PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | nr 4 | 47--63
Tytuł artykułu

Formation and Development of Cluster Policy in Ukraine

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Tworzenie i rozwój polityki klastrowej na Ukrainie
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
The article presents world and Ukrainian experience of formation and development of cluster policy. There are determined typical way of cluster's forming in the region provides, problems and incentives for the development of agricultural clusters in Ukraine. There are highlighted SWOT-analyze of creation of agrocluster, main elements of government policy on support of the agricultural clusters' development. (original abstract)
Artykuł prezentuje światowe i ukraińskie doświadczenia w zakresie tworzenia i rozwoju polityki klastrowej. Określa typowy sposób tworzenia klastrów w tym regionie, jak również problemy i bodźce do rozwoju klastrów rolniczych na Ukrainie. Przedstawiono analizę SWOT tworzenia klastra agrarnego, główne elementy polityki rządowej dotyczącej wsparcia rozwoju klastrów rolniczych. (abstrakt oryginalny)
Rocznik
Numer
Strony
47--63
Opis fizyczny
Twórcy
 • National Technical University of Ukraine
Bibliografia
 • Чужиков В.И., Лукьяненко О.Д., Кластерная политика Европейского союза, 'Экономика Украины" 2013, 2 (607).
 • Несмачных О.В., Литовченко В.В., Кластерная политика в стратегии инновационного развития России и зарубежных стран, "Фундаментальные исследования" 2014, № 9.
 • Карпова Д.П., Использование кластерного подхода в управлении региональной экономикой, "Региональная экономика и управление": электр. науч. журн. 2007, 14.
 • Маркушина Е.В., Кластеры и кластерные стратегии в развитии экономики региона, "Проблемы современной экономики" 2010, № 2.
 • Ульянченко Ю.О., Методологічні засади формування кластерної політики в умовах глобалізації , О.Ю. Ульянченко [Електронний ресурс] Режим доступу: www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/db/2010-2/doc/1/06.pdf
 • Regional Development Programmes 2007-2013 / Regional Policy // Офіційний сайт Європейської комісії. - [Електроний ресурс] - Режим доступу: http://ec.europa.eu/regional_policy/country/prordn/search.cfm?gv_pay
 • Тищенко А.П., Кластерный подход к управлению региональным экономическим развитием и перспективы его внедрения в Украине, "Бизнес-Информ" 2013, №2.
 • Грядов С.И., Ковалева И.В. Агропромышленный кластер: проблемы и перспективы развития, "Вестник Алтайского государственного аграрного университета" 2009, № 4 (54).
 • Куценко Е.С., Кластеры в экономике: Основы кластерной политики государства [электронный ресурс]. Режим доступа: URL: http://promcluster.ru/index.php/publications-cls/63-clsineco3
 • Анискин Ю.П., Корпоративное управление инновационным развитием: монография, под ред. Ю.П. Анискина. М.: Издательство «Омега -Л» 2007, 411 с.
 • Сухоруков А.І., Моделювання та прогнозування соціально-економічного розвит ку регіонів України: монографія, А.І. Сухоруков, Ю.М. Хара зішвілі. - К.: НІСД, 2012.
 • Кропивко М.Ф., Кластерний підхід до управління сільським розвитком, М.Ф. Кропивко, "Економіка АПК" 2008, № 5.
 • Звіт про конкурентоспроможність регіонів України 2013 [Електронний ресурс] Режим доступу: www.feg.org.ua
 • Собкевич О., Русан В., Юрченко А., Щодо державної політики підтримки розвитку аграрних кластерів в Україні. Аналітична записка, http://www.niss.gov.ua/articles/760/
 • Доржиева Е.В., Формирование агропромышленных кластеров как условие инновационного развития региональных систем, "Известия ИГЭА" 2011, № 4.
 • Пуліна Т.В., Особливості створення кластера підприємств харчової промисловості, "Бізнесінформ" 2015, № 1. - 2015.
 • Murdal G., Modern problems of "third world". Drama of Asia. Translation from English / G. Murdal. - M.: Publishing house "Progress" 1972.
 • Perroux F., Note on Concept of «Growth Poles», F. Perroux In: Regional Economics: Theory and Practice, New York - London 1970.
 • Boudeville J., Problems of regional economic planning, J. Boudeville, Edinbyrgh 1992.
 • Одинцов М., Методические основы выявления полюсов развития и точек роста как предпосылок формирования агропромышленных кластеров, "Бизнес-Информ" 2014, №3.
 • Про стимулювання розвитку регіонів : Закон України, "Офіційний вісник України" 2005, № 40. - ст. 2529. - 21. жовтн.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171399901

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.