PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | vol. 13, nr 1 (50), t. 1 Więzi międzyorganizacyjne | 104--117
Tytuł artykułu

Model biznesu sieci przedsiębiorstw - założenia podstawowe

Warianty tytułu
Network of Enterprise Business Model - the Basic Assumptions
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Współczesne uwarunkowania działania przedsiębiorstw mają turbulentny charakter. Odpowiedzią przedsiębiorstw na te turbulencje jest łączenie się w organizacje duże i elastyczne. Na tej kanwie powstają sieci przedsiębiorstw charakteryzujące się właśnie elastycznością, dążeniem do wspólnego tworzenia wartości dla klientów i osiągania innych wspólnych celów. Gdy w sieci tworzenia wartości partycypuje wiele przedsiębiorstw, powstaje problem wspólnego tworzenia modelu biznesu. Problem ten można ująć w pytania: Czy współpracujące w sieci przedsiębiorstwa mogą erygować wspólny model biznesu? Jeżeli tak, to jaki powinien być poziom relacji między owymi przedsiębiorstwami, aby można było mówić o faktycznym powstaniu wspólnego modelu biznesu? Celem prowadzonych prac teoretycznych było sformułowanie podstawowych założeń identyfikacji modelu biznesu sieci przedsiębiorstw. Realizację tego celu oparto na założeniu, że możliwe jest, aby sieć przedsiębiorstw działała według własnego, swoistego modelu biznesu. Przeprowadzone prace umożliwiły sformułowanie opisu składników statycznych i dynamicznych modelu biznesu sieci przedsiębiorstw. Wyłoniono także kryteria ilościowe orzekania o istnieniu modelu biznesu sieci przedsiębiorstw. (abstrakt oryginalny)
EN
Today's conditions which the companies take actions are turbulent in nature. In answer to this turbulence companies are joining in large and flexible organizations. On this basis the enterprise networks are created, characterized by flexibility, a shared objective to create value for customers and achieve other common goals. When many enterprises participate in the network of value creation, there is the problem of creating a common business model. This problem can be summarized by the following questions: Can enterprises cooperating in the enterprise network also establish a common business model? If so, what should be the level of relations between these enterprises to be able to talk about the actual emergence of a common business model? The aim of the theoretical work was to formulate the basic assumptions of the model to identify business enterprise networks. For this purpose a hypothesis was built: it is possible that the network of companies operates according to its own, specific business model. The work carried out enabled the description of the components of the formulation of static and dynamic business model enterprise networks. The quantitative criteria to rule on the existence of the business model enterprise networks were also established. (original abstract)
Rocznik
Strony
104--117
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Bibliografia
 • Bowman, С. i Ambrosini, V. (2000). Value Creation Versus Value Capture: Towards a Coherent Definition of Value in Strategy. British Journal of Management, 11.
 • Bowman, C. і Swart, J. (2007). Whose Human Capital? The Challenge of Value Capture When Capital is Embedded. Journal of Management Studies, 44 (4).
 • Czakon, W. (2012). Sieci w zarządzaniu strategicznym. Warszawa: Oficyna a Wolters Klu-wer business.
 • Dubisz, S. (red). (2003). Uniwersalny słownik języka polskiego. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Dwojacki, P. i Nogalski, B. (1998). Ttoorzenie struktur sieciowych jako wynik restruktu-ryzaqi scentralizowanych przedsiębiorstw. Przegląd Organizacji, (4).
 • Falencikowski, T. (2013). Spójność modelu biznesu. Koncepcja i pomiar. Warszawa: Wydawnictwo CeDeWu.
 • Hâkanson, H. i Johanson, J. (1993). The Network as a Governance Structure: Interfirm Cooperation Beyong Markets and Hierarchies. W: G. Grabber (red.), The Embedded Firm. The Socio-Economics of Industrial Networks. London: Routledge.
 • Kawa, A. (2013). Analiza sieci przedsiębiorstw z wykorzystaniem metody SNA. Zarządzanie organizacjami sieciowymi. Przedsiębiorczość i Zarządzanie, XIV (13, część I).
 • Koźmiński, A.K. (2004). Zarządzanie w warunkach niepewności. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Krzyżanowski, L.J. (1999). O podstawach kierowania organizacjami inaczej. Paradygmaty, modele, metafory, metodologia, trendy. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Mintzberg, H. (2013). Zarządzanie. Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business.
 • Niemczyk, J. i Jasiński, B. (2012). Wstęp. W: J. Niemczyk, E. Stańczyk-Hugiet i B. Jasiński, Sieci międzyorganizacyjne. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
 • Olesiński, Z. (2010). Zarządzanie relacjami międzyorganizacyjnymi. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
 • Porter, M.E. (1985). Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance. New York: The Free Press
 • Stabell, C.B. i Fjeldstad 0.D. (1998). Configuring Value for Competitive Advantage: On Chains, Shops, and Networks. Strategic Management Journal, 19.
 • Stachak, S. (2013). Podstawy metodologii nauk ekonomicznych. Warszawa: Difin.
 • Torelli H.B. (1986). Networks: Between Markets and Hierarchies. Strategic Management Journal, 7.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171399977

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.