PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | 76 | 18--31
Tytuł artykułu

Narzędzia informatyczne wspomagające e-learning w sektorze administracji publicznej

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Information Technology Tools Supporting E-Learning in Public Administration Sector
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Rosnąca potrzeba kształcenia społeczeństwa niesie ze sobą konieczność tworzenia wciąż bardziej efektywnych i motywujących metod nauczania. Obniżenie kosztów szkoleń coraz częściej osiąga się poprzez realizację procesu nauczania w systemie zdalnym. Szczególną grupę odbiorców takich szkoleń stanowią pracownicy jednostek administracji publicznej. Ze względu na niejednorodną strukturę (m.in. wiekową) tej grupy, a co za tym idzie różne przygotowanie do korzystania z ICT, celowe jest dobranie odpowiednich metod i narzędzi, aby utworzone szkolenia motywowały do poszerzania wiedzy i realnie przyczyniało się do podnoszenia kompetencji. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie wyników badań przeprowadzonych przez różne podmioty, dotyczących efektywności szkoleń e-learningowych. W pracy omówiono potencjał szkoleń zdalnych w kontekście poszerzania kompetencji zawodowych pracowników administracji publicznej ze szczególnym uwzględnieniem ich motywacji do aktywnego uczestnictwa i ukończenia szkoleń. Zaproponowano przykłady narzędzi informatycznych, dzięki którym szkolenia zdalne dla sektora administracji publicznej mogą zyskać na atrakcyjności i efektywności. Zaprezentowano wybrane rozwiązania z zakresu oprogramowania OpenSource, a także metodyczne podejście do zagadnienia zarządzania procesem edukacji w sektorze administracji publicznej. Na przykładzie platformy Moodle przybliżono ideę warsztatów motywujących uczestników kursu do współpracy, a także elementy "grywalizacji". (abstrakt oryginalny)
EN
The demand of education touches still growing part of society. That implies the necessity to create still more effective and motivating teaching methods. Lowering the cost of training can be achieved by e-learning. A special group of e-learners are the employees of public administration sector. Due to the heterogeneous structure of this group (connected with eg. age), and thus different preparation for the use of ICT, various means should be used to increase competences level. This article discusses the potential of remote training in the context of professional skills development, with emphasis on motivation of public administration employees to actively participate and complete the training. Some results of researches on the effectiveness of e-learning courses have been cited. Some examples of tools that make remote training for the public administration sector more attractive and efficient are also presented, as well as the proposals of Open Source software solutions, and methodological approach to education process management in the public sector. On the basis of Moodle the idea of gamification and workshops motivating learners to cooperate have been described. (original abstract)
Rocznik
Tom
76
Strony
18--31
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
 • [1] Armstrong M., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Dom Wydawniczy ABC, Kraków 2000
 • [2] Boyatzis R.E., Competencies in the 21st Century, "Journal of Management Development" 2008, no 1.
 • [3] Chęć J., Zastosowanie systemów e-learning w edukacji osób niepełnosprawnych, Zeszyty Naukowe Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą, Tom 53, Bydgoszcz 2011
 • [4] Długosz D., Zrezygnowali z Windows i Office. Zaoszczędzili około 10 milionów euro, listopad 2012, http://www.komputerswiat.pl/nowosci/programy/2012/48/do-porannej-kawy-zrezygnowali-z-windows-i- office-zaoszczedzili-okolo-10-milionow-euro-kto.aspx (dostęp: 25.06.2015).
