PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | vol. 13, nr 1 (50), t. 1 Więzi międzyorganizacyjne | 47--67
Tytuł artykułu

Bariery rozwoju relacji kooperacyjnych

Autorzy
Warianty tytułu
Barriers of Cooperative Relation Development
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem niniejszego artykułu jest określenie i zbadanie zasadniczych barier rozwoju międzyorganizacyjnych relacji kooperacyjnych. Na podstawie przeprowadzonych badań empirycznych zidentyfikowano siedem krytycznych czynników, które dotyczą kategorii: ryzyka, ludzi, restrykcji, produkcji, logistyki, relacji i jakości. Autor dokonał ich hierarchizacji i oceny, wykorzystując procedurę analizy czynnikowej. Wyniki pokazują, że na proces zarządzania współzależnością szczególny wpływ mają wszelkiego rodzaju obawy i niepewności dotyczące zachowania i postępowania kontrahentów współuczestniczących w realizacji przyjętych celów. Ustalenie krytycznych czynników rozwoju relacji może pomóc praktykom gospodarczym zrozumieć własne znaczenie oraz wpływ na rozwój form współpracy. Ich identyfikacja i analiza umożliwiają wypracowanie szeregu działań, które skutecznie będą niwelować zagrożenia i przyczynią się do wzrostu zakresu, poziomu, jakości i intensywności współpracy w przyszłości. (abstrakt oryginalny)
EN
The paper presents the essential barriers of inter-organizational cooperative relations. Based on empirical researches the author identified seven critical factors grouped together under name: risk, people, restriction, production, logistic, relation and quality. The author prepared their hierarchy and evaluation using the procedure of factor analysis. The results show that the process of managing interdependencies is influenced by all kinds of fears and uncertainties concerning the behavior and dealing with contractors participating in achieving the agreed goals. Determination of the critical factors in the development of relations may help the business practitioners to understand their own importance and their influence on the development of new forms of cooperation. Their identification and analysis enable the development of a series of actions that will effectively mitigate the risks and contribute to the increase in scope, level, quality and intensity of cooperation in the future. (original abstract)
Rocznik
Strony
47--67
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Bibliografia
 • Adamik, A. (2008). Creating of Competitive Advantage Based on Cooperation. Łódź: Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej.
 • Anderson, J. i Narus, J.A. (1990). A Model of Distributor Firm and Manufacture Firm Working Partnerships. Journal of Marketing, 54 (1).
 • Balabanis, G. (1998). Antecedents of Cooperation, Conflict and Relationship Longevity in an International Trade Intermediary's Supply Chain. Journal of Global Marketing, 12 (2).
 • Bengtsson, M. i Kock, S. (2000). "Coopetition" in Business Networks - to Cooperate and Compete Simultaneously. Industrial Marketing Management, 14 (29).
 • Chang, K.H. i Gotcher, D.F. (2010). Conflict - Coordination Learning in Marketing Channel Relationships: The Distributor View. Industrial Marketing Management, 39 (2).
 • Child, J., Faulkner, D. i Tallman, S. (2005). Cooperative Strategy. Managing Alliances, Networks and Joint Venture. New York: Oxford University Press.
 • Dudzik, M. (2005). Outsourcing zakupów, czyli koniec funkcji zakupów? Gospodarka Materiałowa i Logistyka, (1).
 • Duarte, M. i Davies, G. (2003). Testing the Conflict - Performance Assumption in Business to Business Relationships. Industrial Marketing Management, 32 (2).
 • Dyer, J.H. (1997). Effective Interfirm Collaboration: How Firms Minimize Transaction Cost and Maximize Transaction Value. Strategic Management Journal, 18 (7).
 • Fink, M. i Kessler, A. (2010). Cooperation, Trust and Performance - Empirical Results from Three Countries. British Journal of Management, 21 (2).
