PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | nr 409 Polityka ekologiczna a rozwój gospodarczy | 207--217
Tytuł artykułu

Analiza i ocena zgodności instrumentów polityki ekologicznej dotyczących odnawialnych źródeł energii z zasadami zrównoważonego rozwoju

Warianty tytułu
Analysis and Assessment of Ecological Policy Instruments of RES in Accordance with Sustainable Development Principles
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł wpisuje się w nurt ekonomii zrównoważonego rozwoju i stanowi nowe ujęcie i interpretację zasad zrównoważonego rozwoju w kontekście wspierania rozwoju odnawialnych źródeł energii przez polską politykę ekologiczną. Jego celem, zaprezentowanym w części pierwszej, jest analiza i ocena stosowanych w Polsce instrumentów polityki ekologicznej, dotyczących promocji wykorzystania OZE pod kątem realizacji zasad zrównoważonego rozwoju. W części drugiej przestawiono definicję zrównoważonego rozwoju energetycznego, a w trzeciej podział instrumentów polityki ekologicznej. Część czwarta dotyczy rodzajów instrumentów polityki ekologicznej wspierających rozwój OZE. Część piąta pokazuje instrumenty w realizacji zasad zrównoważonego rozwoju. Wdrażanie i stosowanie instrumentów polityki ekologicznej wspierających rozwój OZE ma korzystny wpływ na realizację zrównoważonego rozwoju, m.in. umożliwia podmiotom gospodarczym podejmowanie proefektywnościowych decyzji dotyczących ochrony środowiska(abstrakt oryginalny)
EN
The presented report concerns the economy of sustainable development and is a new concept of interpretation of sustainable development principles in the context of support of renewable energy sources (RES) development by Polish ecological policy. The aim of the article, presented in the first part, is the analysis and assessment of instruments of ecological policy applied in Poland relating to the promotion and use of RES. In the second part the definition of sustainable development is introduced. The division of instruments of ecological policy is presented in the third part. The fourth part concerns the instruments of ecological policy supporting RES development. The fifth part shows the instruments in the implementaion of sustainable development idea. The implementation of the instruments of ecological policy supporting the RES development has many advantages to sustainable development idea. It contributes to fulfilling its principles and make possible the market subjects to undertake the proeffective economic decisions relating to the protection of environment(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • 27 zasad zrównoważonego rozwoju, 2015, http://www.ekologia.pl/artykul/ inne/27-Zasad-Zrownowazonego-Rozwoju,7035.html (28.03.2015).
 • Białowąs P., 2005, Raport roczny Komisji Europejskiej - systemy wsparcia OZE, Biuletyn Polskiego Towarzystwa Certyfikacji Energii, nr 4, grudzień.
 • Borys T. (red.), 1999, Wskaźniki ekorozwoju, Wyd. Ekonomia i Środowisko, Białystok.
 • Borysiewicz M., Kacprzyk W., 1996, Przewodnik metodologiczny oceny zagrożenia zdrowia i środowiska w przypadku różnych opcji wytwarzania energii w Polsce, Instytut Ochrony Środowiska, Warszawa.
 • Directive 2001/77/EC of the European Parliament and of the Council of 27 September 2001 on the promotion of electricity produced from renewable energy sources in the internal electricity market, Official Journal L 283 27/10/2001 P. 0033 - 0040.
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady Europy 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniająca i w następstwie uchylająca dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE, Urzędowy Dziennik Unii Europejskiej L 140/16, 5.6.2009.
 • Fiedor B., Graczyk A. (red.), 2006, Instrumenty ekonomiczne polityki ekologicznej, Wyd. Ekonomia i Środowisko, Białystok.
 • Graczyk A., 2013, Instrumenty rynkowe polityki ekologicznej. Teoria i praktyka, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 • Graczyk A., Graczyk A.M., 2011, Wprowadzanie mechanizmów rynkowych w ochronie środowiska, PWE, Warszawa,
 • Graczyk A.M., 2011, Zrównoważony rozwój morskiej energetyki wiatrowej, [w:] Problemy koncepcyjne i implementacyjne zrównoważonego rozwoju, red. A. Graczyk, Wyd. UE, Wrocław,
 • Lorek E., 2007, Rozwój zrównoważony energetyki w wymiarze międzynarodowym, europejskim i krajowym, [w:] A. Graczyk (red.), Teoria i praktyka zrównoważonego rozwoju, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Katedra Ekonomii Ekologicznej, Wyd. EkoPress, Białystok - Wrocław.
 • Odnowiona strategia dotycząca trwałego rozwoju, 2006, Rada Unii Europejskiej, Bruksela, 9 czerwca nr 10117/06.
 • Polityka ekologiczna państwa w latach 2009-2012 z perspektywą do roku 2016. Załącznik do Uchwały Sejmu RP z dn. 22 maja 2009., M.P. z dn. 4 czerwca 2009 r. nr 34, poz.50.
 • Polityka energetyczna Polski do 2030 roku, 2009, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa.
 • Poskrobko B., Poskrobko T., 2012, Zarządzanie środowiskiem w Polsce, PWE, Warszawa,
 • Program działań na wiek XXI w kierunku globalnego rozwoju zrównoważonego (Agenda 21).
 • Pultowicz A.M., 2007, Ekonomiczne uwarunkowania inwestycji w energetykę odnawialną w Polsce (na przykładzie energetyki wiatrowej), rozprawa doktorska, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Wrocław.
 • Raport Kompas Rio+10, 2002, Instytut na rzecz Ekorozwoju, Warszawa.
 • Strategia zrównoważonego rozwoju Polski, 2015, http://www.access. zgwrp.org. pl/ materialy/dokumenty/ StrategiaZrownowazonegoRozwojuPolski/strategia1-3.html (28.03.2015).
 • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, Dz.U. z 2001, nr 62, poz. 627.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171399835

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.