 • [5] Drozdowski G.: Motywowanie pracowników w organizacjach publicznych, PWSZ IPiA StudiaLubuskie, Tom IX, Sulechów 2013, s. 143-162.
 • [6] European Commission, Open Source Software Strategy 2014-2017, http://ec.europa.eu/dgs/informatics/oss_tech/strategy/strategy_en.htm (dostęp: 25.06.2015)
 • [7] Hillenius G., Valencia region government completes switch to LibreOfftce, https://joinup.ec.europa.eu/community/osor/news/valencia-region-government-completes-switch-libreoffice, (dostęp: 25.06.2015).
 • [8] Kirkpatrick D., Cztery poziomy oceny efektywności szkoleń, Emka 2001.
 • [9] Knowles M.S., Holton III E.F., Swanson R.A, Edukacja dorosłych, PWN, Warszawa 2009.
 • [10] Kożuch B., Zarządzanie publiczne jako dyscyplina naukowa, Zarządzanie publiczne 1/2005, Zeszyty Naukowe Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2005, s. 11-22.
 • [11] Kunasz M., Efektywność szkolenia i doskonalenia zawodowego - wybrane aspekty, Studia i Prace WNEiZ nr 3, Uniwersytet Szczeciński, 2008.
 • [12] Mikołajczyk K., Jak uczą się dorośli, czyli co powinien wiedzieć trener o specyfice kształcenia uczestników szkolenia, E-mentor nr2 (39)/2011.
 • [13] Moczydłowska J.M., Doskonalenie wiedzy zawodowej jako element zarządzania kompetencjami w sektorze administracji publicznej, [w:] Kooperacje organizacji publicznych, W. Kieżun i in (red.), Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, Szczytno 2011,s. 533-544.
 • [14] Okoń W., Nowy słownik pedagogiczny, Wyd. Akademickie "Żak", Warszawa 2007.
 • [15] Półturzycki J., Dydaktyka dorosłych, WSiP, Warszawa 1991.
 • [16] Raport Global compensation and benefits: what 's working, Mercer 2011.
 • [17] Raport Społeczeństwo informacyjne w Polsce. Wyniki badań statystycznych z lat 2010-2014, GUS, Warszawa 2014.
 • [18] Raport Urzędu Miasta Monachium, 2012 http://www.ris-muenchen.de/RII/RII/ris_vorlagen_dokumente.jsp?risid=2773053 (dostęp: 25.06.2015).
 • [19] Raport Wskaźniki jakości pracy, Departament Badań Demograficznych i Rynku Pracy, GUS, Warszawa 2014.
 • [20] Raport Wykorzystanie wolnego i otwartego oprogramowania w rządowej administracji, Pentor 2010, publicznej http://pppit.org.pl/publikacje/badanie_pentor.pdf (dostęp: 25.06.2015).
 • [21] Raport z badań E-learning w polskich organizacjach, Intersieć, e-learning.biz.pl, "e-learning Trends Raport, 2011.
 • [22] Skrzypczak J., Proces kształcenia człowieka dorosłego, [w:] Wujek T. (red.), Wprowadzenie do pedagogiki dorosłych, PWN, Warszawa 1992.
 • [23] Skrzypek J., Finansowa i ekonomiczna efektywność projektów e-learningowych a wartość organizacji, w: Dąbrowski M., Zając M. (red.) E-learning - narzędzia i praktyka, wyd. FPiAKE, Warszawa 2012.
 • [24] Studziński J., Zarządzanie kapitałem ludzkim i społecznym i jego wpływ na rozwój organizacji, Zeszyty Naukowe Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą, Tom 64, Bydgoszcz 2013, s. 129.
 • [25] Szandurski J., Toksyczne zarządzanie kadrami w urzędzie, Samorząd Terytorialny nr 7-8, 2007 s. 36-46.
 • [26] Tkaczyk P., Jak zastosować reguły gier w działaniach marketingowych, Helion, Gliwice 2012, s. 25.
 • [27] Urbaniak B., Bohdziewicz P., Raport końcowy na zlecenie MSWiA "Zdiagnozowanie potencjału administracji samorządowej, ocena potrzeb szkoleniowych kadr urzędów administracji samorządowej oraz przygotowanie profili kompetencyjnych kadr urzędów administracji samorządowej", ASM Centrum Badan i Analiz Rynku Sp. z o.o., Kutno 2009.
 • [28] Zając J., Technologie informacyjne i komunikacyjne a zarządzanie personelem, MGG Conferences, Warszawa 2012 http://www.mgg- conferences.pl/media/pdf/reports/ zarzadzanie-personelem.pdf (dostęp: 25.06.2015).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171399841

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.