 • Frazier, G. (1983). Interorganizational Exchange Behavior in Marketing Channels: A Broadened Perspective. Journal of Marketing, 47 (4).
 • Gołębiewski, T. (red.). (2003). Marketing na rynku instytucjonalnym. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 • Huxham, С. (1996). Creating Collaborative Advantage. London: Sage Publication.
 • Ignatczak, W. i Chromińska, M. (2004). Statystyka. Teoria i zastosowanie. Poznań: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej.
 • Krzyżanowski, L. (1985). Podstawy nauki zarządzania. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 • Leonidou, L.C., Barnes, B.R. i Talias, M.A. (2006). Exporter-Importer Relationship Quality: The Inhibiting Role of Uncertainty, Distance, and Conflict. Industrial Marketing Management, 35 (5).
 • Ministerstwo Gospodarki. (2012). Przedsiębiorczość w Polsce. Warszawa: Ministerstwo Gospodarki, Departament Strategii i Analiz.
 • Mishra, A.A. i Shah, R.R. (2009). In Union Lies Strength: Collaborative Competence in New Product Development and Its Performance Effects. Journal of Operations Management, 27 (4).
 • Mynarski, S. (red.). (1992). Badania przestrzenne rynki i konsumpcji. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 • Nowak, D. (2011), Causes of Conflict in Inter-organizational Relations. Visnik Ekonomiczni nauki, (4). Kamieniec Podolski: Państwowy Uniwersytet im. Iwana Ogienki w Kamieńcu Podolskim.
 • Podobiński, A. (red.). (2004). Marketingowe czynniki rozwoju sprzedaży wyrobów przemysłowych. Kraków: Uczelniane Wydawnictwo Naukowo-Dydaktyczne.
 • Shaw, V., Shaw, C.T. i Enke, M. (2003). Conflict between Engineers and Marketers: The Experience of German Engineers. Industrial Marketing Management, 32 (6).
 • Skarmeas, D. (2006). The Role of Functional Conflict in International Buyer-Seller Relationships: Implications for Industrial Exporters. Industrial Marketing Management, 35 (5).
 • Strzyżewska, M. (2008). Współpraca konkurentów w grupie polskich małych i średnich przedsiębiorstw. Problemy Zarządzania - Przedsiębiorczość, (2).
 • Szara, K. (2011). Stan współpracy przedsiębiorstw w aspekcie realizacji ich celów. W: R. Borowiecki i T. Rojek (red.), Procesy formowania więzi organizacyjnych we współczesnej gospodarce. Integracja-Kooperencja-Klastering. Kraków: Fundaq'a Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
 • Tanghe, J., Wisse, В. i van der Flier, H. (2010). The Role of Group Member Affect in the Relationship between Trust and Cooperation. British Journal of Management, 21 (2).
 • Tidstrom, A. (2009). Causes of Conflict in Intercompetitor Cooperation. Journal of Business <6: Industrial Marketing, 24 (7).
 • Walas-Trębacz, J. (2013). Rola aliansu strategicznego w doskonaleniu łańcucha wartości przedsiębiorstwa. W: R. Borowiecki i T. Rojek (red.), Kooperencja przedsiębiorstw w gospodarce rynkowej. Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
 • Webb, KL. i Lambe, C.J. (2007). Internal Multi-channel Conflict: An Exploratory Investigation and Conceptual Framework. Industrial Marketing Management, 36 (1).
 • Webster, F.E., Jr. (1992). The Changing Role of Marketing in the Corporation. Journal of Marketing, 56 (4).
 • Welch, C. і Wilkinson, J. (2005). Network Perspectives on Interfirm Conflict: Reassessing a Critical Case in International Business. Journal of Business Research, 58 (2).
 • Zhang, Y. i Li, H. (2010). Innovation Search of New Ventures in a Technology Cluster: The Role of Ties with Service Intermediaries. Strategic Management Journal, 31 (1).
 • Zhou, N., Zhuang, G. і Yip, L.S. (2007). Perceptual Difference of Dependence and Its Impact on Conflict in Marketing Channels in China: An Empirical Study with Two-sided Data. Industrial Marketing Management, 36 (3).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171399971

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.