • Financial Framework for Enlargement 2004-2006 - Indicative Allocation for Commitment and Payment Appropriations. Copenhagen Package, 2002, European Commission, Brussels.
 • Kociszewski K., 2013, Ekologizacja polskiego rolnictwa a jego zrównoważony rozwój w warunkach członkostwa w Unii Europejskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 • Konecny M., 2004, EU Enlargement and Agriculture: Risks and Opportunities. Friends of Earth Europe, Brussels.
 • Overview of CAP Reform 2014-2020, 2013, Agricultural Policy Perspectives Brief no. 5, European Commission, Brussels.
 • Plan rozwoju obszarów wiejskich na lata 2004-2006, 2005, MRiRW, Warszawa.
 • Program rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007-2013 (PROW 2007-2013), 2011, MRiRW, Warszawa.
 • Program rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014-2020, 2014, MRiRW, Warszawa.
 • Porozumienie w sprawie WRF 2014-2020 (szacunkowe wyniki na podstawie WRF), 2013, MRiRW, Warszawa
 • Raport z wyników. Powszechny spis rolny 2010, 2011, GUS, Warszawa.
 • Rozporządzenie Rady (UE, EURATOM) 1311/2013 z dnia 2 grudnia 2013 r. określające wieloletnie ramy finansowe na lata 2014-2020 (Dz.U. L 347/884 z 30.12.2013).
 • Rural Development in the European Union, Statistical and Economic Information. Report 2012, 2012, European Union DG Agri, Brussels.
 • Rural Development in the European Union, Statistical and Economic Information. Report 2013, 2013, European Union DG Agri, Brussels.
 • Some facts and figures, European Commission DG Agri, Publications Office of the European Union, Luxembourg 2003
 • The Cap towards 2020: Meeting the food, natural resources and territorial challenges of the future. European Commission, Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and Committee of Regions COM(2010) 672 final, Brussels 18.11.2010.
 • Wieliczko B., 2012, Zmiany WPR na lata 2014-2020 a modernizacja polskiej wsi i rolnictwa, Journal of Agribusiness and Rural Development 3 (25).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171399825

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.